LEGNAGYOBB TANANYAG ADATBÁZIS
MAGYARORSZÁGON

Dokument keresése a további nyelveken: SK CZ HU

Összes beszámoló: (5791)

Külföldi nyelvtanfolyamok és középiskolai tanulmányok
Belépés Belépés Regisztráció
Töltse fel munkáját

Beszámoló Michelangelo: Dávid

Küldje el ismerősének Letölteni Hiba jelentése Csatlakozz a beszélgetéshez (1)

Doplnkové informace o referáte:

Kategória:Kultúra és művészet

Szerző: antiskola@antiskola.eu

Szavak száma:1351

Karakterek száma:7,976

Nyelv:Magyar nyelv

Oldalszám (A4):4.43

Megtekintések / letöltések száma:4272 / 69

Méret:9.18 kB

32. És monda Dávid Saulnak: senki se csüggedjen el e miatt; elmegy a te szolgád és megvív ezzel a Filiszteussal.

33. Saul pedig monda Dávidnak : nem mehetsz te a Filiszteus ellen, hogy vele megvívj, mert te gyermek vagy, o pedig ifjúságától fogva hadakozó férfi vala.

34. És felele Dávid Saulnak: Pásztor volt a te szolgád, atyjának juhai mellett; és ha eljött az oroszlán és a medve, és elragadott egy bárányt a nyáj közül:

35. Elmentem utána és levágtam, és kiszabadítám szájából; ha pedig ellenem támadott: megragadtam szakállánál fogva, és levágtam és megöltem ot.

38. És felöltözteté Saul Dávidot a maga harczi ruhájába; réz sisakot tett a fejére, és felöltözteté ot pánczélba.

39. Akkor Dávid felköté kardját harczi ruhája fölé, és járni akart, mert még nem próbálta. És monda Dávid Saulnak: Nem bírok ezekben járni, mert még nem próbáltam; és leveté azokat Dávid magáról.

40. És kezébe vette botját, és kiválasztván magának a patakból öt síma kövecskét [...] és parittyájával kezében közeledék a Filiszteushoz.

[...]

49. És Dávid benyúlt kezével a tarisznyába és kivett onnan egy követ, és elhajítván, homlokán találta a Filiszteust, úgy, hogy a ko homlokába mélyede és arczczal a foldre esék.

Dávid királynak - a zsidók uralkodójának, aki Izsák legkisebb fiaként legyozte a Filiszteus óriást, s aki késobb Saul udvarában zenész lett, majd annak halála után utóda - bibliai története, és élete sok muvészt megihletett. Góliáttal vívott harcát már a középkorban is sokszor megjelenítették, ám a XV. és XVI. században, Itália egyik legszebb városában, Firenzében, az óriással szembeszálló Dávid-ábrázolások száma megszaporodott.

E városban Dávid egyéniségével, élete eseményeivel, de legfoképp híres gyozelmével rajzok, képek, szobrok sokasága foglalkozik: olyan jeles alkotások, mint Donatello márványfigurája (1409-bol), majd bronzszobra; Verocchio Dávidja 1468-70-bol, Girlandio falképe, illetve Michelangelo ifjú hose: a Dávid szobor 1501-04-bol, mely elüt az összes többi Dávid ábrázolástól.

Michelangiolo di Lodovico Simone Buonarroti (1475-1564), a firenzei származású olasz festo, szobrász, építész Capresében született, a firenzei Ghirlandaio-muhelyben kezdte pályáját, majd a Mediciek udvari muvésze volt, késobb II. Gyula pápa muvésze, Bacchus, Mózes és a Piéta alkotója; a II.Gyula- és a Medici-sírkápolna építoje. O kapott megrendelést 1501-ben Firenze gonfaloniere-jétol Dávid szobrának elkészítésére 400 arany-ért, olyan, a szobor elkészítésére igényt tartó vetélytársakkal szemben, mint Andrea Contucci Sansovinó, a portugál király udvari muvésze, vagy mint Leonardo da Vinci. Michelangelo a vetélytársak kiesése után hihetetlen energiával fogott hozzá a szobor megalkotásához. Minden eddigi alkotását túl akarta szárnyalni, ugyanis ezen szobrát nem megrendelésnek, hanem önmegvalósításnak tekintette; nem csak gyönyörködtetni, de kifejezni is akart a szobron keresztül, megmutatni az embereknek ki is o valójában. Minden elozo alkotása eltörpült szemében Dávid-terve mellett, arról álmodott, hogy a "ko költoje" lesz, hogy e szobor lesz az, mellyen keresztül megmutatja saját énjét, saját küzdelmeit és önnön keserves gyozelmeit. Ahhoz hogy ezt elérje, vállalta egy "halott ko" megmunkálását, a szobor elkészítéséhez ugyanis egy negyven éve a Santa Maria del Fiore templom mögött földben piheno megkezdett márványt kellett megmunkálnia, amit még Agustino da Duccio temettetett oda, miután a ko vésoje alatt megcsonkult. Duccio hallani sem akart a korol, nem volt hajlandó beteg kovel bajlódni és kijelentette, hogy a márványtömböt semmire sem lehet használni, ezért arra szemetet hánytak és betemették. Negyven év múlva mégis kiemelték, hogy Dávid váljék belole.

