LEGNAGYOBB TANANYAG ADATBÁZIS
MAGYARORSZÁGON

Dokument keresése a további nyelveken: SK CZ HU

Összes beszámoló: (5793)

Külföldi nyelvtanfolyamok és középiskolai tanulmányok
Belépés Belépés Regisztráció
Töltse fel munkáját

Beszámoló Elemzés Federico Fellini Országúton című filmjének egy szabadon választott jelenetéről

Küldje el ismerősének Letölteni Hiba jelentése Csatlakozz a beszélgetéshez (6)

Doplnkové informace o referáte:

Kategória:Kultúra és művészet

Szerző: antiskola@antiskola.eu

Szavak száma:1412

Karakterek száma:8,010

Nyelv:Magyar nyelv

Oldalszám (A4):4.45

Megtekintések / letöltések száma:9626 / 185

Méret:9.27 kB

Elemzés Federico Fellini Országúton címu filmjének egy szabadon választott jelenetérol

Választott jelenet: A Bohóc megölése
Ebben a dolgozatban Federico Fellini Országúton címu filmjének egy jelenetét szeretném elemezni, mégpedig a Bohóc megölésének a jelenetét. Ezzel kapcsolatban eloször szeretnék írni néhány gondolatot az alkotás egészérol, elhelyezni azt a filmtörténelemben, és az alkotó életmuvében. Majd a film cselekményébe ágyazva röviden jellemezném a foszereploket, és ezt követoen írnám le a kérdéses jelenet részletes elemzését, majd kitérnék ennek hatására a mu további eseményeire.

Federico Fellini a XX. századi filmkultúra egyik kiemelkedo képviseloje, akinek a muvészete a neorealizmus jegyében zajlott. Ez a korszak a 30-as évek poeticai realizmusa, és a francia új hullám között helyezkedik el. Jellemzo rá, hogy forradalmi változást hozott mind a témaválasztásban, mind a dramaturgiában. Vagyis fo helyszínük a való világ lett, és szinte egyáltalán nem használtak díszleteket sem. A színészeik között nagyon sok amator található, a témáikat pedig a hétköznapi életbol merítik. Ennek a stílusnak egyik meghatározó darabja az Országúton címu film, amely meghozza a rendezo számára a szakmai elismerést is.


A film a tenger képével indul, a noi foszereplot (Gelsomina-t) látjuk, amint rozsét visz haza, a kistestvérei már keresik. Otthon váratlan látogatójuk érkezik: Zampano, aki pénzt ad a lány anyjának azért, hogy elvihesse Gelsomina-t, éppúgy, mint ahogyan korábban Rosa-t, a novérét. Az asszony odaadja a lányt, hiszen nagy szüksége van a pénzre. Ezzel elkezdodik a mutatványosok végtelen vándorlása a rendkívül szegény Olaszországban.

A film foszereploi, Gelsomina, Zampano, és a Bolond, akik mindenhez értenek, amiért pénzt képesek adni az emberek. Hármójuk viszonyára, jellemeikre, és vándorlásukra épül a film fo motívuma.

Zampano személyisége már az elso megjelenésekor megmutatkozik: fo jellemvonása a férfias ereje, amire a mutatványa is épül. (Amely mindig ugyanaz csak a helyszín változik.) Gondolkodni képtelen, eroszakos és csak az ösztönei vezetik. Soha hajlik az emberi szóra. Igaz ugyan, hogy tanítgatja a lányt (veréssel), mégis otthagyja kiszolgáltatottan az utcán, amikor elmegy egy novel.

Gelsomina félénk, gátlásos lány, aki tele van érzésekkel, és jószándékkal, de mégsem találja a helyét, egyedül a Bolond az, aki megérti, aki képes kapcsolatot teremteni vele. Ez a kapcsolat egy szemvillanás alatt a körmenet utáni kötéltáncos jelenet után következik be: pillantásuk találkozik, így létrejön a Kapocs.

A Bolond gondolkodó, az élet értelmét kereso férfi, ám tetteit az érzelmei vezetik, nem képes elviselni Zampano érzések nélküli világát, így folyamatosan bosszantja ot. Ez a motívum viszi tovább a film cselekményét, hiszen ezért válik szét a társulat, és ezért fogja késobb Zampano megölni a Bolondot.

