LEGNAGYOBB TANANYAG ADATBÁZIS
MAGYARORSZÁGON

Dokument keresése a további nyelveken: SK CZ HU

Összes beszámoló: (5791)

Külföldi nyelvtanfolyamok és középiskolai tanulmányok
Belépés Belépés Regisztráció
Töltse fel munkáját

Beszámoló Michelangelo: Dávid

Küldje el ismerősének Letölteni Hiba jelentése Csatlakozz a beszélgetéshez (3)

Doplnkové informace o referáte:

Kategória:Kultúra és művészet

Szerző: antiskola@antiskola.eu

Szavak száma:1351

Karakterek száma:7,976

Nyelv:Magyar nyelv

Oldalszám (A4):4.43

Megtekintések / letöltések száma:4846 / 82

Méret:9.18 kB

32. És monda Dávid Saulnak: senki se csüggedjen el e miatt; elmegy a te szolgád és megvív ezzel a Filiszteussal.

33. Saul pedig monda Dávidnak : nem mehetsz te a Filiszteus ellen, hogy vele megvívj, mert te gyermek vagy, o pedig ifjúságától fogva hadakozó férfi vala.

34. És felele Dávid Saulnak: Pásztor volt a te szolgád, atyjának juhai mellett; és ha eljött az oroszlán és a medve, és elragadott egy bárányt a nyáj közül:

35. Elmentem utána és levágtam, és kiszabadítám szájából; ha pedig ellenem támadott: megragadtam szakállánál fogva, és levágtam és megöltem ot.

38. És felöltözteté Saul Dávidot a maga harczi ruhájába; réz sisakot tett a fejére, és felöltözteté ot pánczélba.

39. Akkor Dávid felköté kardját harczi ruhája fölé, és járni akart, mert még nem próbálta. És monda Dávid Saulnak: Nem bírok ezekben járni, mert még nem próbáltam; és leveté azokat Dávid magáról.

40. És kezébe vette botját, és kiválasztván magának a patakból öt síma kövecskét [...] és parittyájával kezében közeledék a Filiszteushoz.

[...]

49. És Dávid benyúlt kezével a tarisznyába és kivett onnan egy követ, és elhajítván, homlokán találta a Filiszteust, úgy, hogy a ko homlokába mélyede és arczczal a foldre esék.

Dávid királynak - a zsidók uralkodójának, aki Izsák legkisebb fiaként legyozte a Filiszteus óriást, s aki késobb Saul udvarában zenész lett, majd annak halála után utóda - bibliai története, és élete sok muvészt megihletett. Góliáttal vívott harcát már a középkorban is sokszor megjelenítették, ám a XV. és XVI. században, Itália egyik legszebb városában, Firenzében, az óriással szembeszálló Dávid-ábrázolások száma megszaporodott.

E városban Dávid egyéniségével, élete eseményeivel, de legfoképp híres gyozelmével rajzok, képek, szobrok sokasága foglalkozik: olyan jeles alkotások, mint Donatello márványfigurája (1409-bol), majd bronzszobra; Verocchio Dávidja 1468-70-bol, Girlandio falképe, illetve Michelangelo ifjú hose: a Dávid szobor 1501-04-bol, mely elüt az összes többi Dávid ábrázolástól.

Michelangiolo di Lodovico Simone Buonarroti (1475-1564), a firenzei származású olasz festo, szobrász, építész Capresében született, a firenzei Ghirlandaio-muhelyben kezdte pályáját, majd a Mediciek udvari muvésze volt, késobb II. Gyula pápa muvésze, Bacchus, Mózes és a Piéta alkotója; a II.Gyula- és a Medici-sírkápolna építoje. O kapott megrendelést 1501-ben Firenze gonfaloniere-jétol Dávid szobrának elkészítésére 400 arany-ért, olyan, a szobor elkészítésére igényt tartó vetélytársakkal szemben, mint Andrea Contucci Sansovinó, a portugál király udvari muvésze, vagy mint Leonardo da Vinci. Michelangelo a vetélytársak kiesése után hihetetlen energiával fogott hozzá a szobor megalkotásához. Minden eddigi alkotását túl akarta szárnyalni, ugyanis ezen szobrát nem megrendelésnek, hanem önmegvalósításnak tekintette; nem csak gyönyörködtetni, de kifejezni is akart a szobron keresztül, megmutatni az embereknek ki is o valójában. Minden elozo alkotása eltörpült szemében Dávid-terve mellett, arról álmodott, hogy a "ko költoje" lesz, hogy e szobor lesz az, mellyen keresztül megmutatja saját énjét, saját küzdelmeit és önnön keserves gyozelmeit. Ahhoz hogy ezt elérje, vállalta egy "halott ko" megmunkálását, a szobor elkészítéséhez ugyanis egy negyven éve a Santa Maria del Fiore templom mögött földben piheno megkezdett márványt kellett megmunkálnia, amit még Agustino da Duccio temettetett oda, miután a ko vésoje alatt megcsonkult. Duccio hallani sem akart a korol, nem volt hajlandó beteg kovel bajlódni és kijelentette, hogy a márványtömböt semmire sem lehet használni, ezért arra szemetet hánytak és betemették. Negyven év múlva mégis kiemelték, hogy Dávid váljék belole.

Michelangelo nem félt a kotol, és minden erejét a megmunkálásába fektette: deszkapalánkot építtetett köré, hogy az emberek majd csak a befejezett muvet láthassák, és hogy teljesen egyedül dolgozhasson. A követ megtisztította a sártól és szeméttol, gondosan megvizsgálta, majd hozzáfogott az életre keltéséhez: megkereste az alappontot, körzojével lemérte és berajzolta a szükséges pontokat, majd hozzáfogott a márvány lefejtéséhez. Úgy kellett dolgoznia, hogy a ko negyven éves sebe észrevehetetlen legyen a kész muvön. Minden éjjel - miután egy álló napon keresztül dolgozott, harcolt a kovel - holt fáradtan, betegen és kimerülten tért haza.