Michelangelo nem félt a kotol, és minden erejét a megmunkálásába fektette: deszkapalánkot építtetett köré, hogy az emberek majd csak a befejezett muvet láthassák, és hogy teljesen egyedül dolgozhasson. A követ megtisztította a sártól és szeméttol, gondosan megvizsgálta, majd hozzáfogott az életre keltéséhez: megkereste az alappontot, körzojével lemérte és berajzolta a szükséges pontokat, majd hozzáfogott a márvány lefejtéséhez. Úgy kellett dolgoznia, hogy a ko negyven éves sebe észrevehetetlen legyen a kész muvön. Minden éjjel - miután egy álló napon keresztül dolgozott, harcolt a kovel - holt fáradtan, betegen és kimerülten tért haza.

Míg dolgozott alig evett, rosszul aludt, idegfeszültség és szívfájdalmak kínozták. Fájtak szemei, kezeit felsebezte a véso és a kalapács, testét és tüdejét a márványpor lepte - mindez 26 éves korától kezdve három teljes éven keresztül. A szobor alkotása kín és gyönyör volt számára: az alkotásba menekült a külvilág, és kora elol, még megrendelojét sem engedte a szoborhoz. Tehetségével akarta legyozni a többi muvészt, az embereket és Firenzét, ahogy Dávid tette egykori ellenségével. A szobor négy év alatt készült el, miközben forrt az itáliai és firenzei élet, s a várost újból elárasztották a muvészek: Pier di Cosimó újra festett, Verocchió újra megnyitotta festoiskoláját, Firenzébe érkezett Rafaello, Leonardo Mona Lisát festette; Cesare de Borghia - a pápa, VI. Sándor fia - pedig Észak-Itáliát hóoltatta. Mindeközben Michelangelo töretlenül dolgozott, folyt a harc közte és szobra között: sebeket ejtett a márványalak testén, mert ahogy mestere, az öreg Bertoldo mondta: Vulnera dant formam - Csak a sebek tudnak alakot adni a tárgyaknak. És semmi sem élhet alak nélkül - pedig Michelangelo eltökélte, hogy szobra élni fog.

Az 1504-es év elején érkezett el a pillanat, mikor elkészült a mu, mikorra Michelangelo formába öntötte akaratát, gondolatait és érzéseit, magát Dávidot, aki életre kelve a halott márványtömbbol felegyenesedve várta ellenfelét: a Gáth városából való Góliátot, hogy Isten nevében legyozze ot egy parittyával, "kinek magassága hat sing és egy arasz vala. Fején réz sisak vala és pikkelyes pánczélba volt öltözve; a pánczél súlya pedig ötezer rézsiklusnyi vala."

A márvány nem Dávidot a királyt, nem a büszke, megelégedett, gyoztes ifjút - hiszen sehol egy kard, sehol a gyoztes levágott feje - hanem a viadal elotti, feszült, de eros pásztort mutatja. Egy meztelen, karcsú, ragyogó fehérmárvány férfitestet, melynek bár jobb karja lecsüng, már megfeszített, és látszik, hogy egész bensoje feszülten várja a harcot. Testtartását kiegyensúlyozottság, elszántság jellemzi. A fej a távolba tekint, az ellenséget figyeli: tisztában van küldetésével, érzi, hogy harca élethalálharc lesz; a feszültség ráncokat rajzol, és két mély árkot vés homlokára. Szája összeszorítva, arcán harag és megvetés, egyedül ez árulkodik belso feszültségérol. A szobor harcra indul, hogy megvédje önmagát és népét, habár védtelenségét kiemeli meztelensége; kihívja ellenfelét, parittyája ott bújik a kezében, szíja a vállán, szára hátához simul és bár a fegyver alig látszik, készenlétben tartja a követ, s elég egyetlen mozdulat, hogy lerántsa válláról. A tartás, a dac, a kihívó tekintet, a feszült tartás mind a gyozelmet jósolja Dávid, a parasztfiú számára.

