LEGNAGYOBB TANANYAG ADATBÁZIS
MAGYARORSZÁGON

Dokument keresése a további nyelveken: SK CZ HU

Összes beszámoló: (5793)

Külföldi nyelvtanfolyamok és középiskolai tanulmányok
Belépés Belépés Regisztráció
Töltse fel munkáját

Beszámoló Kognitív fejlődés

Küldje el ismerősének Letölteni Hiba jelentése Csatlakozz a beszélgetéshez (7)

Doplnkové informace o referáte:

Kategória:Pedagógia

Szerző: Krysta

Szavak száma:1388

Karakterek száma:10,218

Nyelv:Magyar nyelv

Oldalszám (A4):5.68

Megtekintések / letöltések száma:4866 / 217

Méret:16.21 kB

Kognitív fejlodés

Piaget kognitív fejlodéselmélete

 

Több féle fejlodéselméletet különböztetünk meg:

 

– pszichoszexuális fejlodéselméletet, mely Sigmund Freud nevéhez kötheto

– pszichoszociális fejlodéselméletet, melynek megalkotója Erik Erikson

– kognitív fejlodéselméletet, Jean Piaget, míg az

– erkölcsi fejlodéselméletet, Lawrence Kohlberg nevéhez köthetjük.

 

Ezek közül a beszámolóm témájául a kognitív fejlodéselméletet választottam, mert számomra Piaget munkássága a legérdekesebb.

 

„Piaget-et gyermekkorában foként az állatok érdekelték. Rengeteg idot töltött állatok megfigyelésével. Zürichben tanult, itt ismerkedett meg Freud elméletével, és tanulmányt is írt a pszichoanalízis és a gyermeklélektan kapcsolatáról.

Meggyozodésévé vált, hogy a kisgyermekek gondolkodási folyamatai alapvetoen különböznek az idosebb gyermekekétol és a felnottekétol. A biológia, valamint az ismeretelsajátítás természetének tanulmányozása iránti szenvedélyes érdeklodése vezette oda, hogy a gyermeki gondolkodás fejlodésével foglalkozzon.”

A genfi Rousseau Intézet igazgatójává történo kinevezése aztán lehetové tette, hogy teljes idejét a kognitív fejlodés tanulmányozásának szentelje. Konkrét kutatásait 1975-ig folytatta.

 

„Piaget úgy gondolta, hogy az embernél két alapveto hajlam öröklodik: az organizáció és az adaptáció.  Az adaptáció, azaz a környezethez való alkalmazkodás két egymást kiegészíto folyamatot foglal magába: az asszimilációt és az akkomodációt.”

Ezek megértéséhez meg kell ismerkednünk Piaget egyik fogalmával, a sémákkal.

„A sémák olyan szervezett viselkedés- vagy gondolkodásminták, amelyeket a gyermekek a környezetükkel, a szüleikkel, a tanáraikkal és a kortársaikkal való interakcióba lépés során alkotnak. A sémák lehetnek viselkedéses jelleguek, vagy kognitív jelleguek.”

A gyermek sokszor él meg, találkozik új tapasztalatokkal, amelyik nem illesztheto be egy létezo sémába, így alkalmazkodnia kell.

Ez az alkalmazkodás kétféle módon mehet végbe:

„Egyik módja az asszimiláció: mikor a gyermek az új tapasztalatot hozzá tudja igazítani a meglévo sémáihoz. A másik módja az akkomodáció illetve a meglévo sémáit úgy változtatja meg, hogy befogadják a tapasztalatot.”

„Piaget elméletének alapgondolatai tehát az adaptáció, az asszimiláció, az akkomodáció és az egyensúly.” (Dr.Tóth László 21.o-23.o)

 

Kognitív fejlodés szakaszai

 

Piaget elmélete szerint a gyermekek értelmi fejlodésében négy szakasz különítheto el. Ezek sorrendje meghatározott, és minden gyermek végigmegy mindegyik szakaszon. Nincs mód arra, hogy a gyermek egy-egy szakaszt átugorjon, a sorrend mindenkinél ugyanaz, de egyes szakaszok hossza egyénenként eltérhet.

A négy szakasz:

  1. Szenzomotoros szakasz              0-2 éves korig

     Érzékszervi-mozgásos szakasz (szenzomotoros periódus); cselekvéses helyzetmegoldás

     jellemzi;

  1. Muveletek elotti szakasz             2-6 éves korig

     Szemléletvezérlésu (intuitív) gondolkodás és még mindig nagyfokú egocentrizmus   

     jellemzi;

  1. Konkrét muveletek szakasza      6- 12 éves korig

      Internalizált, reverzibilis cselekvésekkel megjeleno gondolkodási muveletek jellemzik;

  1.  Formális muveletek szakasza  12 – 19 éves korig

      A kombinatorikus gondolkodás, a hipotézis-alkotás és dedukció kialakulása.

 

Most nézzük a négy szakaszt bovebben kifejtve:

  1. Szenzomotoros szakasz: A fejlodést az érzékelés és mozgás koordinációja adja. (szenzoros+motoros) pl. tárgy után nyúlás

A csecsemo elkezdi felismerni a körülötte lévo világot, szándékosan kapcsolatba lép vele.

Kialakul saját teste és a környezet megkülönböztetésének képessége, és a tárgyállandóság tudatosulása (a tárgyak akkor is léteznek, ha nem látjuk oket).

 

 

 

 

Ez a szakasz 6 alszakaszból áll.

1. –1 hónap: reflexsémák gyakorlása (fogás, nézés, szopás) A csecsemo nem keresi a

                     látóterébol kikerülo tárgyakat.

2. 1-4 hónap: Elsodleges cirkuláris reakciók (önmagában élvezetes cselekvések ismételgetése.

                      Saját testre irányul. pl. buborékfújás, hadonászás cél nélkül) A csecsemo arra

                      fordul, amerre a tárgy eltunt

3. 4-8 hónap: Másodlagos CR (felfedezi, hogy a cselekvése hat a környezetre. Testen kívüli

                       tárgyra irányul. A csecsemo nyúl a részben takart tárgy felé, de abbahagyja, ha   

                       az eltunik

4. 8-12 hónap: Másodlagos CR-k koordinálása: a sémákat kombinálja egy cél érdekében

                       (korai problémamegoldás). A csecsemo keresi a teljesen elrejtett tárgyakat, de

                       az eredeti helyen keresi akkor is, ha a szeme láttára tették egy másik helyre

5. 12-18 hónap: Harmadlagos CR: következmények kipróbálása, kísérletezget. A csecsemo

                        keresi a tárgyat, miután látta, hogy hova tették, de nem törodik vele, ha nem       

                        találja.