Míg dolgozott alig evett, rosszul aludt, idegfeszültség és szívfájdalmak kínozták. Fájtak szemei, kezeit felsebezte a véso és a kalapács, testét és tüdejét a márványpor lepte - mindez 26 éves korától kezdve három teljes éven keresztül. A szobor alkotása kín és gyönyör volt számára: az alkotásba menekült a külvilág, és kora elol, még megrendelojét sem engedte a szoborhoz. Tehetségével akarta legyozni a többi muvészt, az embereket és Firenzét, ahogy Dávid tette egykori ellenségével. A szobor négy év alatt készült el, miközben forrt az itáliai és firenzei élet, s a várost újból elárasztották a muvészek: Pier di Cosimó újra festett, Verocchió újra megnyitotta festoiskoláját, Firenzébe érkezett Rafaello, Leonardo Mona Lisát festette; Cesare de Borghia - a pápa, VI. Sándor fia - pedig Észak-Itáliát hóoltatta. Mindeközben Michelangelo töretlenül dolgozott, folyt a harc közte és szobra között: sebeket ejtett a márványalak testén, mert ahogy mestere, az öreg Bertoldo mondta: Vulnera dant formam - Csak a sebek tudnak alakot adni a tárgyaknak. És semmi sem élhet alak nélkül - pedig Michelangelo eltökélte, hogy szobra élni fog.

Az 1504-es év elején érkezett el a pillanat, mikor elkészült a mu, mikorra Michelangelo formába öntötte akaratát, gondolatait és érzéseit, magát Dávidot, aki életre kelve a halott márványtömbbol felegyenesedve várta ellenfelét: a Gáth városából való Góliátot, hogy Isten nevében legyozze ot egy parittyával, "kinek magassága hat sing és egy arasz vala. Fején réz sisak vala és pikkelyes pánczélba volt öltözve; a pánczél súlya pedig ötezer rézsiklusnyi vala."

A márvány nem Dávidot a királyt, nem a büszke, megelégedett, gyoztes ifjút - hiszen sehol egy kard, sehol a gyoztes levágott feje - hanem a viadal elotti, feszült, de eros pásztort mutatja. Egy meztelen, karcsú, ragyogó fehérmárvány férfitestet, melynek bár jobb karja lecsüng, már megfeszített, és látszik, hogy egész bensoje feszülten várja a harcot. Testtartását kiegyensúlyozottság, elszántság jellemzi. A fej a távolba tekint, az ellenséget figyeli: tisztában van küldetésével, érzi, hogy harca élethalálharc lesz; a feszültség ráncokat rajzol, és két mély árkot vés homlokára. Szája összeszorítva, arcán harag és megvetés, egyedül ez árulkodik belso feszültségérol. A szobor harcra indul, hogy megvédje önmagát és népét, habár védtelenségét kiemeli meztelensége; kihívja ellenfelét, parittyája ott bújik a kezében, szíja a vállán, szára hátához simul és bár a fegyver alig látszik, készenlétben tartja a követ, s elég egyetlen mozdulat, hogy lerántsa válláról. A tartás, a dac, a kihívó tekintet, a feszült tartás mind a gyozelmet jósolja Dávid, a parasztfiú számára.

A szobron jól érzodik a kor szellemi, muvészi és politikai hatása. A reneszánsz szobrászat öntudatossága, az emberi test szépsége utáni vágy. Dávid jelképezi az ifjúság lendületét, bátorságát, öntudatát, magabiztosságát; az igazságba vetett hitet, mely képes volt legyozni a hatalom pikkelypáncélos Góliátját. Dávid maga a "szép ember", a viruló, életteli test, o Krisztus prototípusa és ose, aki szintén népéért szállt harcba.

Dávid Firenze szimbóluma: a város polgárainak szemében nem csak Góliát legyozoje, hanem a tettrekész, gyozelemre képes, becsülettel helytálló ember, a firenzei polgárok hatalmának, valamint a város szabadságszeretetének bibliai szimbóluma, akinek arcán ott az ero és a harag, a szabadságáért harcba szálló polgár két erénye. A nagyobb hatalmak árnyékában élo városállam védnökének, jelképének tekintette ot, aki bátorságával gyozedelmeskedett a nagyobb ellenség felett.

Ám nem csak a politikai hatalmat jelképezi a mu: Dávid Michelangelo ars poeticája, önmegvalósítása és önvallomása, érzéseinek lenyomata, az anyag feletti gyozelmének és életének szimbóluma. A szobor menekülést jelentett a mester számára, menekülést a muvészetbe egy neki terhes, fojtogató korban. Így jelképezte alkotása a gyozelmét saját óriása, saját kora fölött. E plusz tartalom és jelentés miatt különbözik Michelangelo Dávidja a többi firenzei Dávidtól. Donatello kútszobra fiatal, szinte lányos, korántsem olyan izmos, mint Michelangelo Dávidja, sot csuklója megbicsaklik Góliát hatalmas kardjától. Ez a bronzszobor, csak úgy, mint Verocchio bronz Dávidja a diadalittas, büszke, gyozelmes Dávidot ábrázolja, a küzdelem végeredményét Góliát levágott fejével. Míg a bronz Dávidok büszkék és gúnyosak, addig Michelangelo Dávidja kihívó és feszült.

A kész szobrot, egy firenzei polgárokból álló bizottság javaslatára - melynek tagja volt többek között Leonardo és Filippino Lippi - a Signoria, a városháza kapujának közvetlen közelében helyezték el, Donatello Juditjának helyén. A sors kegyetlen játéka, hogy az eltávolított szobor a Mediciek elleni harc jelképe volt, melynek eltávolítása a polgárok rosszindulatát vonta maga után, így Michelangelónak, a volt Medici muvésznek meg kellett érnie, hogy élete muvét a polgárok lehurrogják és semmibe vegyék, majd pedig hogy élete végén egy Medici ellenes lázadás során tönkretegyék.