A szobron jól érzodik a kor szellemi, muvészi és politikai hatása. A reneszánsz szobrászat öntudatossága, az emberi test szépsége utáni vágy. Dávid jelképezi az ifjúság lendületét, bátorságát, öntudatát, magabiztosságát; az igazságba vetett hitet, mely képes volt legyozni a hatalom pikkelypáncélos Góliátját. Dávid maga a "szép ember", a viruló, életteli test, o Krisztus prototípusa és ose, aki szintén népéért szállt harcba.

Dávid Firenze szimbóluma: a város polgárainak szemében nem csak Góliát legyozoje, hanem a tettrekész, gyozelemre képes, becsülettel helytálló ember, a firenzei polgárok hatalmának, valamint a város szabadságszeretetének bibliai szimbóluma, akinek arcán ott az ero és a harag, a szabadságáért harcba szálló polgár két erénye. A nagyobb hatalmak árnyékában élo városállam védnökének, jelképének tekintette ot, aki bátorságával gyozedelmeskedett a nagyobb ellenség felett.

Ám nem csak a politikai hatalmat jelképezi a mu: Dávid Michelangelo ars poeticája, önmegvalósítása és önvallomása, érzéseinek lenyomata, az anyag feletti gyozelmének és életének szimbóluma. A szobor menekülést jelentett a mester számára, menekülést a muvészetbe egy neki terhes, fojtogató korban. Így jelképezte alkotása a gyozelmét saját óriása, saját kora fölött. E plusz tartalom és jelentés miatt különbözik Michelangelo Dávidja a többi firenzei Dávidtól. Donatello kútszobra fiatal, szinte lányos, korántsem olyan izmos, mint Michelangelo Dávidja, sot csuklója megbicsaklik Góliát hatalmas kardjától. Ez a bronzszobor, csak úgy, mint Verocchio bronz Dávidja a diadalittas, büszke, gyozelmes Dávidot ábrázolja, a küzdelem végeredményét Góliát levágott fejével. Míg a bronz Dávidok büszkék és gúnyosak, addig Michelangelo Dávidja kihívó és feszült.

A kész szobrot, egy firenzei polgárokból álló bizottság javaslatára - melynek tagja volt többek között Leonardo és Filippino Lippi - a Signoria, a városháza kapujának közvetlen közelében helyezték el, Donatello Juditjának helyén. A sors kegyetlen játéka, hogy az eltávolított szobor a Mediciek elleni harc jelképe volt, melynek eltávolítása a polgárok rosszindulatát vonta maga után, így Michelangelónak, a volt Medici muvésznek meg kellett érnie, hogy élete muvét a polgárok lehurrogják és semmibe vegyék, majd pedig hogy élete végén egy Medici ellenes lázadás során tönkretegyék.