6. 18-24 hónap: szimbolikus reprezentáció kezdetei: képek, szavak tárgyakra vonatkoznak.

                       A csecsemo keresi az elrejtett tárgyakat, bizonyos benne, hogy lennie kell

                       valahol.  Kialakul a tárgyállandóság

 

  1. Muveletek elotti szakasz: „Muveletnek egy információ átalakítására vonatkozó mentális szabályt nevezünk, amely megfordítható minden muveletnek megvan a maga ellentettje.” http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/2001/28het/pszicho/pszicho28.html

  " Például, ha egy magas, vékony pohárból alacsony, vastag pohárba öntjük a vizet, a felnott tudja, hogy a vízmennyiség nem változott (megmaradási elv), és ugyanez a vízmennyiség visszaöntheto lenne, a gyermek azonban úgy hiszi, a víz mennyisége csökkent.                                                          

Erre a szakaszra jellemzo az egocentrizmus: egyszerre csak egy szempontot tud figyelembe venni. Nem önzoséget jelent, hanem az „ego” nézopontját. „Mások is azt látják/tudják, amit én”

Ebben a szakaszban a 2-4 éves kor közötti gyerekekre az érzékszervi-mozgásos, gyakorló játékok a jellemzok. A gyerekek a szabálymegértés fejlodésének az elején járnak. Ok még gyakran és önkényesen váltogatják a szabályokat. Még hiányzik a versengés és az együttmuködés közöttük.

Az 5-6 éves gyerekeknél már a szimbolikus játék az uralkodó, melyben bármi szolgálhat egy másik tárgy helyettesítojeként A szimbolikus funkció megerosödését nagymértékben befolyásolja a nyelv gyors fejlodése is. Ebben az alszakaszban Piaget az egocentrikus gondolkodást hangsúlyozza. Ebben a korban a gyerekek a szabályok betartására törekednek. Számukra a szabályok állandóak, nem módosíthatók. A szabályokat erkölcsi parancsként értelmezik, nem tesznek különbséget a szándékos hazugságok és az ártalmatlan túlzások vagy tévedések között.

„Piaget úgy gondolta, hogy az erkölcsi szabályok és a szociális konvenciók megértésének meg kell felelnie a kognitív fejlodés általános szintjének. A szabálymegértés fejlodésének négy szintjét alakította ki. Az elso két szint az imént tárgyalt muveletek elotti szakaszba esik.”  

A másik két szint a konkrét muveleti szakaszban található.  

 

  1. Konkrét muveleti szakasz: „A gyermek már képes általánosítani, de csak konkrét tapasztalatok alapján.” (Dr. Tóth László, 25.o)

Ebben a szakaszban már kezdenek sikeresen logikai muveleteket is végrehajtani.        „Muveleti gondolkodásuk olyan tárgyakra korlátozódik, amelyek aktuálisan jelen vannak.” (Dr. Tóth László, 25.o)

Ebben a szakaszban megtörténik, (9-10 év) a súly állandóságának megértése, valamint a térfogat állandóságának megértése (11-12 év), mely átnyúlik a következo muveleti szakaszba.  A konkrét tárgyakon végrehajtott mentális muveletek lényege ebben az idoszakban a szemlélettol való függetlenedés.

Az erkölcsi szabályok megértésének harmadik szakasza ekkor kezdodik. Kezdi megérteni, hogy néhány szabály megegyezésen alapszik, amely önkényesen megváltoztatható, ha ebben mindenki egyetért. Pl. iskolai körjátékok

 

  1. Formális muveleti szakasz:

„Ezt a periódust elérve a gyerek képessé válik elvont állításokról gondolkodni, hipotéziseket felállítani, eszközrendszere tehát kombinatív. A probléma megoldásának kritériuma már az ellentmondás-mentesség.” http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/2001/28het/pszicho/pszicho28.html

A formális muveletek szakaszának a kezdete egybeesik az erkölcsi szabályok megértésének negyedik szintjével. Az erkölcsi gondolkodás ideologikus módja jellemzi.  

Logikai kapcsolatokat módszeresen átgondolja.

• Identitás kialakításában fontos, hogy mások hogyan ítélik meg oket.

• Kedvelik az elvont eszméket  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Piaget_tanul%C3%A1selm%C3%A9lete

 

 

Piaget elméletével sokan nem értettek egyet, errol Dr. Tóth László is írt a könyvében:

Egyes pszichológusok szerint Piaget alábecsülte a gyerekek képességeit, ugyanis úgy vélték, hogy az általa alkalmazott feladatok túl bonyolultak voltak, messzemenoen nem olyanok, amelyekkel a gyermekek a valóságos életben találkoznak.

Az utóbbi évtizedekben a muvelet elotti gondolkodásra irányuló kutatások azt bizonyítják, hogy ebben a korban a gyermekek gondolkodása több területen fejlettebb annál, mint ahogyan Piaget leírta. Bizonyítékok merültek fel arra nézve is, hogy Piaget túlbecsülte a serdülokori formális gondolkodás színvonalát.

Az újabb empirikus kutatás fényében a négy szakasz nem látszik annyira különállónak, ahogy azt Piaget gondolta. Mindezen kritikák ellenére Piaget elmélete kétségkívül nagy segítségünkre lehet abban, hogy a diákjaink gondolkodását megértsük, és az óráinkra szakszeruen felkészüljünk. (Dr. Tóth László, 29.o)

Piaget szerint a pedagógus feladata, hogy lehetové tegye, hogy a gyermekek többféleképpen lépjenek tárgyakkal, szituációkkal, egymással interakcióba. Mihelyt erre módot adnak, az önjutalmazás megteszi a maga hatását. A kognitív pszichológusok által az ilyen módon való tanulás sokkal eredményesebb, mint amikor az ismeretelsajátítás a mások által felfedezett, összegyujtött és a készen tálalt dolgok memorizálására szorítkozik.                                          Piaget-nak az ismeretelsajátításra vonatkozó elképzelésébol fejlodött ki a nyitott oktatás koncepciója. http://www.ektf.hu/gg/pszich%20tanelm.htm

 

J.Piaget kognitív fejlodéselmélete összefoglalva:

 

• A gyermek egy minden iránt érdeklodo tudós, aki kísérleteket végez a környezetében, hogy megnézze, mi történik.