Véleménycsere

REAGOVAT

jianbin0203 írta - 3. 2. 2018 - 04:38

jianbin0203

ugg outlet

canada goose jackets

cheap uggs

ugg outlet

polo outlet online store

fitflops

jordan 4

uggs outlet

christian louboutin shoes

michael kors uk

cartier outlet

ugg boots

swarovski outlet

nike free running

michael kors factory outlet

oakley sunglasses

canada goose outlet

mont blanc outlet

michael kors uk

swarovski outlet

hermes belt

longchamp bags

coach factory outlet

polo ralph lauren

ugg cyber monday

coach outlet store online

ysl outlet

nike air huarache

mulberry handbags

canada goose outlet store

longchamp handbags

canada goose outlet store

ugg outlet

mbt shoes

coach outlet store

nfl jerseys wholesale

ugg boots

nike factory outlet

coach outlet store online

michael kors outlet

hermes birkin

pandora jewelry

michael kors outlet

coach factory outlet

toms sko

hermes belts

michael kors handbags outlet

football shirts

lebron james shoes

hogan scarpe

cheap oakley sunglasses

michael kors outlet online

pandora charms

true religion jeans

moncler outlet

christian louboutin

true religion outlet store

ralph lauren outlet

canada goose outlet online

ugg boots

christian louboutin

swarovski outlet

uggs outlet

coach factory outlet

michael kors

foamposite shoes

polo ralph lauren shirts

ugg outlet

nike blazer pas cher

Girls shoes

snapbacks wholesale

ysl outlet online

pandora charms

air max 90

nike free 5

polo ralph lauren

christian louboutin outlet

ferragamo outlet

ugg outlet

cheap ray ban sunglasses

adidas sko

moncler jackets

oakley sunglasses

longchamp handbags

nike shoes uk

coach factory outlet

jordan shoes

canada goose parka

cheap jordans

coach factory outlet

tory burch outlet

barbour outlet

oakley sunglasses wholesale

cheap oakley sunglasses

ecco outlet

cheap oakley sunglasses

ralph lauren outlet

uggs on sale

outlet christian louboutin

uggs outlet

cheap ugg boots

air max shoes

ralph lauren outlet

michael kors outlet

coach outlet

longchamp handbags

ray ban sunglasses

coach factory outlet

canada goose uk

cheap jordans free shipping

air force 1 shoes

oakley sunglasses

polo outlet

michael kors outlet store

pandora jewelry outlet

salomon chaussures

polo outlet

canada goose uk

uggs on clearance

canada goose outlet store

nba jerseys

christian louboutin sale

christian louboutin

kate spade outlet online

michael kors handbags outlet

michael kors outlet online

timberland boots

ugg boots clearance

pandora charms

pandora jewelry

polo outlet

nike store

coach canada

ralph lauren polo shirts

ferragamo shoes

uggs outlet online

rayban sunglasses

mont blanc pens

michael kors bags

birkenstock sandals

ralph lauren outlet

nike shoes

adidas outlet store

kate spade outlet online

adidas outlet

nfl jersey wholesale

cheap oakley sunglasses

michael kors outlet online

ray ban sunglasses on sale

nike roshe one

polo pas cher

supreme clothing

tory burch outlet stores

cheap nfl jerseys

uggs outlet

michael kors handbags

christian louboutin shoes

polo ralph lauren

new balance outlet

kobe bryants shoes

ralph lauren shirts

christian louboutin sale

ed hardy clothing

pandora charms

tory burch outlet

michael?kors?outlet?online

kate spade sale

tory burch outlet

thomas sabo charms

coach handbags online outlet

nike air max 1

ugg outlet store

canada goose jackets

oakley sunglasses

ralph lauren pas cher

oakley sunglasses wholesale

coach outlet

uggs outletonline

uggs outlet

air jordan shoes

polo ralph lauren

cheap oakley sunglasses

cheap jordan shoes

oakley sunglasses wholesale

coach outlet canada

true religion jeans for men

moncler jackets

ralph lauren polo

ugg outlet online clearance

ugg outlet

michael kors outlet

nfl jerseys

fitflops uk

jordan shoes

michael kors outlet clearance

coach outlet

cheap ray ban sunglasses

uggs outlet

moncler jackets

uggs outlet

cheap oakley sunglasses

ralph lauren outlet

coach outlet store online

coach factory outlet

polo ralph lauren

uggs outletonline

coach outlet online

canada goose

oakley sunglasses

christian louboutin shoes

uggs outlet

pandora outlet

nike factory store

asics shoes

polo outlet

canada goose outlet

michael kors outlet

coach outlet online

longchamp handbags sale

michael kors outlet

true religion outlet

michael kors online

bottega veneta outlet online

ugg boots

coach factory outlet

nhl jerseys wholesale

longchamp outlet

mulberry bags

ray ban sunglasses outlet

polo outlet

cheap oakley sunglasses

ugg boots

uggs outlet

michael kors outlet online

nike sko danmark

coach outlet online

coach factory outlet

mont blanc pens

mont blanc pens

kd shoes

kate spade outlet

tory burch shoes

ugg boots clearance

puma outlet

mulberry handbags

hermes outlet

pandora charms

oakley sunglasses wholesale

ugg outlet store

ugg boots on sale

canada goose outlet

supreme clothing

cheap ugg boots

nhl jerseys

cheap ray ban sunglasses

coach outlet

uggs outlet

tory burch outlet

oakley sunglasses

oakley sunglasses

canada goose outlet

ferragamo shoes

michael kors outlet online

ugg boots on sale

ray ban sunglasses

cheap oakley sunglasses

oakley sunglasses

michael kors uk

michael kors outlet online

moncler jackets

michael kors outlet

coach outlet online

prada bags

uggs outlet

valentino outlet

ugg outlet

air max trainers

longchamp outlet online

coach outlet

nike shoes

rayban sunglasses

christian louboutin

nike roshe run

oakley sunglasses

ugg outlet

louboutin shoes

ugg boots clearance

michael kors handbags

uggs outlet

coach outlet

coach outlet store online

christian louboutin uk

ray ban sunglasses outlet

mulberry handbags

kate spade outlet

ferragamo shoes

coach outlet

nike trainers

true religion outlet

cheap snapbacks

nike trainers

canada goose jackets

michael kors outlet store

timberland outlet

snapbacks wholesale

ralph lauren outlet

uggs outlet

scarpe hogan

ray-ban sunglasses

chrome hearts outlet

true religion jeans

canada goose outlet store

uggs outlet

canada goose jackets

canada goose outlet

ugg boots clearance

true religion outlet

coach outlet

fitflops

canada goose outlet

yeezy boost

soccer cleats

canada goose outlet store

true religion jeans