Az indulni készülo cirkuszosok között lehetoség van arra, hogy Gelsomina, és a Bolond zavartalanul beszélgethessen, ekkor a férfi szájából elhangzik a film egyik fo gondolata: "Ezen a világon mindennek van valami haszna!" Ez az, ami erot ad a lánynak, hogy kitartson Zampano mellett, rájön, hogy senki nem kerülheti el a sorsát, o is megtalálja a saját küldetését.

Így a mutatványosok ismét útra kelnek, de nem változik semmi: Gelsemina kísérlete, hogy érzéseket keltsen a férfiban ismét kudarcba fullad, o újra csak lenézi és kigúnyolja, sot elköveti azt a hibát is, hogy a nekik menedéket nyújtó apácákat lopja meg. Gelsominát elfogja a reménytelenség, ami a Bolond megölésével véglegessé válik.

A jelenet elemzése:

A jelenetet a következo képsorral indul: a tájképbe folyamatosan "beúszik" a Bohóc lerobbant autójának a látványa, elhalkul az utazás alatt szóló lágy zene, és szereplok felismerik egymást. A kamera, ami kezdetben a jármu ablakából mutatja a mezo képét, többször vált, és a jelenet mindhárom szereplojét láthatjuk félközeli beállításból, így a reakcióik jól kivehetoek és követhetoek.

Így megtapasztalhatjuk azt, hogy Csupán a Bohóc köszön az érkezoknek, hiszen csak az o személyisége "turi el" azt a gesztust, majd hozzálát az autó javításához. Gyakorlatilag vele együtt mozog a kamera, és amikor lehajol az autó gumijához, akkor egyfajta alárendelt szerepbe kerül. Ezt a helyzetet az operatori munka is kifejezi, hiszen egy olyan érdekes beállítás következik, amelyben Zampano-nak a lábai látszanak, míg a másik férfi egész teste, ezt tetézve könnyedén követheto lesz az a mozdulat, amikor Zampano felrúgja a Bohóc szerszámait, és amikor az védekezni készül, felrángatja ot magát is. Nem is tehetne mást, hiszen csak a fizikai erejével képes felülkerekedni a lánctépo, és ezt fel is használja. Természetesen a kamera követi a mozdulatsort, és felkúszik közeli beállításba.

A verekedés során a két küzdo fél arcát és felsotestét láthatjuk váltakozó irányból közeli és nagyközeli beállításokban: pontosan kiveheto a mimika, ami ebben a helyzetben nagyon hangsúlyos. Eltelik így néhány másodperc, amikor felhangzik Gelsomina csitító kiabálása, és nemsokára látunk róla egy féltotált is: tehetetlenül áll, hiszen o nincs felkészülve ilyen és ehhez hasonló jelenetekre. Majd újra a verekedokön a kamera, a rendezo ugyanazokhoz az eszközökhöz tér vissza, mint amiket az imént használt, majd amikor a Bohóc már képtelen a védekezésre, látjuk, hogy a lány tovább csitítva a feleket odafut Zampano-hoz, ezt a kamera felé való mozgást is teljes alakosan mutatja a rendezo, vagyis olyan az egész, mintha a küzdo felek szemszögébol látnánk ot.

Ez után egy olyan rész következik, hogy olyan a beállítás, mintha két kamera lenne egymásnak háttal állítva. Az egyik mutatja, amint Gelsomina és Zampano távolodik az egyik irányba, a másik pedig azt, ahogy a Bohóc jóval lassabban a másikba. Majd az egyik azt, ahogyan Zampano eltunik a motoron, míg a lány visszafordul a sebesült felé, a másik kamera pedig a lassan összeeso Bohócot filmezi. Vagyis ez a rész abból áll, hogy a fent említett két kamera féltotal, vagy annál már egy kicsit már távolabbi beállításai vannak összevágva. Ezzel azt érte el a rendezo, hogy a szereplok között feszülo ellentét még jobban körvonalazódhasson.

