NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom prác: (1585)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Posúdenie prirodzenosti drevinového zloženia ochranného pásma NPR Badínsky prales

Odoslať známemu Nahlásiť chybu Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Škola:Technická univerzita vo Zvolene

Fakulta:Lesnícka fakulta

Autor: antiskola@antiskola.eu

Jazyk:Slovenský jazyk

Počet strán: 97

Ročník:5

Počet zobrazení:3046

Počet stiahnutí:165

Študijný odbor:Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie

Typ dokumentu:text v elektronickej forme

Antiškola známka:výborný

Popis súborov:.pdf

Cielom práce je posúdit prirodzenost drevinového zloženia rozšíreného ochranného pásma NPR Badínsky prales na základe porovnania informacných vrstiev aktualizovanej typologickej mapy a podrobne zmapovaného súcasného stavu drevinového zloženia. Hodnotenie sme realizovali metódou aproximácie súcasného drevinového zloženia voci potenciálnemu stavu, definovanému na základe jednotiek lesníckej typológie používanej na Slovensku (lesných typov) s využitím prostriedkov GIS. Súcastou práce je model zastúpenia drevín potenciálnej prirodzenej vegetácie platný pre záujmové územie. Výsledkom je komplexný GIS záujmového územia, podrobné tematické mapy drevinového zloženia, výskytu lesných typov a mapy prirodzenosti drevinového zloženia. Z výslednej mapy možno priestorovo konkrétne identifikovat oblasti s nepôvodným drevinovým zložením, ktoré si vyžadujú pozornost manažmentu, ak je zámerom priblíženie súcasného stavu drevinového zloženia ochranného pásma smerom k prirodzenému. Ak zovšeobecníme výsledky pre záujmové územie, celkovo možno považovat porasty z hladiska prirodzenosti za cenné, so stupnom prirodzenosti 1. Na neprirodzenosti niektorých castí územia sa najviac podiela hospodárska prímes smreka. Z výsledkov vyplýva aj poznatok, že hospodárske jednotky priestorového rozdelenia lesa sa casto vyznacujú znacnou vnútornou heterogenitou prírodných podmienok i drevinového zloženia, a preto pri využití celoplošných údajov o porastoch pre hodnotenie prirodzenosti, je potrebné pocítat s významnejšou chybou. Výsledky práce môžu slúžit ako podpora rozhodovania pri praktickej starostlivosti o chránené územie. Zároven predkladáme metodické poznatky využitelné pre hodnotenie prirodzenosti maloplošných chránených území.

Obsah/Ukážka dokumentu

Zoznam súborov - STIAHNUŤ

Pre stiahnutie tejto práce máš dve možnosti

Ako vytlačiť naskenovaný dokument

Z dôvodu zachovania dostatočnej kvality a čitateľnosti skenovaných dokumentov, sú niektoré z nich ponúkané vo vyššom rozlíšení. Je preto možné,že pred ich tlačou je potrebné spraviť jednoduché úpravy,aby boli vytlačené vo veľkosti A4. Najjednoduchším riešením je otvorenie dokumentu (obrázku) v programe "Prehliadač obrázkov a faxov", v ktorom je pri tlači možné intuitívne nastaviť požadovaný formát. Niektoré tlačiarne ponúkajú možnosť tohto nastavenia priamo v ich vlastnostiach. (väčšinou ako "Fit to page"). Pre skúsenejších užívateľov doporučujeme úpravu napr. v programe Adobe Photoshop, tu sa dá nastaviť podľa vlastného uváženia veľkosť aj rozlíšenie obrázku.