canada goose jackets

oakley sunglasses wholesale

pandora charms

nfl jersey wholesale

lacoste shirts

ugg outlet

ralph lauren outlet

nike air sko

uggs outlet

ferragamo shoes

canada goose jackets

ugg boots clearance

oakley sunglasses

coach outlet

ray ban sunglasses sale

ray ban sunglasses

michael kors outlet clearance

nike factory shoes

michael kors outlet

nhl jerseys

ugg outlet store

christian louboutin shoes

ray ban sunglasses

coach outlet

chrome hearts

oakley sunglasses wholesale

air max 90

canada goose coats

longchamp pas cher

pandora outlet

uggs outlet online

michael kors outlet clearance

fred perry polo

mcm backpacks

nike air max

true religion jeans

canada goose jackets men

cheap jerseys

ray ban sunglasses

true religion outlet

longchamp pliage

coach outlet online

adidas nmd

polo ralph lauren

nike outlet

mont blanc pens

lacoste polo shirts

michael kors outlet online

coach outlet online

yeezy boost 350

christian louboutin outlet

ray ban sunglasses outlet

ugg canada

michael kors outlet online

christian louboutin shoes

nike outlet store

canada goose cyber monday

longchamp pas cher

polo ralph lauren

coach outlet online

nike outlet online

mulberry sale

ugg boots clearance

lacoste pas cher

ray ban sunglasses

tory burch outlet online store

blackhawks jerseys

coach outlet

nike sko

cheap football shirts

michael kors outlet

polo outlet

coach factory outlet

true religion uk

burberry outlet store

mulberry bags

canada goose outlet store

soccer jerseys wholesale

cheap ray ban sunglasses

coach outlet

basketball sneakers

fitflops outlet

nike sko

canada goose outlet

ralph lauren shirts

michael kors outlet clearance

michael kors outlet online

christian louboutin sale

cheap jordans

cheap jordan shoes

coach outlet

canada goose jackets

canada goose jackets clearance

birkenstock outlet

nfl jersey wholesale

canada goose outlet store

michael kors outlet online

nike outlet store

salomon shoes

christian louboutin outlet

toms sko

canada goose jackets

ferragamo outlet

adidas nmd runner

coach outlet online

nike store uk

michael kors outlet

ecco sale shoes

ugg outlet

uggs outlet

christian louboutin shoes

michael kors outlet

oakley sunglasses wholesale

michael kors outlet online

oakley sunglasses wholesale

toms sko

cheap ray ban sunglasses

michael kors outlet

true religion outlet

vans greece

polo ralph lauren shirts

cheap ray ban sunglasses

cheap nba jerseys

cheap ray bans

coach outlet store

canada goose outlet store

michael kors outlet

kobe shoes

hermes outlet

kate spade outlet

michael kors outlet online

ugg outlet

nike air huarache

coach outlet online

ugg boots on sale

canada goose outlet

michael kors wallets

nfl jerseys

cheap nfl jerseys

kate spade outlet

uggs outlet

fitflops

pandora charms

cheap oakley sunglasses

longchamp pliage

polo ralph lauren shirts

ugg outlet

michael kors handbags clearance

pandora outlet

michael kors outlet online

puma shoes

ugg black friday

ray ban sunglasses outlet

canada goose outlet

ugg boots

cheap ray ban sunglasses

louboutin shoes

prada shoes for men

coach factory outlet

links of london jewellery

polo ralph lauren

michael kors handbags

ugg outlet

michael kors outlet clearance

fred perry polo shirts

polo ralph lauren

oakley sunglasses sale

coach outlet online

polo ralph lauren shirts

canada goose outlet

michael kors outlet clearance

true religion outlet uk

coach factory outlet

coach outlet online

canada goose

longchamp handbags

ugg boots on sale

coach outlet

mlb jerseys wholesale

ugg boots

true religion outlet store

prada outlet

canada goose jackets

kate spade outlet online

true religion outlet

true religion uk

birkenstock shoes

michael kors canada

ugg boots outlet

polo outlet

michael kors outlet

true religion outlet store

oakley sunglasses

longchamp pas cher

longchamp pas cher

michael kors outlet clearance

true religion jeans

polo ralph lauren

ray ban sunglasses outlet

michael kors outlet

true religion outlet

christian louboutin shoes

ferragamo outlet

thomas sabo

canada goose coats

michael kors outlet

ray-ban sunglasses

tods outlet online

nike shoes outlet

oakley sunglasses

coach handbags outlet

pandora outlet

ugg boots

ferragamo outlet

ugg boots clearance

cheap jerseys wholesale

coach outlet

coach factory outlet

coach outlet

prada sunglasses for women

polo ralph lauren outlet online

denver broncos jerseys

giuseppe zanotti shoes

ugg outlet

oakley sunglasses

cheap oakley sunglasses

burberry outlet sale

true religion outlet

adidas outlet

burberry outlet

michael kors outlet clearance

canada goose outlet

longchamp pliage

air max 90

zapatillas salomon

kate spade sale

michael kors outlet online

coach outlet online

mbt shoes outlet

ugg outlet

longchamp solde

michael kors uk

nike air force 1

adidas nmd r1

coach outlet online coach factory outlet

fitflops sale clearance

futbol baratas

canada goose outlet store

moncler outlet

mcm outlet

nike trainers

kate spade outlet store

uggs outlet

canada goose jackets

canada goose outlet

ugg outlet

fitflops sale clearance

christian louboutin shoes

ralph lauren polo

canada goose outlet store

swarovski outlet store

coach outlet

nike outlet online

canada goose outlet

lacoste soldes

oakley sunglasses uk

coach outlet

new balance outlet

true religion outlet

coach outlet

herve leger outlet

nfl jerseys

tods outlet

cleveland cavaliers jerseys

nba jerseys wholesale

prada outlet online

cheap oakley sunglasses

mulberry outlet??mulberry handbags outlet

ugg outlet

canada goose

true religion jeans

fitflops

cazal sunglasses

ecco sale

fitflops sale clearance

ralph lauren polo

ugg outlet

adidas store

christian louboutin shoes

michael kors outlet clearance

fitflops uk

uggs outlet

swarovski uk

polo ralph lauren

air max 90

nike outlet store

polo outlet online

michael kors outlet

ralph lauren factory store

converse shoes sale

coach outlet online

air max 90

adidas shoes

coach outlet online

pandora charms

nike shoes outlet

swarovski outlet store

michael kors outlet online

canada goose outlet

ray ban sunglasses

pandora outlet

coach outlet online

ugg boots

michael kors outlet