• Ezek eredményeibol elméleteket /sémákat/ állít fel.

• Ha egy új tárggyal, eseménnyel találkozik, megpróbálja a meglévo sémáival megérteni. Ezt asszimilációnak nevezte.

• Ha a régi séma nem alkalmas az új jelenség befogadására átalakítja. Ezt akkomodációnak nevezte

 

 

 

 

Irodalmi jegyzék:

Dr. Tóth László (é.n.): Pszichológiai a tanításban. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen.

Cole, M.- Cole, S.R (1998): Fejlodéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Piaget_tanul%C3%A1selm%C3%A9lete

http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/2001/28het/pszicho/pszicho28.html

http://www.ektf.hu/gg/pszich%20tanelm.htm

http://www.banki.hu/~tkt/segedanyagok/pszichologia/2008/Fejlodeselmeletek_08.pdf

 


Véleménycsere

REAGOVAT

yaoxuemei írta - 20. 11. 2017 - 14:54

yaoxuemei20171120

hermes birkin

cheap uggs

canada goose outlet

cheap jordans

canada goose jackets

mlb jerseys

lacoste outlet

ray ban sunglasses

canada goose jackets

ugg outlet

ugg outlet

ugg outlet

mont blanc pens

cheap ugg boots

coach outlet online

pandora jewelry

coach outlet

michael kors outlet clearance

true religion outlet

ralph lauren outlet

coach outlet store online

canada goose outlet

uggs outlet

polo outlet

canada goose jackets

cheap mlb jerseys

canada goose outlet

cheap nfl jerseys

prada outlet

canada goose outlet

canada goose jackets

uggs outlet

nhl jerseys

michael kors handbags

ugg boots

ugg boots

ugg outlet

kate spade outlet store

kate spade outlet

longchamp handbags

christian louboutin uk

ugg boots clearance

michael kors outlet

cheap nfl jerseys

michael kors outlet clearance

canada goose outlet

christian louboutin outlet

nike shoes

christian louboutin outlet

canada goose outlet

fitflops sale clearance

air max 2017

uggs outlet

michael kors handbags

coach factory outlet

hermes belts outlet

oakley sunglasses wholesale

ugg outlet

giuseppe zanotti outlet

adidas yeezy shoes

michael kors outlet clearance

oakley sunglasses

canada goose outlet

mbt shoes

polo ralph lauren outlet online

ugg outlet

coach outlet online

ugg outlet

mulberry handbags

adidas outlet

valentino outlet

ralph lauren outlet

adidas shoes

ugg outlet

coach outlet

ugg outlet

pandora outlet

ugg outlet

coach outlet

coach factory outlet

ralph lauren outlet

michael kors handbags

ugg boots

kate spade handbags

ralph lauren shirts

air max 90

uggs outlet

kate spade handbags

coach factory outlet

ralph lauren outlet

mulberry outlet

fred perry outlet

ugg boots clearance

pandora jewelry

oakley sunglasses

canada goose outlet

coach outlet online

ugg boots clearance

ray ban sunglasses

uggs outlet

polo outlet

ugg outlet

pandora jewelry

prada outlet

canada goose jackets

nike outlet

michael kors outlet

uggs on sale

canada goose outlet

kate spade outlet

cheap uggs

canada goose jackets

canada goose outlet

adidas superstar shoes

ralph lauren polo

ugg outlet

coach outlet online

longchamp outlet

polo outlet

canada goose outlet

ugg outlet

air jordan 4

mont blanc pens

nike shoes

fitflops sale clearance

pandora jewelry

michael kors handbags

canada goose outlet

canada goose outlet

ugg outlet

uggs outlet

coach outlet

coach outlet

polo ralph lauren

michael kors outlet

nike shoes outlet

michael kors outlet

canada goose outlet

christian louboutin shoes

tory burch outlet

michael kors handbags

polo outlet

michael kors outlet

coach outlet

kate spade outlet store

canada goose outlet

cheap oakley sunglasses

coach outlet

canada goose outlet

canada goose jackets

nike outlet

canada goose outlet

canada goose jackets

pandora charms

true religion jeans

fitflops sale clearance

michael kors outlet

ugg canada

michael kors outlet

michael kors outlet

ugg boots

ralph lauren polo

ralph lauren shirts

ugg boots clearance

michael kors outlet

puma outlet

cheap ugg boots

canada goose sale

coach outlet

polo outlet

michael kors outlet

ugg outlet

ugg boots clearance

michael kors outlet online

canada goose outlet

polo ralph lauren

canada goose jackets

mont blanc pens

ed hardy clothing

pandora jewelry

coach factory outlet

fred perry polo shirts

moncler outlet

mulberry uk

polo ralph lauren

nike outlet store

uggs outlet

michael kors outlet

polo outlet

oakley sunglasses

coach outlet

michael kors outlet

pandora jewelry

adidas nmd

ugg outlet

ugg boots

adidas yeezy

pandora charms sale clearance

michael kors outlet

michael kors outlet

coach outlet

ugg boots

ugg outlet

canada goose outlet

mcm outlet

moncler outlet

cheap uggs

ray ban sunglasses

polo ralph lauren

ugg outlet

canada goose outlet

polo ralph lauren

nike outlet

supreme outlet

mont blanc pens

canada goose jackets

nba jersey

polo ralph lauren pas cher

michael kors outlet clearance

canada goose outlet

polo shirts

moncler jackets

cheap ray bans sunglasses

michael kors outlet

uggs outlet

yeezy boost 350

cheap jordans

yeezy boost

uggs outlet

ugg outlet

canada goose outlet

michael kors outlet

fred perry polo

michael kors outlet

pandora jewelry

oakley sunglasses wholesale

air jordan retro

ugg outlet

nike shoes

coach factory outlet

canada goose outlet

ugg outlet

michael kors outlet clearance

air jordan shoes

cheap jordans

lunette ray ban

mlb jerseys wholesale

uggs outlet

canada goose outlet

ray ban sunglasses

coach factory outlet

ralph lauren shirts

coach outlet canada

ray ban sunglasses

michael kors outlet

canada goose outlet

ray ban sunglasses

coach factory outlet

cheap uggs

ugg outlet

michael kors outlet

ferragamo shoes

ugg outlet

canada goose outlet

michael kors outlet

ugg outlet

ugg boots clearance

valentino outlet

fred perry polo shirts

ugg outlet