Innen kezdoen ez a jelenet nagyon lelassul, mert a készíto mostantól sokkal kevesebb vágást alkalmaz, mint eddig. Tovább folytatva a jelenet vizsgálatát, azt látjuk, hogy Gelsomina aggodalmasan odaszalad a fekvo alakhoz: mintha már sejtene is valamit... a mozdulatát a kamera követi, majd kép megáll. Nem mozdul akkor sem, amikor Zampano végre elindul, és kimérten besétál a kamera látószögébe. Mialatt ellenorzik a sérült állapotát, minden szereplorol egy-egy közeli képet látunk, a Bohócról éppen haldoklása közben, így ez a rész igencsak eros drámai hatást kelt. Ezt még fokozza az, hogy hang is alig-alig hallatszik, csupán Gelsomina szipákolását szakítja meg kétszer Zampamo fegyelmezo dorgálása.

Majd vált a kép, az eromuvész kerül a középpontba (féltotál) jól látjuk amint gondolkodik, forgolódik, és járkál a kamera elott, és tisztán kiveheto az a mozzanat is, amikor megszületik a döntés, hogy hogyan tovább? Hogyan kerülheti el a büntetést? Ennek kifejezésére a színészi játékon kívül Fellini a kamerák mozdulatlanságát, mint a figyelem koncentrálásának az eszközét használja.

A következo beállításban egy szintén elég meglepo, és hatásos eszközt láthatunk a tragédia balesetté rendezésére, azt, hogy amerikai beállítást látunk a halott lábáról, és miközben Zampano húzza a testet, elhalad az álló kamera elott a Bohóc egésze: a teljes kiszolgáltatottság, és megalázottság helyzete. Késobb az eromuvész felveszi a halottat, és eltávolodik vele a sötétbe. Vagyis a jelenetben eloször kap szerepet a fény, illetve a megvilágítás, hiszen eddig végig tökéletes, nappali világosságot láttunk, és most megjelenik ennek az ellentéte is, a jótékonyan eltakaró, a leplezo sötétség.

Majd Zampano kifut az árnyákból a fényre, a kamera felé, elfut elotte, és elkezdi tolni a halott autóját a meredélybe. A kamera ezalatt követi ot, és félhátulról egész alakosan látjuk. Ebbol a beállításból a mozgásának a jellemzoit figyelhetjük meg, illetve ennek a mozgásnak a legjellemzobb tulajdonságait követhetjük nyomon: az irányát és a sebességét. Ebbe a mozgalmas eseménysorba van három helyen belevágva Gelsemina síró arca, a lány zokogó hangja is folyamatosan hallatszik.

Majd látjuk a kigyulladó autót, és a két szereplot hátulról (menekülve), amint visszafutnak a saját jármuvükhöz. Elindulnak, és mintha csak a kezdoképet látnánk: az elsuhanó pusztaság tölti be a látóteret és felhangzik egy kellemes dallam.

Vagyis jelenet záró és indító képsora mintegy keretbe foglalja a jelenetet, sot kicsit talán epizódjelleget is ad neki.


Immár Gelsomina végleg összeomlott, és Zampanonak nincs szüksége rá, így ott is hagyja a kihalt úton. Ám a film végén a jól ismert dallam újra felcsendül és felidézodik a lány emléke, kiderül, hogy Gelsomina meghalt. Ezzel és a magányosság érzésével az arcán látjuk viszont Zampano-t a film zárójelenetében, teljesen elhagyottan, sírva. Vagyis beteljesült Gelsomina küldetése: Zampano emberi érzéseket él át.


Felhasznált irodalom:

1. 88 és ½ híres film
Móra Könyvkiadó, Budapest, 1996

2. Knut Hickethier: Film - és televízióleemzés
Fordította: Györffy Miklós
Krónika Nova Kiadó, Budapest, 1998

3. Muhi Klára, Perlaki Tamás: Federico Fellini
A Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum és a Népmuvelési Propagandairoda