michael kors outlet

jordan shoes

broncos jersey

longchamp handbags

oakley sunglasses

soccer shoes

cheap ray ban sunglasses

nike nba jerseys

nike outlet

coach outlet online

christian louboutin outlet

coach outlet store online

oakley sunglasses

polo ralph lauren outlet

oakley sunglasses wholesale

herve leger dresses

michael kors outlet online

ray ban sunglasses

nike shoes

ugg outlet online

coach factory outlet

ray ban sunglasses

nike trainers uk

tory burch outlet

ralph lauren outlet

michael kors outlet clearance

yeezy boost 350

oakley sunglasses wholesale

ugg outlet

basketball shoes

nfl jerseys

hermes outlet store

canada goose black friday

true religion jeans

ferragamo outlet

pandora charms

chrome hearts online store

canada goose outlet

mbt outlet

air max 1

air huarache

tory burch handbags

canada goose outlet

air max 2015

coach factory outlet

christian louboutin shoes

ralph lauren uk

cheap oakley sunglasses

michael kors outlet clearance

montblanc pens

burberry outlet

christian louboutin outlet

swarovski crystal

michael kors handbags

michael kors outlet clearance

ralph lauren outlet

coach outlet online

cheap jordan shoes

ugg boots

fitflops shoes

timberland sko

nike roshe

polo ralph lauren

coach outlet store online

canada goose outlet

michael kors outlet

michael kors outlet clearance

ralph lauren polo

nba jerseys

true religion jeans

polo outlet factory store

canada goose outlet online

oakley sunglasses

moncler jackets

michael kors outlet

cheap jordan shoes

tory burch outlet online store

canada goose outlet online

soccer jerseys

mulberry handbags

coach outlet

vans outlet

nike outlet

ugg boots

mac cosmetics

marc jacobs outlet

longchamp bags

ugg outlet

ralph lauren polo

ralph lauren polo shirts

polo ralph lauren

ugg boots

coach outlet store online

nike shoes on sale

mulberry bags

moncler outlet

salomon sko

michael kors outlet clearance

jordan shoes

ugg boots clearance

ray ban sunglasses

michael kors outlet clearance

kate spade outlet

oakley sunglasses

prada sunglasses

coach outlet store online

uggs outlet

ugg boots outlet

valentino shoes

nike outlet

coach factory outlet

oakley sunglasses

pandora jewelry

michael kors outlet

oakley sunglasses wholesale

ray ban sunglasses outlet

michael kors outlet

coach outlet

kate spade outlet online

canada goose outlet store

canada goose outlet store

pandora outlet

cheap oakley sunglasses

nike roshe run

uggs outlet

coach outlet

air max 90

longchamp handbags

coach outlet

christian louboutin shoes

coach outlet online

ugg outlet

nike outlet

longchamp outlet online

supreme clothing

ugg outlet

coach outlet

polo outlet

air max 90

pandora charms sale clearance

coach outlet online

mac outlet

mulberry handbags

nhl jerseys for sale

michael kors outlet online

canada goose outlet store

canada goose jackets

canada goose outlet online

cheap jordans

christian louboutin outlet

cheap basketball shoes

canada goose

cheap michael kors handbags

canada goose jackets

ralph lauren

cheap nfl jerseys

hermes online

michael kors outlet

michael kors factory outlet

mulberry outlet

nike shoes

longchamp bags

pandora charms sale clearance

hermes outlet store

canada goose outlet

jerseys wholesale

coach canada

uggs on sale

new balance shoes

outlet christian louboutin

cheap jerseys

michael kors outlet

ferragamo shoes

michael kors wallets for women

prada shoes

michael kors outlet clearance

coach factory outlet

christian louboutin outlet

canada goose outlet

coach outlet online

coach outlet store

fitflops shoes

cheap oakley sunglasses

air jordan 4

michael kors outlet clearance

lacoste polo

uggs outlet

moncler outlet

michael kors outlet online

cheap jordans

ray ban sunglasses

oakley sunglasses

mlb jerseys

michael kors

polo ralph lauren

canada goose jackets for women

canada goose outlet store

huaraches shoes

kate spade outlet online store

christian louboutin outlet

michael kors handbags

uggs outlet

pandora outlet

uggs outlet

michael kors outlet stores

true religion jeans

ugg outlets

tory burch outlet online

canada goose jackets

denver broncos jersey

uggs outlet

michael kors outlet clearance

tory burch outlet

polo ralph lauren outlet

longchamp solde

ferragamo shoes

ugg outlet

cheap ray ban sunglasses

tory burch outlet stores

moncler outlet

cheap nfl jerseys

ralph lauren polo shirts

ray ban sunglasses outlet

cheap oakley sunglasses

ugg boots

polo ralph lauren outlet

chicago blackhawks jerseys

canada goose jackets

swarovski outlet store

mulberry bags

moncler outlet

ugg boots on sale

ugg boots

canada goose jackets

uggs

coach outlet clearance

canada goose outlet

polo ralph lauren outlet

canada goose outlet store

converse shoes sale

ray ban sunglasses

coach factory outlet

canada goose coats

michael kors outlet clearance

oakley sunglasses

canada goose jackets

coach outlet online

ugg boots outlet

kobe 9 elite

coach outlet

michael kors outlet

coach outlet store online

cheap ugg boots

cheap oakley sunglasses

moncler outlet online

lakers jerseys

ugg outlet online

oakley sunglasses wholesale

kobe shoes

adidas wings shoes

swarovski uk

reebok shoes

ugg outlet online

oakley sunglasses wholesale

christian louboutin online

michael kors outlet

ferragamo shoes

coach factory outlet

adidas nmd

marc jacobs sale

swarovski jewelry

ugg outlet

fitflops sale clearance

uggs outlet online

cheap nhl jerseys

canada goose jackets

ugg boots clearance

michael kors handbags

michael?kors?handbags

michael kors

michael kors outlet

canada goose

cheap jordans

polo ralph lauren

kate spade outlet online

nfl jerseys

ugg outlet stores

kobe bryant shoes

ugg outlet online

true religion jeans

cheap ugg boots

canada goose coats

coach outlet online

tory burch sandals

canada goose outlet online

jordan shoes

ed hardy outlet

coach outlet clearance

prada shoes on sale

mac makeup

canada goose outlet

jordan shoes

longchamp outlet

nike blazer pas cher

true religion outlet

oakley sunglasses

michael kors outlet online

pandora outlet

canada goose outlet

polo ralph lauren outlet online

canada goose coats

ugg outlet

christian louboutin outlet