oakley sunglasses

canada goose jackets

polo outlet

michael kors outlet

fitflops sale clearance

tory burch outlet

ugg boots

canada goose outlet

mbt shoes

mbt shoes

cheap jordans

coach outlet online

uggs outlet

christian louboutin outlet

coach outlet online

canada goose jackets

ugg boots

oakley sunglasses wholesale

adidas outlet

ugg outlet

canada goose outlet

ugg outlet

nike trainers

canada goose jackets

uggs outlet

michael kors outlet

longchamp outlet

michael kors outlet

canada goose outlet

canada goose parka

canada goose outlet

asics running shoes

polo ralph lauren outlet online

ray ban sunglasses

ugg boots

ugg outlet

true religion jeans

adidas nmd

yeezy boost

polo ralph lauren

oakley sunglasses wholesale

nike outlet

coach factory outlet

uggs outlet

oakley sunglasses

pandora outlet

canada goose outlet

michael kors outlet

coach outlet

cheap uggs

adidas nmd

cheap snapbacks

ralph lauren sale clearance

coach factory outlet

lebron james shoes

cheap uggs

michael kors outlet

mulberry handbags

air max 90

michael kors outlet

polo ralph lauren factory store

polo ralph lauren

tory burch outlet

pandora jewelry

ultra boosts

canada goose outlet

michael kors official site

moncler jackets

ralph lauren outlet

michael kors outlet

adidas yeezy

polo ralph lauren

michael kors outlet

ugg outlet

michael kors outlet clearance

ralph lauren outlet

christian louboutin

nfl jerseys

ferragamo outlet

michael kors outlet

true religion outlet store

clarks shoes

REAGOVAT

xiaojun írta - 7. 11. 2017 - 03:10

20171107 junda

christian louboutin

christian louboutin shoes

coach outlet store

christian louboutin

tory burch outlet online store

mlb jerseys

nfl jerseys

michael kors outlet

true religion uk

coach handbags on sale

coach outlet online

oakley sunglasses wholesale

adidas nmd runner

canada goose jackets for women

michael kors outlet

polo ralph lauren

prada shoes on sale

ugg outlet

ray ban sunglasses

canada goose outlet

cheap ray ban sunglasses

canada goose outlet

canada goose jackets

cheap jordans

michael kors outlet clearance

coach outlet

michael kors outlet online

uggs outlet

canada goose jackets

moncler jackets

tory burch outlet stores

michael kors handbags

tory burch outlet online

mulberry handbags

ralph lauren outlet

michael kors outlet clearance

canada goose jackets

uggs outlet

ugg boots outlet

true religion jeans

ray ban sunglasses outlet

air huarache

cheap snapbacks

cheap uggs

michael kors outlet online

ysl outlet online

true religion jeans for men

canada goose jackets

oakley sunglasses uk

ray ban sunglasses

canada goose outlet

supra shoes

oakley sunglasses wholesale

michael kors outlet

oakley sunglasses

ray ban sunglasses

uggs outlet

michael kors outlet online

canada goose outlet

uggs outlet

moncler jackets

christian louboutin shoes

coach factory outlet

ugg outlet

fitflops sale clearance

oakley sunglasses

cheap jerseys wholesale

futbol baratas

michael kors outlet online

polo outlet

michael kors outlet

nike trainers uk

burberry outlet store

cheap ugg boots

canada goose outlet online

swarovski outlet

uggs outlet

canada goose coats

hermes belt

coach factory outlet

canada goose outlet

ugg outlet

coach outlet online

canada goose parka

michael kors outlet

oakley sunglasses wholesale

coach outlet store online

uggs outlet

canada goose outlet store

polo ralph lauren

michael kors outlet online

reebok shoes

canada goose outlet

michael kors handbags

pandora charms sale clearance

michael kors outlet clearance

puma shoes

canada goose outlet store

michael kors handbags

oakley sunglasses wholesale

soccer jerseys wholesale

ugg outlet

michael kors uk

ugg boots

tory burch sandals

pandora outlet

ralph lauren uk

polo outlet

cheap nhl jerseys

snapback hats

hermes outlet

coach outlet store

christian louboutin sale

canada goose outlet online

hermes belts

ray ban sunglasses

ralph lauren polo

canada goose jackets

cheap uggs

canada goose jackets

mulberry bags

ugg outlet online

ray ban sunglasses outlet

longchamp pas cher

michael kors outlet online

longchamp handbags

canada goose outlet

michael kors handbags

michael kors handbags

polo outlet

coach outlet online

jordan 4

michael kors outlet

coach factory outlet

ugg outlet online

montblanc pens

michael kors outlet online

ralph lauren outlet

chrome hearts

mont blanc pens

cheap basketball shoes

michael kors uk

michael kors handbags outlet

coach outlet

coach outlet online

michael kors wallets

polo ralph lauren outlet

coach outlet

ralph lauren outlet

michael kors handbags

canada goose jackets

ferragamo shoes

coach outlet

michael kors outlet

coach outlet

michael kors outlet store

uggs outlet

canada goose jackets

cheap ray ban sunglasses

ralph lauren outlet

ralph lauren polo

true religion jeans

tods outlet online

converse shoes

canada goose jackets

nike air max 90

links of london jewellery

canada goose outlet store

christian louboutin shoes

canada goose coats

longchamp solde

ralph lauren polo

lacoste outlet

uggs outlet

ralph lauren polo

nike uk store

ralph lauren shirts

michael kors handbags

michael kors outlet

polo ralph lauren

oakley sunglasses wholesale

ray-ban sunglasses

uggs outlet

ugg boots

true religion jeans

ralph lauren outlet

nike air huarache

canada goose jackets

coach factory outlet

ralph lauren polo

polo ralph lauren outlet

ray ban sunglasses outlet

cheap ray ban sunglasses

ray ban sunglasses wholesale

michael kors factory outlet

canada goose jackets men

polo ralph lauren

canada goose outlet online

hermes outlet store

cheap uggs

ugg outlet

true religion jeans

longchamp outlet

marc jacobs outlet