Véleménycsere

REAGOVAT

shenyuhang írta - 28. 7. 2018 - 07:23

shenyuhang20180728

cheap mlb jerseys

canada goose

coach factory outlet

nike outlet online

coach outlet online

mulberry outlet

mont blanc pens

pandora charms

coach outlet store online

canada goose

uggs outlet

polo ralph lauren

canada goose jackets

adidas outlet store

mont blanc

pandora charms

michael kors outlet online

coach factory outlet

ugg boots outlet

canada goose

coach outlet

coach outlet

michael kors outlet clearance

adidas outlet online

fred perry clothing

vibram shoes

adidas nmd

air max 2017

coach outlet

uggs outlet online

vibram fivefingers

ugg outlet

coach factory outlet

cheap oakley sunglasses

kate spade handbags

michael kors outlet clearance

christian louboutin outlet

mbt shoes outlet

coach outlet

ray ban sunglasses outlet

michael kors outlet

ralph lauren sale clearance

polo ralph lauren outlet

michael kors outlet store

canada goose sale

cheap ugg boots

mont blanc outlet

off-white

coach factory outlet online

canada goose outlet

coach outlet

kate spade outlet store

pandora charms outlet

kate spade sale

ralph lauren

ugg boots clearance

ugg boots clearance

uggs outlet

coach factory outlet

cheap jerseys

coach outlet

adidas outlet

louboutin shoes

pandora charms

pandora jewelry

ugg boots

polo ralph lauren outlet

louboutin shoes

christian louboutin outlet

polo ralph lauren

cheap ugg boots

coach outlet store online

ray ban outlet

canada goose jackets

michael kors outlet

canada goose jackets

red bottom shoes

coach outlet online

michael kors outlet clearance

air jordan shoes

uggs outlet

ugg boots clearance

moncler outlet online

tory burch sandals

ray ban wayfarer

nike outlet online

moncler outlet

michael kors outlet online

michael kors outlet online

mcm outlet

pandora outlet

coach outlet store

mlb jerseys

cheap jerseys

coach outlet

pandora outlet

mbt shoes

mcm handbags

nike outlet

REAGOVAT

chenlina írta - 20. 4. 2018 - 02:56

chenlina20180420

oakleys

flops

celine outlet

adidas outlet

pandora jewelry

louis vuitton

giuseppe zanotti shoes

jordan 12

burberry outlet canada

birkenstock sandals

asics

polo ralph lauren

nike revolution

longchamp

louis vuitton

air max

louboutin shoes

cartier jewelry

supreme uk

gucci outlet

oakley sunglasses

ralph lauren

ray ban sunglasses

hermes kelly bag

nike shoes for men

oakley sunglasses

dansko shoes

ralph lauren uk

asicsasics running shoes

louis vuitton outlet

coach factory outlet online

hermes

louis vuitton handbags

nike tn

jordans

snapbacks wholesale

nike outlet store

timberland outlet

louis vuitton

nike free

nike kyrie 3

air max 2018

baseball bats

nfl jerseys

nike air

nike outlet

oakley sunglasses

ralph lauren

adidas stan smith

light up shoes

tod's shoes

nike epic react flyknit

air jordan

manolo blahnik

polo outlet

adidas football boots

carnival shoes

ray ban outlet

michael kors outlet

adidas originals

swarovski jewelry

cheap nfl jerseys

tory burch

jordans

beats by dre

adidas wings

toms outlet

barcelona jersey

cheap rolex watches

jordan 3

undefeated shoes

rolex replica watches

air force 1

adidas jeremy scott

jordan 4

ray ban

alexander mcqueen shoes

nike blazer shoes

mcm bags

adidas outlet store

michaelkors outlet

christian louboutin

nike free run

nhl jerseys

blackhawks jersey

nike outlet

flip flops

mont blanc pens

true religion jeans

ferragamo shoes

louis vuitton

kate spade outlet

nike tennis

ray ban sunglasses

converse shoes

nike mercurial superfly

coach outlet

new balance

coach outlet online

balenciaga sandals

james harden shoes

nike shoes

prada

off-white shoes

true religion jeans

longchamp handbags

stussy hoodie

true religion jeans

louboutin

cheap rolex watches

louis vuitton outlet

supreme

vans shoes

nike outlet

air max 1

timberland pro

nike outlet store online

nike air force

jordans

mac cosmetics

cheap replica watches

roshe run

christian louboutin outlet

cheap oakley sunglasses

coach handbags

pandora charms

jordan shoes

michael kors handbags

air jordan

louis vuitton

mulberry

ralph lauren

burberry outlet

coach outlet

ray ban sunglasses