ray ban sunglasses

moncler coats

polo ralph lauren

ugg outlet online clearance

swarovski crystal

pandora jewelry

canada goose outlet store

ray ban sunglasses

coach outlet store online

coach outlet

ferragamo outlet

canada goose jackets

polo ralph lauren

ray ban sunglasses

burberry outlet store

ray ban sunglasses

supreme clothing

camisetas futbol baratas

nike air max 2015

oakley sunglasses sale

cheap ray ban sunglasses

michael kors online

soccer jerseys

ugg boots on sale

jordan shoes

oakley sunglasses

cheap mlb jerseys

canada goose outlet sale

nike shoes

coach factory outlet

ugg outlet

polo outlet

canada goose jackets sale

mulberry outlet

true religion canada

canada goose jackets

tory burch outlet online

reebok trainers

christian louboutin shoes

canada goose jackets

mont blanc pens

true religion outlet

fitflops

canada goose outlet store

cheap nba jerseys

canada goose outlet

moncler coats

snapback hats

canada goose jackets

christian louboutin outlet

mulberry handbags sale

ray ban sunglasses

polo ralph lauren

polo ralph lauren

ray ban sunglasses

nike outlet store

yeezy boost

denver broncos jerseys

coach outlet

huaraches shopping

kate spade outlet online

los angeles lakers jerseys

ugg boots

canada goose uk

canada goose outlet store

michael kors outlet

cazal outlet

michael kors outlet online

ray ban sunglasses

nike air max 90

ralph lauren

michael kors uk

coach outlet

swarovski crystal

polo ralph lauren

cheap soccer jerseys

ugg boots clearance

nfl jerseys

reebok outlet store

ugg boots

michael kors bags

polo shirts

nike shoes

ray ban sunglasses

converse shoes

ralph lauren polo

uggs outlet

broncos jerseys

ugg outlet

giuseppe zanotti outlet

coach outlet

ugg outlet

coach outlet online

mulberry uk

canada goose coats

oakley sunglasses

air huarache

adidas wings

ugg outlet store

canada goose outlet store

longchamp outlet store

ray ban sunglasses

max 1

true religion jeans

air max shoes

longchamp outlet

burberry canada

michael kors outlet online

cheap jordans

canada goose outlet online

canada goose jackets outlet

salomon outlet

pandora charms outlet

burberry outlet

pandora outlet

polo outlet

nike store uk

ugg outlet online

polo outlet

coach outlet

nike shoes

polo ralph lauren

true religion jeans

cartier watches

tory burch outlet stores

canada goose outlet

polo ralph lauren

kevin durant shoes

michael kors outlet

coach outlet

coach handbags

prada handbags

cleveland cavaliers jersey

uggs outlet

longchamp solde

sport's shoes

coach outlet online

ray bans

ugg outlet??ugg outlet stores

polo ralph lauren

michael kors outlet clearance

uggs outlet

canada goose jackets

michael kors outlet online

pandora outlet

ugg outlet

jordan shoes

canada goose jackets sale

true religion jeans

michael kors outlet

new balance shoes

puma outlet

canada goose outlet store

michael kors outlet clearance

longchamp outlet

adidas uk

cheap nhl jerseys

mulberry handbags

coach outlet online

oakley sunglasses

kobe 9

coach factory store

ugg boots on sale

coach handbags on sale

ralph lauren outlet

christian louboutin outlet

longchamp solde

coach outlet

ugg outlet

converse shoes

air max uk

canada goose uk

cheap jordans for sale

oakley sunglasses wholesale

lebron shoes

bottega veneta outlet

tory burch outlet

michael kors outlet clearance

reebok shoes

true religion jeans sale

coach outlet online

ugg boots clearance

max 90

oakley sunglasses

nike sko

asics running shoe

coach outlet online

barbour outlet store

uggs outlet

coach outlet store online clearances

michael kors outlet

kate spade sale

vans shoes

michael kors outlet clearance

kate spade outlet online store

cheap oakley sunglasses

chrome hearts outlet

uggs outlet

ugg boots clearance

oakley sunglasses

longchamp pliage

pandora charms sale clearance

michael kors outlet

christian louboutin sale

true religion jeans

ugg boots

michael kors outlet

michael kors outlet online

salomon sko

polo outlets factory store

ugg outlet

polo outlet stores

christian louboutin sale

cheap snapbacks

oakley sunglasses

ralph lauren polo

ferragamo shoes sale

coach factory outlet

canada goose outlet store

swarovski crystal

coach outlet store online

coach outlet store online

pandora charms

uggs outlet

canada goose coats

cheap uggs

adidas shoes

polo ralph lauren

polo outlet

tory burch outlet online

polo outlet

broncos jerseys

coach outlet online

canada goose outlet

michael kors uk

coach outlet store online

canada goose outlet online

ralph lauren outlet

coach outlet

true religion jeans

michael kors outlet

nike uk store

canada goose outlet

supra shoes sale

pandora jewelry

ralph lauren

michael kors handbags

fitflops sale clearance

coach outlet

polo ralph lauren outlet

michael kors outlet clearance

coach outlet

jordan shoes

ugg outlet

ralph lauren outlet

michael kors

cheap ray ban sunglasses

ralph lauren shirts

kate spade outlet

michael kors outlet clearance

coach outlet online

canada goose outlet

air max trainers

michael kors handbags

canada goose jackets

nike air max 90

polo ralph lauren outlet

coach outlet store online

denver broncos jersey

lacoste outlet

adidas trainers

mulberry uk

nfl jerseys wholesale

ugg boots clearance

michael kors handbags

michael kors outlet online

nfl jerseys

true religion jeans sale

puma shoes

cheap football shirts

links of london

ugg boots for women

birkenstock shoes

coach outlet

ray ban sunglasses outlet

christian louboutin outlet

oakley sunglasses wholesale

football shirts

air max uk

fitflops sale

michael kors outlet

cheap ray ban sunglasses

coach outlet

polo ralph lauren

polo ralph lauren factory store

kicks nice

hermes birkin bag

michael kors outlet

canada goose outlet store

cheap ugg boots

ecco shoes

pandora outlet

uggs canada

coach outlet

ralph lauren polo

cheap oakley sunglasses

canada goose outlet store

nike foamposite

polo ralph lauren

ugg boots clearance

mulberry bags

canada goose outlet online

dansko shoes

coach factory outlet

ralph lauren polo

canada goose outlet

canada goose parka

coach outlet online

coach outlet online

uggs outlet

true religion jeans

michael kors outlet