ray ban sunglasses

canada goose

longchamp outlet

coach outlet

polo outlet

uggs outlet

burberry canada

mcm outlet

coach outlet

canada goose

ugg outlet online clearance

ugg outlet

ralph lauren pas cher

ugg boots on sale

coach outlet store online

prada outlet online

canada goose jackets

coach outlet

coach outlet store online

ugg outlet

pandora charms

canada goose outlet

kate spade outlet

ugg boots

fitflops uk

ugg boots

polo outlet

longchamp outlet online

nba jerseys

coach outlet

kate spade

cleveland cavaliers jerseys

canada goose jackets

canada goose jackets

michael kors handbags outlet

polo ralph lauren

coach outlet

canada goose uk

ugg outlet

ralph lauren outlet

cheap oakley sunglasses

prada outlet

adidas wings

nike outlet online

true religion jeans

cheap jordan shoes

cheap oakley sunglasses

canada goose jackets

michael kors

michael kors

canada goose jackets

uggs outlet

canada goose jackets

cheap ray bans

canada goose jackets

cheap uggs

cheap oakley sunglasses

oakley sunglasses wholesale

coach outlet

longchamp outlet

oakley sunglasses

true religion outlet

longchamp pas cher

nike blazer pas cher

true religion outlet

air max shoes

swarovski outlet store

coach outlet store online

ferragamo shoes sale

nhl jerseys for sale

coach outlet online

canada goose outlet

uggs outlet

polo ralph lauren

ugg outlet

pandora charms sale clearance

canada goose outlet online

mac outlet

coach factory outlet

ray bans

oakley sunglasses

swarovski uk

cheap ray ban sunglasses

ray ban sunglasses outlet

ugg cyber monday

nike shoes for women

nfl jerseys wholesale

uggs outlet

oakley sunglasses

canada goose outlet

air max 90

michael kors outlet

ugg outlet store

coach handbags online outlet

fitflops shoes

chicago blackhawks jerseys

ferragamo outlet

canada goose jackets

michael kors outlet online

ugg outlet

nike outlet

ugg boots clearance

polo ralph lauren

ugg outlet

ray ban sunglasses outlet

cheap uggs

michael kors handbags

michael kors outlet

mulberry handbags

ugg outlet

cheap ray ban sunglasses

true religion jeans

coach outlet

canada goose outlet store

michael kors outlet

longchamp pas cher

coach outlet

oakley sunglasses wholesale

asics running shoe

canada goose outlet store

coach outlet

air max trainers

nike outlet

coach outlet online

ray ban sunglasses

ugg canada

canada goose outlet

canada goose uk

ugg outlet online

nike roshe run

canada goose outlet

swarovski outlet store

michael kors outlet online

fitflops outlet

pandora charms

coach handbags

ferragamo shoes

coach outlet online

michael kors outlet online

michael kors outlet clearance

polo ralph lauren shirts

canada goose outlet

cheap jordan shoes

ugg outlet

uggs outlet

ugg outlet store

canada goose parka

nike factory store

christian louboutin sale

mulberry uk

ugg outlet

coach outlet online

ugg outlet stores

tory burch outlet

christian louboutin shoes

mulberry outlet,mulberry handbags outlet

ralph lauren outlet

ray ban sunglasses

soccer jerseys

canada goose coats

cartier outlet

tory burch outlet online

michael kors outlet online

michael kors outlet

ralph lauren outlet

fitflops

ugg outlet

ugg outlet

canada goose uk

ralph lauren polo

hermes birkin

ugg outlet

canada goose outlet

pandora jewelry

michael kors outlet online

yeezy boost 350

canada goose outlet store

oakley sunglasses

tory burch outlet

cheap nba jerseys

canada goose outlet store

coach outlet online

tory burch outlet stores

ugg outlet

uggs outlet online

oakley sunglasses

michael kors outlet online

cheap ugg boots

uggs outlet

ugg boots on sale

christian louboutin outlet

oakley sunglasses

adidas shoes

oakley sunglasses

true religion outlet store

oakley sunglasses

michael kors outlet clearance

ray ban sunglasses

uggs on sale

coach outlet

adidas uk

ugg outlet

michael kors outlet

jordan shoes

canada goose outlet

kate spade sale

canada goose coats

canada goose jackets on sale

swarovski uk

tory burch shoes

coach outlet

lacoste soldes

cheap ray ban sunglasses

canada goose coats

canada goose parka

coach outlet

cheap football shirts

ecco outlet

ralph lauren polo shirts

ugg boots

basketball sneakers

air max 2015

ugg outlet store

michael kors outlet online

canada goose outlet store

cheap uggs

coach outlet online

polo ralph lauren outlet

ray ban sunglasses

oakley sunglasses

thomas sabo charms

michael kors online

reebok shoes

michael kors outlet clearance

coach outlet store online

michael kors outlet online

ugg outlet

cheap ray ban sunglasses

canada goose outlet

michael kors outlet

uggs outlet

mulberry handbags

ralph lauren shirts

longchamp handbags

tory burch outlet online

ferragamo outlet

michael kors outlet

coach factory outlet

cheap jordan shoes

coach handbags outlet

lacoste shirts

kd shoes

canada goose jackets

michael kors outlet online

canada goose outlet

prada shoes for men

true religion outlet

canada goose outlet store

michael kors

tory burch outlet online

uggs on sale

yeezy boost 350

louboutin shoes

uggs outlet

moncler coats

uggs outlet

ugg boots clearance

true religion jeans

canada goose jackets outlet

ugg boots

oakley sunglasses wholesale

coach outlet store online clearances

ugg boots

ugg boots for women

fred perry polo shirts

chrome hearts outlet

supra shoes sale

michael kors uk

fitflops sale clearance

michael kors outlet online

ugg boots outlet

true religion jeans

mulberry handbags

canada goose outlet online

cheap ugg boots

canada goose uk

coach outlet

canada goose jackets

canada goose outlet

michael kors outlet clearance

oakley sunglasses wholesale

fitflops sale clearance

coach factory store

michael kors wallets for women