Véleménycsere

REAGOVAT

20171129yuanyuan írta - 29. 11. 2017 - 12:27

ugg sale

cheap ray bans

fitflop sandals

ugg boots sale

canada goose jackets

michael kors outlet store

coach factory outlet online

ray ban sunglasses discount

cheap jordans free shipping

polo ralph lauren outlet

coach factory outlet online

coach outlet online

canada goose sale

birkenstock shoes

ugg boots

michael kors

michael kors

burberry outlet

birkenstock outlet

coach factory outlet online

kate spade outlet online

ugg outlet

hermes bags

canada goose jackets

yeezy shoes

ugg outlet

michael kors outlet store

coach outlet online

cheap oakley sunglasses

canada goose jackets

cheap oakley sunglasses

christian louboutin shoes

supreme clothing

adidas sneakers

canada goose outlet

supreme uk

louis vuitton outlet online

cheap air jordans

ugg boots

uggs on sale

canada goose jackets

mulberry

ugg australia outlet

ugg boots

moncler sale

ugg boots

polo ralph lauren outlet

canada goose jackets

pandora charms sale clearance

canada goose jackets

supreme shirts

coach outlet online

ugg boots outlet

ugg boots

adidas yeezy boost

michael kors outlet store

michael kors outlet clearance

coach outlet online

ugg boots

michael kors outlet store

canada goose jackets

adidas yeezy boost

pandora

moncler uk

michael kors outlet online

longchamp bags

ugg outlet store

uggs outlet

ralph lauren

mulberry uk

polo ralph lauren outlet online

hermes handbags

coach outlet online

ralph lauren outlet

michael kors handbags

ugg outlet

adidas outlet online

uggs on sale

canada goose coats

canada goose outlet

pandora charms sale

ralph lauren outlet online

mlb jerseys

burberry handbags

nike outlet online

polo ralph lauren outlet

ugg outlet

christian louboutin sale

uggs outlet

timberland outlet store

canada goose jackets

pandora charms

uggs outlet

canada goose outlet

moncler outlet online

cheap ugg boots

fitflops sale clearance

canada goose outlet

coach factory outlet

ugg outlet

cheap jordans

burberry handbags

nike outlet

uggs outlet

ralph lauren uk

longchamp sale

adidas nmd r1

nfl jerseys

polo ralph lauren outlet

mlb jerseys

cheap air jordans

longchamp bags

canada goose coats

coach outlet store

mlb jerseys cheap

ugg outlet

adidas superstar shoes

ralph lauren sale

canada goose

ugg outlet online

coach outlet online

ugg australia

adidas ultra boost

canada goose

michael kors outlet online

coach factorty outlet online

uggs outlet

burberry outlet online

ugg boots

canada goose jackets

coach factory outlet online

michael kors outlet online

michael kors outlet online

ralph lauren

moncler pas cher

retro 11

adidas nmd r1

polo ralph lauren outlet online

discount oakley sunglasses

moncler outlet online

canada goose jackets

valentino

nike sneakers

adidas yeezy shoes

pandora charms sale clearance

tory burch outlet online

uggs

nike outlet store

ugg boots

polo ralph lauren outlet

canada goose outlet online

oakley sunglasses outlet

north face outlet

kate spade outlet

pandora outlet

north face jackets

coach factory outlet

canada goose sale

bottes ugg

louis vuitton handbags

cheap ugg boots

canada goose coats

canada goose jackets

hermes bag

michael kors outlet store

moncler sale

coach outlet online

nike outlet online

adidas outlet store

air jordan retro

air max

canada goose jackets

longchamp bags

north face jackets

canada goose

yeezy boost 350

kate spade outlet online

canada goose sale

pandora uk

polo ralph lauren outlet

ray ban sunglasses discount

adidas nmd r1

coach outlet online

canada goose outlet

polo ralph lauren outlet

ray ban glasses

pandora charms

uggs clearance

ugg canada

coach factory outlet online

coach outlet online

uggs outlet online

polo ralph lauren

cheap jordan shoes

kate spade outlet

polo ralph lauren

mulberry outlet uk

nike outlet store online

ralph lauren uk

pandora jewelry outlet

coach outlet canada

red bottom

michael kors outlet store

tory burch shoes

ugg boots

uggs clearance

canada goose jacket

ugg outlet store

louis vuitton outlet online

moncler outlet online

longchamps

burberry outlet online

ugg outlet online

coach outlet store online

adidas outlet store

ralph lauren outlet online

moncler outlet online

canada goose coats

polo outlet online

canada goose coats

michael kors outlet store

michael kors outlet clearance

uggs outlet

canada goose jackets

longchamp outlet

canada goose jackets

canada goose outlet

louis vuitton outlet online

coach handbags outlet

ugg outlet online

ugg boots

hermes bags

pandora charms

michael kors outlet canada

ugg boots

coach outlet store online clearance

adidas yeezy boost 350

louboutin shoes

louboutin outlet