ugg outlet

supra shoes

christian louboutin outlet

ugg boots

uggs clearance

cheap mlb jerseys

salomon outlet

coach outlet store

uggs outlet

fitflops sale clearance

michael kors outlet online

cheap oakley sunglasses

michael kors outlet clearance

nike air max 90

swarovski outlet

vans sko

oakley sunglasses sale

fitflops sale clearance

canada goose outlet

mlb jerseys

christian louboutin shoes

tory burch outlet online

moncler coats

tory burch outlet

coach handbags

burberry outlet

mulberry handbags

REAGOVAT

meadc írta - 18. 12. 2017 - 07:35

kate spade purses sale

burberry outlet sale store

tiffany

kate spade outlet online sale

asics gel

birkenstock sandals online

birkenstock sandals online sale

coach factory outlet

louis vuitton

Air Jordan Running

handbags sale

hermes outlet bag

oakley sunglasses

Nike Free Run

louis vuitton bags on sale

balenciaga outlet sale

michael kors official site

Air Max Homme

michael kors outlet sale online store

kate spade outlet sale online store

jimmy choo shoes store

nike outlet online sale

kate spade bags sale

michael kors outlet online

Nike Air Max 95

Louis Vuitton Handbags Outlet

Nike Free,Nike Shox

MIZUNO Shop US

fulam shoes online

michael kors outlet online store

Nike Air Max Thea

Sunglasses for men

small business

Markenschuhe

Nike Roshe Run Femme

moncler us

yeezy shoes 350

pandora earrings online sale

Green Cleaned

ugg slippers online sale

Burberry Shirt - Official

coach usa online

Salomon Speedcross Shoes

sunglasses online store

kate spade outlet sale

shoes online sale

Nike Schuhe Kleinkinder

michael kors

longchamp outlet online

kate spade handbags

Nike Schuhe Unisex

omega mens watches

Nike Air Presto

kate spade handbags online store

kate spade

ray ban australia sale

michael kors

prada outlet online store

michael kors australia sale store

Nike Hyperdunk

Online Oyun

ray ban clubmaster

Family Name Research

louis vuitton on sale

michele

pandora necklace for sale

Nike Air Max Thea

ray ban wayfarer sunglasses

mk outlet online

michael kors australia online store

chrome hearts jewelry

the beat

jimmy choo outlet online store

China Manufacturers

chrome hearts jewelry for men

pandora official site

kate spade outlet online store

kate spade outlet online store

jimmy choo heels online

Nike Lebron ST 2

quality Lunette Oakley Minute 2.0 pas cher

louis vuitton purse

ugg

burberry scarf

Longchamp Outlet

ray ban sale

ray ban prescription glasses

kay jewelry store

coach factory outlet

birkenstock gizeh birko

Premier Jewelry - Official

michael kors outlet store

burberry outlet sale store

The Retail Compliance Association

mens seiko watches

Wedding Rings- Official

polo online

coach shoes for women

michael kors handbags

under armour shoes sale

kate spade bags

Nike Air Max

payless shoes outlet

Michael Kors

Prada Shoes - Official

nike shoes

michael kors outlet online

burberry book bag mens

kate spade outlet store

michael kors shop australia online store

mcm outlet online

michael kors outlet shop

Kaufen Nike Air Max 1

prada bags outlet

michael kors outlet bags

michael kors handbags

spendless shoes australia

official michael kors

cheap ray ban

Prada Shoes - Official

yeezy boost 350

pandora australia online sale

prada bags

Nike Air Jordan Enfant

ray ban

pandora charms outlet sale

ray-ban glasses

Nike Air Max 95

Air Max 180

cheap ray ban

ray ban outlet

puma sneakers online

ray-ban aviator

Coach Outlet Store

moncler down jackets

snow boots

payless boots

prada outlet online sale

ray ban sunglasses

coach outlet online store

coach outlet

Diamond Rings - Official

ray ban glasses frames

chanel bag

birkenstock sandals online sale

am thuc

michael kors outlet sale

louis vuitton outlet online

Hermes Belt

evbid

Nike Roshe Run

business

Nike Schuhe

Jared Jewelry - Official

cheap ray ban sunglasses

Jewelry Armoire - Official

ray ban sale

pandora rings

coach outlet,coach handbags

Michael Kors Outlet Online

Nike Dunk SB

pandora jewelry

Nike Air Jordan Homme

kate spade sale

kate spade

birkenstock outlet

hermes outlet sale

Obat Pembesar Penis

prada uk

pandora australia online store

online outlet sale

pandora jewelry

boulder shoes

Jewelry Armoire - Official

Coach Handbags

casio watches official site

school bags

coach purses

kate spade bags

Air Max LTD Femme

timberland boots outlet

Michael Kors Handbags Outlet Sale

pandora charms

yeezy boost

pandora jewelry

kate spade online sale

michael kors australia store

pandora charms sale clearance

men hermes belt for sale

michael kors uk online store

kate spade outlet sale store

Jordan Big Ups

kate spade bags

michael kors australia online store

Lisinopril 2.5 Mg Cost

Dreamland Jewelry - Official

michael kors outlet sale store

louis vuitton online store

Wholesale womens autumn winter clothing

kate spade outlet online store

pandora rings jewelry

Nike Air Force 1

soccer jerseys

oakley frogskins

kate spade oulet online sale

eznara.com

Louis Vuitton Shop Online

pandora uk

Premier Jewelry. - Official

pandora charms uk store

chaussure nike femme

yeezy boost 350 black

puma sneakers sale

cartier watches for women

ray ban outlet sale

chanel outlet online store

coach outlet online store

pandora bracelet

New jordans

burberry outlet online store

Prada Wallet

Nike Free

louis vuitton outlet online store

Engagement Rings - Official

payless shoes for sale

ray ban polarized

Air Max Lunar 90

michael kors handbags

kate spade shopping store

Oakley Sunglasses

puma online sale

ugg australia

hot burberry sale

Nike Free 7.0

canada goose outlet online sale

coach factory

kate spade outlet sale

coach outlet online

michael kors outlet sale

kate spade canada

hermes belt kit

Zales Jewelry store

kate spade online outlet

fake sunglasses online

pandora rings uk

Nike Blazers Mid

Nike Roshe Run

Prada bags

oakley australia online sale

Nike Air Max Thea

pandora bracelet

michael kors australia sale

michael kors outlet

swatch watches for men

prada handbags

under armour outlet sale

burberry sale online

black friday deals

louis vuitton bags

Mizuno Wave

Air Max TN Homme

coach outlet online

jimmy choo uk online

louis vuitton united kingdom