ugg boots on sale

coach outlet store

canada goose outlet

nike air max 90

canada goose uk

canada goose outlet store

nfl jerseys wholesale

michael kors outlet

ysl outlet

mcm backpacks

cheap ray ban sunglasses

new balance shoes

ugg outlet

true religion jeans sale

cheap jordans

coach outlet store online

michael kors outlet

cheap ray ban sunglasses

kevin durant shoes

ralph lauren outlet

ugg boots cyber monday

louboutin shoes

michael kors outlet online

uggs outlet

ugg outlet store

canada goose jackets

canada goose coats

giuseppe zanotti outlet

ugg boots on sale

moncler sale

michael kors handbags clearance

michael kors outlet clearance

ugg boots

canada goose outlet store

ugg boots on sale

moncler outlet

swarovski outlet store

nike shoes outlet

ray ban sunglasses

ugg outlet

canada goose outlet store

ugg boots clearance

longchamp bags

uggs outlet

ed hardy outlet

ugg outlet

cheap nba jerseys

coach outlet

canada goose jackets

ugg boots outlet

michael kors handbags

cheap jerseys

longchamp handbags

burberry outlet

true religion jeans

polo ralph lauren

uggs outlet

pandora jewelry

bottega veneta outlet online

mulberry handbags

adidas wings shoes

michael kors outlet

air max uk

canada goose jackets

polo ralph lauren

coach outlet online

ugg boots outlet

cheap oakley sunglasses

michael kors bags

coach handbags

canada goose outlet

ugg outlet

polo ralph lauren

tory burch outlet

polo ralph lauren

michael kors outlet online

nike trainers

nfl jerseys

cheap soccer jerseys

birkenstock outlet

uggs outlet

coach outlet online

air max shoes

polo ralph lauren

cheap oakley sunglasses

coach outlet canada

canada goose outlet store

coach outlet

max 1

christian louboutin shoes

mulberry bags

michael kors outlet sale

ugg boots

oakley sunglasses

uggs outlet

canada goose coats

canada goose outlet

christian louboutin outlet

canada goose outlet

canada goose jackets

michael kors outlet online

ugg clearance

prada handbags

kate spade outlet online

canada goose uk

vans shoes

nike air max 90

hermes online

canada goose jackets

canada goose jackets

coach outlet store

canada goose jackets

nba jerseys wholesale

coach outlet

oakley sunglasses

cheap nike shoes

michael kors outlet

mulberry bags

polo ralph lauren outlet

canada goose uk

ugg outlet

ugg outlet

canada goose outlet

nba jerseys

coach factory outlet

ralph lauren

michael kors factory outlet

canada goose outlet

uggs outlet

canada goose outlet

canada goose outlet store

ugg outlet

coach factory outlet

ralph lauren outlet

kate spade handbags

michael kors outlet online

nfl jerseys

pandora charms

longchamp pliage

canada goose outlet

coach outlet online

mulberry sale

puma outlet

fred perry polo

mont blanc pens

true religion outlet

ugg boots

cheap nfl jerseys wholesale

canada goose coats

burberry outlet store

coach outlet online

ray ban sunglasses

coach outlet online

air max 90

swarovski outlet

canada goose outlet store

mulberry uk

ferragamo outlet

coach outlet

michael kors outlet

fitflops sale clearance

fitflops

links of london

ray-ban sunglasses

coach factory outlet

oakley sunglasses

mulberry outlet

polo ralph lauren

michael kors uk

true religion uk

nike air max 2015

moncler outlet

oakley sunglasses wholesale

mbt outlet

mulberry handbags

ugg outlet

prada sunglasses

polo outlet factory store

ugg outlet online clearance

ralph lauren factory store

michael kors outlet online

longchamp outlet store

tory burch outlet stores

cheap nfl jerseys

michael kors outlet clearance

ugg outlet

longchamp handbags

canada goose outlet

cheap ugg boots

cheap ray bans

cheap nhl jerseys

vans shoes

canada goose jackets

longchamp handbags

michael kors outlet

coach outlet online

coach outlet online

christian louboutin outlet

snapbacks wholesale

michael kors cyber monday

coach outlet online coach factory outlet

true religion canada

cartier watches

uggs outlet

ugg outlet online

pandora charms

cheap oakley sunglasses

adidas nmd

michael kors outlet clearance

ferragamo outlet

coach outlet online

kate spade outlet online

canada goose outlet

giuseppe zanotti shoes

moncler outlet

christian louboutin outlet

christian louboutin outlet

coach factory outlet

birkenstock sandals

michael kors black friday

canada goose coats

coach outlet online

basketball shoes

cheap uggs for sale

kate spade outlet online store

air jordan 4

michael kors outlet online

kate spade outlet online

ugg boots

oakley sunglasses wholesale

salomon outlet

air jordan shoes

michael kors bags

christian louboutin online

ferragamo shoes

soccer shoes

canada goose outlet store

true religion jeans

canada goose outlet

christian louboutin uk

air max 1

nike outlet store

swarovski outlet

michael kors outlet clearance

mulberry handbags sale

cheap snapbacks

canada goose outlet

canada goose outlet

nfl jersey wholesale

michael kors outlet

canada goose outlet store

michael kors

cheap oakley sunglasses

bottega veneta outlet

coach handbags online outlet

michael kors outlet online

tory burch outlet

coach outlet store online

cheap ray ban sunglasses

uggs outlet

canada goose outlet

adidas nmd r1

ugg boots outlet

longchamp bags

kobe 9

nike shoes uk

mulberry bags

kobe bryant shoes

michael kors outlet

nike outlet

michael kors factory outlet

ugg outlet

longchamp solde

ralph lauren

oakley sunglasses

camisetas futbol baratas

coach canada

ray ban sunglasses

michael kors outlet clearance

michael kors outlet online

herve leger dresses

canada goose outlet

ugg boots

ugg boots

ugg outlet

oakley sunglasses wholesale

burberry outlet

mulberry handbags

oakley sunglasses wholesale

polo outlet online store