louis vuitton handbags

curry shoes

fila shoes

louis vuitton outlet

cheap nba jerseys

kate spade outlet

ray ban

adidas yeezy

air jordan

givenchy handbags

adidas slides

ray ban sunglasses wholesale

manchester united jersey

birkenstock sandals

coach outlet online

christian louboutin outlet

adidas nmd

nike air max

hermes outlet

nfl jerseys wholesale

baseball jerseys

christian louboutin

timberland boots

michael kors outlet

air max 270

ray bans

christian louboutin

michael kors outlet

swarovski

birkenstock outlet

louboutin

mishka clothing

pandora jewelry

y3 shoes

longchamp

adidas ultra boost

jimmy choo shoes

mont blanc

nike free

links of london

michael kors

nike air max

new balance sandals

coach outlet online

coach handbags

ray ban

scarpe mbt

soccer jerseys

rolex watches

longchamp

coach

ray ban

oakley sunglasses

coach outlet online

air max 2017

birkenstock outlet

michael kors outlet

gucci slides

ray ban

adidas outlet

nike uk

burberry outlet

flipflops

cheap jerseys

breguet watches

ralph lauren

valentino shoes

malone souliers shoes

air max

balenciaga triple s

flip-flops

louis vuitton

nike dunks

kate spade outlet

pandora jewelry

air jordan

cheap ray bans

prada handbags

bcbg

vans shoes

audemars piguet

nike cortez

oakley sunglasses

ray ban

nike flip-flops

air jordan 11

kevin durant shoes

nike huarache

dior handbags

converse shoes

polo ralph lauren

michael kors

adidas superstar

tory burch outlet

herve leger dresses

van cleef & arpels jewelry

oakley sunglasses wholesale

supreme outlet

salvatore ferragamo

nike shox

air max plus

mont blanc

fitflops

pandora charms

rolex watches

michael kors

stuart weitzman shoes

swarovski crystal

nike lunarglide

louboutin

flip flops

michael kors outlet

louis vuitton

adidas yeezy 350

supreme

true religion

polo ralph lauren

jordan shoes

puma fenty

coach outlet online

air max 97

jordan 8

michael kors outlet

ralph lauren

jordan 6

pandora jewelry

air jordan

michael kors handbags

coach outlet online

louis vuitton outlet

coach

louboutin

prada

timberland

kate spade

michael kors outlet online

air max

air max

oakley vault

nike uk

michael kors handbags

basketball shoes

miu miu shoes

coach factory outlet

polo ralph

kate spade

coach handbags

balance shoes

michael kors

mlb jerseys

juicy couture

birkenstock outlet online

nike blazer

jordan

cheap mlb jerseys

coach factory outlet

jordan shoes

louis vuitton outlet

tory burch outlet

air max 95

puma slides

adidas uk

mizuno running shoes

air huarache

cheap nfl jerseys

coach factory outlet

polo outlet

coach outlet

ferragamo

nike air max

polo outlet

flops

timberland boots

suicoke

red bottoms

coach outlet

under armour outlet

balenciaga shoes

polo shirts

hermes bags

nike roshe

tag heuer watches

oakley sunglasses

kate spade

fitflops

nike sb

pandora jewelry

mbt shoes

hollister outlet

wholesale nfl jerseys

ralph lauren outlet

marc jacobs

louis vuitton

michael kors handbags

christian louboutin

yeezy shoes

coach

yeezy 500

bvlgari rings

rayban

oakley sunglasses

air max 90

wedding shoes

bottega veneta

nike huarache

nike presto

michael kors taschen

michael kors outlet

jordans

fingerlings monkey

nfl jerseys

jordan xx9

polo ralph

converse

pandora jewelry

prada bags

lebron 15

burberry outlet

true religion jeans

polo ralph lauren

adidas shoes

vibram fivefingers

asics running shoes

jordan

longchamp outlet

cheap nhl jerseys

coach outlet

cheap mlb jerseys

polo ralph

kobe 11

jordan 1

nike free

adidas outlet

breitling watches

jordan 5

coach factory online

belstaff jackets

pandora charms

michael kors outlet clearance

burberry scarf

off-white

adidas flip flops

tory burch uk

supreme

nike outlet

michael kors

louis vuitton handbags

air jordan

nike shoes

true religion jeans

beats by dre headphones

jordan

longchamp outlet

supra shoes

adidas nmd

louis vuitton

harden vol 1

toms outlet

coach outlet online

oakley sunglasses cheap

louis vuitton outlet

coach outlet online

air jordan shoes

michael kors outlet online

hermes

dolce and gabbana

chenlina20180420

Csatlakozz a beszélgetéshez (6)