birkenstock outlet online store

kate spade handbags

hermes bag

puma shoes sale

burberry bags outlet online store

Air Max 95 Homme

kate spade online store

leather hermes bag sale

oakley sunglasses online store

tiffany

Nike Air Max 90 pas cher france

Doxycycline

puma outlet

ralph lauren polo

Nike Air Max BW

breitling mens watches

Prada Sunglasses - Official

louis vuitton outlet

coach sale

mk outlet

pandora charms

black friday michael kors online store

prada outlet bags

payless shoes sale

jimmy choo shoes online

trx

pandora charms outlet

pandora rings uk

ray ban outlet

pandora bracelet charms

Brighton Jewelry - Official

prada outlet bags

under armour shoes

birkenstocks on sale

black friday ads

jimmy choo australia online sale

michael kors handbags outlet

michael kors bags online sale

boots

ray ban shop outlet

Nike Hyperdunk

adidas yeezy boost 350 shoes

school bags

coach factory outlet

michael kors outlet online

north face sale

Add Your Link Free

Coach Sale Online

mens sunglasses

kate spade new collection

ray ban sunglasses outlet

under armour shoes

celine factory outlet

payless shoes store

pandora bracelet

chrome hearts canda

coach sale outlet

michael kors bags outlet

timberland boots outlet sale

michael kors bags

kate spade outlet

coach factory outlet online sale

Coach Outlet

Nike Air Max

coach factory outlet online

online shoes,shoes online

michael kors bags

ray ban erika polarized

Air Max

oakley outlet online sale

diesel mens watches

ugg boots sale

jimmy choo shoes

chrome store uk

Nike Free

pandora bracelet charms

rayban eyeglasses

jimmy choo shoes for sale

louis vuitton outle sale online

gucci men watches

Air Jordan Retro 3

michael kors canada

yeezy 350

birkenstock australia

pandora jewelry

Chanel bags Outlet

chaussures de sport

michael kors uk online

kate spade outlet bags store

burberry outlet online sale

oakley sunglasses

Coach Sunglasses Outlet

Nike Air Jordan Homme

pandora bracelets

Air Max TN Homme

Kevin Durant Shoes

chaussures femme pas cher

ray ban sunglasses online store

michael kors outlet sale store

puma suede online store

chaussure new balance femme

christian louboutin uk

puma shoes online

rayban sunglasses

michael kors

oakley outlet on sale

nike huarache shoes

moncler jackets

Nike Free 5.0

coach australia

ray ban wayfarer

ray ban sunglasses

rolex mens watches

pandora rings

clb shoes online

nfl store

michael kors bags sale

under armour stock

pandora charms

Michael Kors Store

oakley sunglasses australia

birkenstock outlet online sale

jordan shoes

escarpins

rayban justin

black friday sales

Nike Air Max

michael kors outlet online sale

fun games to play

louis vuitton shopping mall

Nike Air Max TN

80's,eighties fashion

kate spade outlet online sale

official rayban

burberry bags online,burberry online store

black friday offers

payless shoes near me

kate spade black friday

mode damenschuhe

sunglasses hut

Brighton Jewelry - Official

michael kors black friday on sale

michael kors outlet online shopping

Air Jordan Enfant

jimmy choo outlet online

Abercrombie Outlet

the north face outlet store

Air Max Femme

adidas verkauf

Ray Ban Outlet

kanye west shoes sale online

coach carter

prada online

2017 Nike Air Max

michael kors outlet online sale

WebDesign

michael kors outlet online sale

michael kors uk online store

new pandora charms

major league baseball

ray ban outlet online

michael kors outlet

Black Friday Amazon

Nike Air Max 2016 Damen

kate spade outlet for sale

puma outlet online sale

Nike Air Max Tavas

ray ban sunglasses outlet

coach outlet store online

pandora rings

Nike Air Max

coach outlet store

Nike Roshe Run

michael kors factory outlet on sale

puma online

michael kors shoes store

hermes bag sale

michael kors uk online

rolex watches for sale

louis vuitton online

kate spade bags on sale

louis vuitton online

ups shipping

ugg boots on sale

louis vuitton outlet

michael kors outlet online sale

timberland outlet sale

coach factory outlet

prada outlet

Nike TN Enfant

michael kors online

louis vuitton belgium

coach handbags outlet

birkenstock canada outlet

kate spade uk store

moncler jacket

pandora charms

coach factory outlet online sale

Pharmacy Discount Network

Coach Outlet Online, Coach Factory

michael kors outlet online sale

kate spade online sale

ugg outlet online store

Nike Air Max Skyline

Nike Air Jordan

louis vuitton outlet online store

payless shoes online

Nike Air Jordan Hommes

coach online

rayban prescription

trazodone100mg

moncler outlet

nba jerseys

Air Max TN

jimmy choo australia for sale

ray ban sunglasses

Nike Free

burberry outlet

chrome hearts jewelry

timberland shoes online

Nike Air Max Enfants

pandora online outlet

burberry handbags

school bags

michael kors online

adidas yeezy shoes

kate spade handbags

Jared Jewelry - Official

Nike Air Jordan Homme

goose outlet online sale

blog

Dreamland Jewelry - Official

Louis Vuitton belts

official prada site

mlb store

jimmy choo outlet online

kate spade on sale

puma outlet

Nike Air Max Lunar

Prada bags

timberland boots sale

sunglasses online

Abercrombie Nederland

burberry outlet online store

Promise Rings - Official

skechers shoes store

brand sunglasses

puma sneakers

Nike Air Force

Ray-Ban Sunglasses

salomon hiking shoes

Jordan Flight The Power

under armour sale

michael kors uk

black friday online sales

Nike Roshe Run

Nike Dunk SB Low

ray ban online store

michael kors bags sale

ray ban australia

Wholesale Outlet Sale

nike outlet

Air Max Skyline Femme

pandora princess ring

michael kors online sale

louis vuitton bags

Nike Air Max TN Homme

me adc12.18

Csatlakozz a beszélgetéshez (3)

Hasonló dokumentumok

Megnevezés Dátum A4 Szavak Értékelés
 
hu Firenze a… 31. 1. 2007 6053 24.5 7063
 
hu Biblia 2. 9. 2011 9018 7.2 2188
 
hu Biblia 7. 1. 2008 4416 7.2 2188
 
hu Muvészettörténet… 28. 12. 2007 1807 -- --
 
en Philosophical… 6. 9. 2007 3794 -- --
 
hu A reneszánsz 11. 1. 2008 4541 6.3 1736
 
hu A reneszánsz 21. 4. 2008 3717 6.3 1741
 
hu A modern művészet… 1. 5. 2009 6363 10.1 2843
 
hu Történelem 19. 6. 2010 3294 9.6 2518
 
hu Művelődéstörténet 12. 7. 2007 4396 8.7 2065