NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom prác: (1585)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

VZTAH FILMU A FOTOGRAFIE VE 20.STOLETÍ

Odoslať známemu Nahlásiť chybu Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Škola:Slezská univerzita v Opavě

Fakulta:Filozoficko-přírodovědecká fakulta v--

Autor: antiskola@antiskola.eu

Jazyk:Český jazyk

Počet strán: 84

Ročník:5

Počet zobrazení:4530

Počet stiahnutí:87

Študijný odbor:--

Typ dokumentu:text v elektronickej forme

Antiškola známka:chvalitebný

Popis súborov:.pdf

Cílem mé práce bylo najít a ukázat provázanost fotografi e a fi lmu vcetne jejichvzájemného podnetného pusobení. První cást nazvaná Chronologie muže být považovánado urcité míry za resumé vývojových etap v prubehu 20. století. V další cásti se vracímk úplným prvopocátkum snah o fi xaci casu a pohybu v prubehu dejin lidstva. Neuvedljsem kompletní výcet jmen a událostí, šlo mi predevším o naznacení kontinuality vývojevyjadrování pomocí obrazu. V kapitole Fotografi e versus fi lm jsem popsal specifi kafotografi e i fi lmu a jejich spolecné prvky. Podrobnejší pohled na meziválecné období (1918-1945) ilustruje následujících pet kapitol. Pozornost jsem venoval predevším oblasti ruskéfi lmové avantgardy, která mela prímý vliv na fotografi i, sociální tématiky, která se projevilav obou médiích stejne intenzivne, a meziválecnému dení v Ceskoslovensku. Zvláštní místozde také zaujímá fotografi cká a fi lmová propaganda v totalitních režimech a s ní spojenáotázka šírení pomocí tisku. V dalších kapitolách pokracuji v mapování vývoje druhépoloviny 20. století. Zde si pozornost zaslouží predevším dokumentární tvorba, rozvíjejícíse oblast módní a barevné fotografi e, uplatnování nových postupu v oblasti montáže aavantgardního fi lmu, inscenovaná fotografi e a poslední kapitola se zabývá otázkou formy.Jednotlivá tvurcí období jsou zde zastoupena charakteristickými príklady autoru a del sdurazem na komplexní pohled na tuto dobu. Vetší prostor zde dostali predevším ti, kterípracovali s obema médii soucasne, na úkor dalších významných tvurcu.

Obsah/Ukážka dokumentu

Zoznam súborov - STIAHNUŤ

Pre stiahnutie tejto práce máš dve možnosti

Ako vytlačiť naskenovaný dokument

Z dôvodu zachovania dostatočnej kvality a čitateľnosti skenovaných dokumentov, sú niektoré z nich ponúkané vo vyššom rozlíšení. Je preto možné,že pred ich tlačou je potrebné spraviť jednoduché úpravy,aby boli vytlačené vo veľkosti A4. Najjednoduchším riešením je otvorenie dokumentu (obrázku) v programe "Prehliadač obrázkov a faxov", v ktorom je pri tlači možné intuitívne nastaviť požadovaný formát. Niektoré tlačiarne ponúkajú možnosť tohto nastavenia priamo v ich vlastnostiach. (väčšinou ako "Fit to page"). Pre skúsenejších užívateľov doporučujeme úpravu napr. v programe Adobe Photoshop, tu sa dá nastaviť podľa vlastného uváženia veľkosť aj rozlíšenie obrázku.

Podobné dokumenty

Názov práce Dátum A4 Slová Hodnotenie
 
sk Súčasnosť a… 11. 3. 2015 4506 -- --