cleveland cavaliers jersey

longchamp outlet online

kate spade outlet

michael kors outlet

ed hardy clothing

lebron shoes

true religion outlet

canada goose outlet

uggs outlet

longchamp pas cher

cheap oakley sunglasses

canada goose jackets

ugg outlet online

nike blazer pas cher

ugg sale

cheap oakley sunglasses

coach outlet

ray ban sunglasses

canada goose outlet store

asics shoes

oakley sunglasses

ugg outlet,ugg outlet stores

ugg boots uk

michael kors outlet

nike free running

salomon shoes

canada goose outlet

nike roshe run

swarovski crystal

cheap oakley sunglasses

louboutin shoes

cheap ugg boots

swarovski jewelry

canada goose uk

canada goose outlet

michael kors bags

moncler coats

ugg boots outlet

michael kors outlet

air force 1 shoes

canada goose outlet store

uggs outlet

oakley sunglasses wholesale

prada shoes

ray ban sunglasses outlet

coach handbags

ugg boots

moncler coats

ralph lauren polo

canada goose cyber monday

mulberry outlet

michael kors outlet clearance

canada goose jackets

adidas trainers

polo ralph lauren shirts

polo shirts

ugg boots

converse shoes sale

michael kors outlet clearance

uggs outlet

nike nba jerseys

soccer cleats

true religion outlet uk

ugg boots clearance

christian louboutin sale

canada goose uk

true religion outlet

uggs outlet

ugg boots on sale

michael kors outlet

coach outlet store online

coach canada

ray-ban sunglasses

swarovski crystal

lebron james shoes

michael kors outlet clearance

cheap michael kors handbags

coach outlet online

longchamp outlet

pandora outlet

michael kors uk

cheap ray ban sunglasses

michael kors outlet

michael kors outlet

tory burch outlet

coach outlet

true religion outlet

coach outlet

christian louboutin outlet

uggs outlet

canada goose jackets

canada goose outlet

ugg outlet store

canada goose outlet online

michael kors outlet online

cheap ugg boots

ray ban sunglasses

air max trainers

michael kors outlet clearance

ugg outlet

coach outlet

nhl jerseys

polo ralph lauren

uggs

nike shoes

hermes outlet

polo ralph lauren outlet

cheap nfl jerseys

ugg outlet store

oakley sunglasses wholesale

longchamp pliage

christian louboutin shoes

longchamp solde

michael kors outlet

ugg outlet

michael kors outlet

tory burch outlet

michael kors outlet clearance

christian louboutin shoes

oakley sunglasses

coach outlet store online

ugg outlet

michael kors outlet

coach outlet store online

canada goose outlet

coach outlet store online

ugg boots

coach factory outlet

true religion jeans

prada sunglasses for women

christian louboutin outlet

coach outlet store online

ugg outlet stores

canada goose uk

cheap jordans

oakley sunglasses

polo outlet

coach outlet clearance

cheap oakley sunglasses

adidas nmd

ray ban sunglasses

ugg outlet online

coach factory outlet

canada goose uk

tods outlet

uggs outlet

canada goose jackets

ugg outlet

lacoste polo shirts

cheap mlb jerseys

uggs clearance

canada goose black friday

polo outlet

michael kors outlet clearance

canada goose outlet store

ugg boots

nike outlet store

canada goose outlet

burberry outlet sale

oakley sunglasses sale

nike store uk

canada goose jackets

kobe shoes

true religion outlet store

canada goose jackets

uggs outlet

michael kors outlet clearance

ugg outlet

michael kors outlet clearance

uggs outlet

coach factory outlet

canada goose outlet store

ralph lauren outlet stores

canada goose outlet store

nfl jerseys

ugg outlet

nike shoes

oakley sunglasses wholesale

ugg outlet

ugg boots clearance

canada goose outlet

cheap oakley sunglasses

canada goose coats

coach factory outlet

coach outlet

birkenstock shoes

kate spade outlet

nfl jersey wholesale

longchamp pliage

michael kors outlet online

true religion jeans

michael kors outlet

christian louboutin sale

nike factory outlet

true religion jeans

ferragamo shoes

cheap jordans free shipping

coach outlet

oakley sunglasses

kobe 9 elite

ralph lauren polo

polo ralph lauren outlet

ray ban sunglasses

michael kors outlet

ugg outlet

nike free 5

christian louboutin sale

coach outlet online

canada goose outlet online

coach outlet

air huarache

cheap jordans for sale

canada goose coats

canada goose outlet

marc jacobs sale

mbt shoes outlet

uggs outlet

uggs outlet

uggs on clearance

ugg outlet

cheap jordans

coach outlet

michael kors outlet clearance

cheap ugg boots

coach outlet

canada goose coats

kate spade outlet

nhl jerseys

coach outlet

lakers jerseys

adidas outlet

cheap uggs

michael kors outlet

ray ban sunglasses sale

cheap ray ban sunglasses

ferragamo shoes

air max 90

yeezy boost

canada goose jackets

canada goose uk

oakley sunglasses

cheap jordans

michael kors outlet

coach outlet store online

canada goose outlet store

ralph lauren outlet

canada goose coats

cheap ugg boots

longchamp handbags

nike foamposite

canada goose jackets

coach outlet

coach outlet online

canada goose jackets

uggs outlet

coach factory outlet

coach outlet store

coach outlet online

longchamp pliage

burberry outlet

nike outlet online

michael kors outlet stores

michael kors outlet

cazal sunglasses

ray ban sunglasses outlet

fitflops

coach outlet

coach factory outlet

canada goose outlet

ugg outlet online

michael kors outlet online

ralph lauren polo shirts

christian louboutin shoes

fitflops sale clearance

canada goose outlet store

football shirts

ray ban sunglasses

nike roshe

coach outlet

canada goose outlet store

jerseys wholesale

ugg outlet

nike store

michael kors outlet clearance

michael kors handbags

michael kors outlet clearance

canada goose uk

canada goose outlet

ugg outlets

michael kors outlet clearance

ugg black friday

michael kors outlet