pandora jewelry store

coach factory outlet online

ralph lauren sale

nike sneakers

adidas outlet online

canada goose jackets

timberland outlet

uggs outlet

yeezy boost 350

pandora jewelry

ugg boots clearance

red bottoms

burberry outlet online

ugg

canada goose sale

nike air max 2018

michael kors

louis vuitton factory outlet

louis vuitton outlet store

ugg canada

uggs outlet

michael kors outlet clearance

michael kors outlet

the north face jackets

ugg boots

cheap jordan shoes

coach purses

ray ban sunglasses outlet

michael kors uk

moncler

tory burch outlet online

air max

coach outlet online

air jordans

coach outlet online

coach outlet online

cheap uggs

moncler coats

uggs

adidas nmd runner

canada goose outlet

ralph lauren uk

canada goose jackets

kate spade handbags

uggs outlet

louis vuitton factory outlet

ralph lauren outlet online

coach factory outlet online

polo ralph lauren outlet online

coach factory outlet

moncler jackets

gucci outlet online

mbt

moncler jacket

kate spade handbags

coach outlet online

ralph lauren sale clearance uk

pandora charms outlet

coach factory outlet online

nmd adidas

coach outlet online

mulberry handbags

the north face outlet

uggs sale

polo ralph lauren outlet

ralph lauren outlet online

air max shoes

coach outlet store online

ray bans

adidas store

canada goose outlet online

ugg outlet store

moncler coats

cheap oakley sunglasses

coach outlet online

polo ralph lauren outlet online

pandora charms

north face sale

coach outlet online

ugg boots clearance

birkin handbags

cheap ray ban sunglasses

nike shoes

ferragamo outlet

mbt

nike outlet store

coach outlet online

canada goose jackets uk

canada goose sale

cheap jordan shoes

coach factory outlet online

canada goose coats

pandora charms outlet

canada goose outlet store

louis vuitton factory outlet

louis vuitton outlet

ugg boots women

air jordan shoes

ugg outlet

ugg boots

coach factory outlet

yeezy boost

cheap ugg boots

canada goose

caterpillar boots

ralph lauren

canada goose outlet

canada goose outlet

cheap nfl jerseys wholesale

canada goose coats

pandora charms sale clearance

coach factory outlet

toms shoes

ray bans

uggs outlet

uggs outlet

coach factory outlet online

salvatore ferragamo shoes

ugg boots outlet

coach outlet online

the north face outlet

jordans

michael kors outlet online

red bottom heels

uggs outlet

canada goose jackets

hermes outlet

fred perry polo shirts

canada goose jackets

coach factory outlet online

longchamp outlet store

adidas superstars

jerseys cheap

ralph lauren sale clearance uk

columbia sportswear outlet

cheap nfl jerseys

ugg boots

cheap air jordans

ralph lauren outlet online

yeezy shoes

burberry handbags

louboutin outlet

moncler jackets

ralph lauren outlet online

michael kors bags

adidas nmd runner

gucci outlet

canada goose jackets

canada goose

yeezy boost 350

ugg sale

coach factorty outlet online

the north face outlet

cheap ugg boots

pandora uk

michael kors

cheap jordan shoes

mlb jerseys whgolesale

coach outlet store

coach outlet online

louis vuitton outlet store

ugg outlet store

moncler jackets

canada goose jackets

michael kors

harden vol 1

coach outlet store online

michael kors outlet online

uggs outlet

uggs outlet

ray ban sunglasses cheap

christian louboutin shoes

canada goose parka

uggs

pandora charms sale clearance

uggs outlet

ralph lauren sale

ferragamo shoes

uggs clearance

fred perry shirts

north face outlet

mlb jerseys

kate spade outlet online

michael kors outlet online

coach outlet online

michael kors outlet online

michael kors outlet canada

coach outlet

coach outlet canada

canada goose sale

adidas shoes

canada goose jackets

moncler uk

michael kors outlet clearance

pandora jewelry

coach outlet online

cheap jordan shoes

pandora charms outlet

salvatore ferragamo outlet

christian louboutin shoes

valentino outlet

pandora charms outlet

yeezy shoes

cheap jordans for sale

cheap nike shoes

pandora jewelry outlet

ugg outlet

polo ralph lauren outlet online

ugg outlet store

coach outlet store

nfl jerseys

hermens

moncler coats

ugg boots outlet

oakley sunglasses outlet

ugg boots

nike shoes

Csatlakozz a beszélgetéshez (1)

Hasonló dokumentumok

Megnevezés Dátum A4 Szavak Értékelés
 
hu Firenze a… 31. 1. 2007 5618 24.5 7063
 
hu Biblia 2. 9. 2011 8425 7.2 2188
 
hu Biblia 7. 1. 2008 4321 7.2 2188
 
hu Muvészettörténet… 28. 12. 2007 1627 -- --
 
en Philosophical… 6. 9. 2007 3058 -- --
 
hu A reneszánsz 11. 1. 2008 4316 6.3 1736
 
hu A reneszánsz 21. 4. 2008 3586 6.3 1741
 
hu A modern művészet… 1. 5. 2009 6145 10.1 2843
 
hu Történelem 19. 6. 2010 3170 9.6 2518
 
hu Művelődéstörténet 12. 7. 2007 4272 8.7 2065