NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom prác: (1585)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Ošetrovanie chorého s varixami dolných koncatín

Odoslať známemu Nahlásiť chybu Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Škola:Univerzita Komenského

Fakulta:Lekárska fakulta

Autor: antiskola@antiskola.eu

Jazyk:Slovenský jazyk

Počet strán: 60

Ročník:6

Počet zobrazení:3463

Počet stiahnutí:249

Študijný odbor:Ústav ošetrovatelstva

Typ dokumentu:text v elektronickej forme

Antiškola známka:výborný

Popis súborov:.pdf

Predmetom tejto diplomovej práce je ošetrovatelská starostlivost o chorého s operáciou varixov dolných koncatín. Práca pozostáva z dvoch castí, teoretickej a praktickej. Rozdelili sme ju na štyri kapitoly, z ktorých prvé tri tvoria teoretickú a štvrtá praktickú cast. Prvá, teoretická cast práce sa venuje opisom základných klinických charakteristík varixov dolných koncatín a všeobecnými zásadami starostlivosti o chorého pred a po operácii varixov, ako aj zabezpeceniu kvality v ošetrovatelstve. Druhú, praktickú cast tvorí návrh štandardu starostlivosti o chorého po operácii varixov dolných koncatín a návrh auditu k tomuto štandardu, ktoré sú vypracované pre potreby konkrétneho lôžkového oddelenia. Prvá kapitola obsahuje základné klinické poznatky o varixoch dolných koncatín. Delí sa na šest podkapitol. V prvej podkapitole sme strucne uviedli základné patofyziologické mechanizmy vzniku varixov a najdôležitejšie rizikové faktory, ktoré podporujú alebo vyvolávajú tieto mechanizmy. V druhej podkapitole sme uviedli typické klinické prejavy ochorenia a niektoré typy klasifikácií varixov. Tretia podkapitola sa zaoberá možnými komplikáciami, ktoré vznikajú pri zanedbaní ich liecby. Základné metódy, ktoré sa využívajú v diagnostike, sa opisujú v štvrtej podkapitole. Piatu podkapitolu sme zamerali na liecbu varixov a rozdelili sme na dalšie dve casti, ktoré sa zaoberajú chirurgickým resp. konzervatívnym spôsobom terapie. Napokon v šiestej podkapitole sme strucne opísali možnosti prevencie. Z hladiska témy práce klúcový význam majú druhá a tretia kapitola. Druhá kapitola sa zameriava na ošetrovatelskú starostlivost o chorého s operáciou varixov dolných koncatín. Delí sa na dve podkapitoly, z ktorých prvá sa zaoberá predoperacnou prípravou a úlohou sestry v tejto fáze a v druhej sa opisuje ošetrovanie chorého po operácii. Hlavné znaky a zásady zabezpecenia kvality ošetrovatelskej starostlivosti sú opísané v tretej kapitole, ktorá sa delí na dve casti: prvá sa zaoberá štandardami ošetrovatelskej starostlivosti, druhá auditom v ošetrovatelstve. Štvrtá kapitola obsahuje praktickú cast práce a delí sa na tri podkapitoly. Prvú tvorí návrh ošetrovatelského štandardu starostlivosti o chorého po operácii varixov dolných koncatín, druhá podkapitola obsahuje návrh auditu k tomuto štandardu. Obidva boli vypracované pre praktické použitie na konkrétnom oddelení i boli overené v praxi v spolupráci s týmto oddelením. Tretia podkapitola obsahuje vyhodnotenie praktickej casti práce.

Obsah/Ukážka dokumentu

Zoznam súborov - STIAHNUŤ

Pre stiahnutie tejto práce máš dve možnosti

Ako vytlačiť naskenovaný dokument

Z dôvodu zachovania dostatočnej kvality a čitateľnosti skenovaných dokumentov, sú niektoré z nich ponúkané vo vyššom rozlíšení. Je preto možné,že pred ich tlačou je potrebné spraviť jednoduché úpravy,aby boli vytlačené vo veľkosti A4. Najjednoduchším riešením je otvorenie dokumentu (obrázku) v programe "Prehliadač obrázkov a faxov", v ktorom je pri tlači možné intuitívne nastaviť požadovaný formát. Niektoré tlačiarne ponúkajú možnosť tohto nastavenia priamo v ich vlastnostiach. (väčšinou ako "Fit to page"). Pre skúsenejších užívateľov doporučujeme úpravu napr. v programe Adobe Photoshop, tu sa dá nastaviť podľa vlastného uváženia veľkosť aj rozlíšenie obrázku.