NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom prác: (1585)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

MEDIÁCIA A PROBÁCIA V TRESTNOM KONANÍ

Odoslať známemu Nahlásiť chybu Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Škola:Univerzita Komenského

Fakulta:Právnická fakulta

Autor: antiskola@antiskola.eu

Jazyk:Slovenský jazyk

Počet strán: 81

Ročník:5

Počet zobrazení:4649

Počet stiahnutí:407

Študijný odbor:Katedra trestného práva, kriminalistiky a kriminológie

Typ dokumentu:text v elektronickej forme

Antiškola známka:výborný

Popis súborov:.pdf

Prezentovaná práca je koncipovaná tak, aby ponúkla ucelený a systematický pohlad na inštitúty mediácie a probácie v trestnom konaní. Práca sa skladá z piatich castí, pricom jednotlivé casti na seba kontinuálne nadväzujú. V prvej kapitole sa autor venuje konceptu restoratívnej justície, o ktorú sa opiera celá nová stratégia odklonov v trestnom konaní. Zároven prostredníctvom komparatistickej metódy autor poukazuje na crtové odlišnosti medzi restoratívnou a retributívnou justíciou.V druhej kapitole autor uvádza právnoteoretické a zákonné vymedzenie pojmu mediácia a probácia a poukazuje na ich klúcové aplikacné výhody.Európskemu rozmeru mediácie a probácie sa venuje tretia kapitola, v ktorej autor uvádza charakteristické crty uplatnovania týchto inštitútov v niektorých krajinách EÚ. V štvrtej kapitole sa venuje alternatívnym formám riešenia trestných vecí. V jej úvode autor podáva strucné informácie o druhoch sankcií v Trestnom zákone, o zásadách pri ich ukladaní. Jadrom tejto kapitoly sú alternatívne formy riešenia trestných vecí z procesného hladiska, t.j. zmier a podmienecné zastavenie trestného stíhania. Piata kapitola je venovaná postaveniu a cinnosti probacného a mediacného úradníka. Jedným z nedostatkov právnej úpravy o mediácii a probácii je, že tieto dva odlišné inštitúty upravuje jeden zákon, co v konecnom dôsledku vedie k nesprávnemu pochopeniu ich úcelu a k zjednocovaniu pôsobenia probacného a mediacného úradníka pri výkone týchto inštitútov. Preto jadrom tejto kapitoly je špecifikácia úloh probacného a mediacného úradníka osobitne pri výkone mediácie a osobitne pri výkone probácie. V jej závere autor uvádza výsledky cinnosti probacných a mediacných úradníkov v podobe štatistík.

Obsah/Ukážka dokumentu

Zoznam súborov - STIAHNUŤ

Pre stiahnutie tejto práce máš dve možnosti

Ako vytlačiť naskenovaný dokument

Z dôvodu zachovania dostatočnej kvality a čitateľnosti skenovaných dokumentov, sú niektoré z nich ponúkané vo vyššom rozlíšení. Je preto možné,že pred ich tlačou je potrebné spraviť jednoduché úpravy,aby boli vytlačené vo veľkosti A4. Najjednoduchším riešením je otvorenie dokumentu (obrázku) v programe "Prehliadač obrázkov a faxov", v ktorom je pri tlači možné intuitívne nastaviť požadovaný formát. Niektoré tlačiarne ponúkajú možnosť tohto nastavenia priamo v ich vlastnostiach. (väčšinou ako "Fit to page"). Pre skúsenejších užívateľov doporučujeme úpravu napr. v programe Adobe Photoshop, tu sa dá nastaviť podľa vlastného uváženia veľkosť aj rozlíšenie obrázku.

Podobné dokumenty

Názov práce Dátum A4 Slová Hodnotenie
 
sk Kriminológia 28. 6. 2005 2658 -- --
 
sk Konflikt 29. 9. 2008 1919 -- --
 
sk Kompletná… 4. 5. 2017 1354 -- --