true religion outlet

cheap oakley sunglasses

true religion jeans

coach outlet

ugg boots clearance

cheap nfl jerseys

ralph lauren

ugg outlet

moncler jackets

moncler jackets

valentino outlet

michael kors outlet online

jordan shoes

ray bans

reebok trainers

christian louboutin shoes

uggs outlet

coach outlet online

cheap jordan shoes

nhl jerseys wholesale

soccer jerseys

michael kors outlet

uggs outlet

michael kors factory outlet

ecco shoes

cheap uggs

michael kors outlet clearance

ugg outlet store

ugg outlet

ugg outlet

kate spade outlet

canada goose uk

yeezy boost

canada goose coats

canada goose uk

nike air max 1

uggs outlet

coach outlet online

michael kors outlet

canada goose outlet store

longchamp bags

ugg outlet

ugg boots outlet

uggs outlet

canada goose coats

canada goose jackets

kobe shoes

lacoste pas cher

ugg boots clearance

ray ban sunglasses

coach outlet

thomas sabo

mac tools

canada goose outlet

coach outlet online

canada goose jackets

nike factory shoes

los angeles lakers jerseys

uggs outlet

ferragamo outlet

uggs outlet

michael kors handbags

michael kors outlet online

mont blanc outlet

tory burch outlet online store

michael kors outlet online

jordan shoes

canada goose outlet

coach outlet online

canada goose jackets

birkenstock shoes

ugg boots

oakley sunglasses

michael kors outlet clearance

canada goose uk

longchamp handbags sale

lacoste polo

ferragamo outlet

polo ralph lauren shirts

ugg outlet

ugg boots

coach outlet clearance

uggs outlet

nike trainers

nike trainers

michael kors outlet

fitflops uk

cheap oakley sunglasses

prada bags

vans outlet

ugg outlet sale

ralph lauren uk

oakley sunglasses sale

air max 90

michael kors outlet

canada goose coats

ray ban sunglasses outlet

ray ban sunglasses

jordan shoes

nike air max

fitflops sale clearance

cheap mlb jerseys

swarovski outlet

michael kors outlet online

ugg boots black friday

polo outlet online

canada goose outlet

reebok outlet store

air max 90

fitflops sale clearance

polo outlet

canada goose

ugg boots

cheap nfl jerseys for sale

kate spade outlet online

cheap ray ban sunglasses

michael kors outlet clearance

ugg boots

vans outlet

uggs canada

oakley sunglasses sale

ugg outlet

fitflops shoes

coach outlet clearance

cheap oakley sunglasses

ugg outlet

canada goose coats

canada goose jackets

michael kors outlet

coach handbags on sale

canada goose coats

canada goose uk

polo ralph lauren

polo ralph lauren

true religion jeans

michael kors outlet online

polo ralph lauren

kobe bryants shoes

mulberry bags

coach factory outlet

nfl jersey wholesale

adidas store

adidas outlet store

coach factory outlet

longchamp solde

ralph lauren

canada goose outlet clearance

ugg boots on sale

canada goose coats

michael kors handbags

canada goose outlet

true religion outlet

pandora charms sale clearance

hermes outlet store

ferragamo shoes

ugg boots

coach outlet store online

new balance outlet

nike store uk

canada goose outlet online

blackhawks jerseys

canada goose uk

max 90

canada goose jackets

cheap ugg boots

canada goose outlet

tory burch handbags

ugg boots clearance

polo ralph lauren

michael kors outlet clearance

michael kors canada

canada goose jackets

ugg boots outlet

ugg outlet

canada goose jackets

mlb jerseys wholesale

air max 90

swarovski crystal

ugg boots australia

christian louboutin shoes

christian louboutin outlet

canada goose outlet

michael kors outlet

michael kors outlet clearance

canada goose outlet store

chrome hearts outlet

true religion outlet

canada goose coats

snapbacks wholesale

air max uk

cheap oakley sunglasses

cheap oakley sunglasses

uggs outlet

michael kors uk

true religion jeans sale

cheap oakley sunglasses

ugg boots on sale

oakley sunglasses

ugg outlet

coach outlet online

moncler outlet online

canada goose coats

pandora outlet

mlb jerseys

michael kors outlet online

coach outlet

christian louboutin shoes

canada goose outlet

michael kors outlet store

nike air huarache

kate spade outlet store

michael kors outlet

canada goose coats

foamposite shoes

nike roshe one

fitflops sale

valentino shoes

coach outlet online

uggs on sale

canada goose jackets

fitflops

coach outlet online

canada goose outlet store

canada goose outlet

ralph lauren polo

uggs outlet

cazal outlet

tory burch outlet

kate spade outlet online store

burberry outlet

ugg clearance

ugg boots on sale

coach factory outlet

pandora jewelry

uggs outlet

canada goose outlet

polo outlet

ugg boots

herve leger outlet

ugg outlet online

michael kors

mac cosmetics

michael kors outlet

mbt shoes

michael kors outlet clearance

nfl jerseys

coach outlet online

ugg outlet

canada goose jackets

chrome hearts online store

ugg boots

cheap ugg boots

canada goose outlet store

nike shoes

uggs outlet online

true religion jeans

fitflops

cheap oakley sunglasses

michael kors outlet clearance

kate spade outlet

ugg outlet

canada goose outlet store

coach outlet online

tory burch outlet

ugg boots outlet

coach outlet

air max 90

ferragamo shoes

nike air force 1

true religion outlet

hermes birkin bag

Csatlakozz a beszélgetéshez (7)

Hasonló dokumentumok

Megnevezés Dátum A4 Szavak Értékelés
 
hu Tanító államvizsga… 20. 5. 2013 4362 -- --
 
hu Pszichológia 9. 8. 2007 3745 -- --
 
hu Énfejlődés –… 16. 11. 2008 7479 32.7 8110
 
hu Fejlődéspszichológia 18. 12. 2013 1387 -- --
 
hu Szocializációs és… 22. 12. 2009 6496 25.5 6300
 
hu Szociológiai… 22. 9. 2009 6642 17.4 4279
 
hu A SZERVEZETI TAGOK… 8. 8. 2007 1693 -- --
 
hu A pszichológia és a… 29. 3. 2011 8899 22.7 5479
 
hu Life long learning 24. 12. 2013 1286 -- --
 
hu Kidolgozott tételek 3. 1. 2011 30784 125.7 32557