LEGNAGYOBB TANANYAG ADATBÁZIS
MAGYARORSZÁGON

Dokument keresése a további nyelveken: SK CZ HU

Összes beszámoló: (5793)

Külföldi nyelvtanfolyamok és középiskolai tanulmányok
Belépés Belépés Regisztráció
Töltse fel munkáját

Beszámoló Az egyiptomi építészet

Küldje el ismerősének Letölteni Hiba jelentése Csatlakozz a beszélgetéshez (4)

Doplnkové informace o referáte:

Kategória:Esztétika

Szerző: antiskola@antiskola.eu

Szavak száma:1310

Karakterek száma:8,440

Nyelv:Magyar nyelv

Oldalszám (A4):4.69

Megtekintések / letöltések száma:10123 / 234

Méret:9.61 kB

Az egyiptomi építészet legjelentosebb emlékei az istenek tiszteletére emelt templomok és a monumentális sírépítmények, melyek a halottkultusz szolgálatában álltak. A világi építészetrol aránylag keveset tudunk. Az egyszeru vagy gazdag lakóházak, az uralkodók és az elokelok palotái többnyire fából s agyagból épültek, ezért csak elvétve maradt fenn nyomuk. Az építészet, amelynek emblematikus alkotásai a gizai piramisok, fejlett muszaki ismeretekrol tanúskodik.
A már említett templomokon és sírépítmények kívül az egyiptomi építészet legfontosabb építészeti emlékei a paloták, lakóházak, emlékmuvek (bár ezek a szobrászathoz, mint mufajhoz közelebb állnak), a pülonok, a dromoszok, a barlang-templomok, a halotti-templomok, a masztabák és természetesen a piramisok.
Egyiptom építészete az i. e. 2. évezred közepe után, az Újbirodalom korától kezdve az ókor nagy kultúrterületeire majdnem mindenütt hatott, és sok vonatkozásában hasonlít a mai modern európai építészetre. Minden, ami ferdül, az egyiptomiaktól idegen. Az építészetuket elsosorban a gyakorlatiasság jellemezte, valamint a matematikailag tökéletes formák, egyenes vonalak, derékszögek, tiszta felületek és szegletek. Ez a lakóházakra is igaz. Az egyiptomiak találták fel a négyszögletes alakú házat, korábban ugyanis a lakóépületek kör alakúak voltak. A ránk maradt templomoknál és a piramisoknál is a rend, az áttekinthetoség, a szabályosság a meghatározó, bár sokszor a gyakorlatiasság helyébe a monumentális lép.
A piramis
Az építészet ránk maradt legrégibb emlékei közé tartoznak a piramisok. Piramis = Pir-m-haru vagyis "kilépés a világosságra". A masztaba - lapos teteju sírépítmény - alapformájából fejlodött ki. Négyzet alaprajzú, nem egyszer a száz méteres magasságot is jóval meghaladó, gúla alakú, tömör koépítmény. A piramisok eleinte sziklatömbökbol, késobb vályogtéglából készült monumentális építmények. Ezek a grandiózus síremlékek a birodalom jól szervezettségérol és jólétrol tanúskodnak. Nem sok birodalom engedhette meg magának, hogy síremlékeit ilyen áron építse fel. A fáraók már uralkodásuk kezdetén megkezdték a piramisaik építését, melyen 200000 ember dolgozott évente 3 hónapon keresztül.
Legkorábbi alakjában felismerheto az egymás fölé helyezett egyre kisebb masztabák sorozata. A legkorábbi piramis, amely fennmaradt, Dzsószer szakkarai lépcsozetes piramisa i. e. 2650 tájáról. Az építés menete a késobbiekben is hasonló maradt, de a lépcsok visszaugrásait kiegyenlítették s az így kapott gúla oldalait simára csiszolt és pontosan illesztett kotömbökkel burkolták. A gúla térfogatához képest a sírkamrák mérete elenyészoen kicsi. A hozzájuk vezeto folyosó nyílását gondosan elfalazták. A piramishoz az istenfáraó kultuszának szentelt halotti templom csatlakozott. További templomokat a fáraó által különösen tisztelt isteneknek szenteltek.
A barlangsírokat nehezen megközelítheto, meredek sziklafalba vésték. Csak az Ó- és Középbirodalomban emeltek piramisokat, az Újbirodalomban (i.e. 155-1070) már nem. Az építéshez rendelkezésre álló segédeszközök rendkívül primitívek: dioritkalapácsok, rézfurészek és -balták, kvarcból készült csiszoló kövek. A faragott köveket áradásos hónapokban vízi úton vitték a kofejtobol az építkezés helyére, az utolsó szakaszon pedig faszánokon szállították, majd gurítólejtok és faállványok segítségével jutottak a rendeltetési helyükre. Ezeket a tömböket olyan pontosan munkálták meg, hogy a köztük lévo hézagok nem haladják meg a 0,5 mm-t. A szarkofágot, benne a király földi maradványaival a Níluson a városból a piramis közelébe, majd onnan egy külön erre a célra kialakított úton át a sírhely belsejébe szállítják. E munkákat nem rabszolgák végezték, hanem szabad egyiptomiak, akik a Nílus áradása és aszály idején nem tudnak dolgozni a földeken.
A piramisépítés vallási tevékenység. A nép a királyért teszi, aki mint a mindenség urának megtestesítoje, a túlvilágról is jótékonyan befolyásolja a földi létet. A piramis az ég mása, szigorú geometriai szempontok alapján épül. Az "aranymetszés", a "buvös négyzet", "szent háromszög" technikáját alkalmazzák. A méreteknél olyan mágikus számok játszanak szerepet, mint a három és a négy, mert mindketto a tökéletességet szimbolizálja. Az egyiptomiak hisznek túlvilági öröklétben: a fáraó nappal a napcsónakon, éjszaka a holdcsónakon megy az égbe. Ehhez feltétlenül szükséges, hogy teste és mindaz, amire az élethez szüksége van, megmaradjon. Élelmet és italt, eszközöket, ékszereket és szolgákat adnak mellé a sírba, késobb ezeket csak ábrázolják.
A sírépítmények mérete és alakja koronként, s azon belül is az elhunyt rangjától függoen változik. Lényegében mindegyik a bebalzsamozott holttestet, a múmiát befogadó sírkamrából és a túlvilági élethez szükséges tárgyak, áldozati ajándékok tárolására szolgáló helyiségekbol áll. Az elhalt nyugalmának biztosítására és a sírba rejtett értékek megorzésére az aránylag kisméretu, többnyire a talajszint alá süllyesztett sírkamrák fölé eroteljes építményt emeltek, a védelmen túl azzal a céllal is, hogy az elhunyt nagyságát és hatalmát hirdesse. A behatolást az építmény tömegén és az igazi bejárat tökéletes elrejtésén kívül megtéveszto álajtók akadályozták.
Az uralkodók temetkezési helye körül az elokelok sírépítményeibol egész sírváros - nekropolisz alakult ki. Ezek rendszerint a Nílus partján terülnek el, mert a túlvilágba elhajózó halott temetési szertartásának fontos része volt a tényleges hajóút. A folyó partjáról a sírvárosba dromosz vezetett. Amellett még külön - folyosóként kiépített - utak vittek a fáraó-sírok halotti templomaihoz.
A masztaba nyújtott négyszögu, lefelé enyhén szélesedo, döntött oldalsíkú építmény, tulajdonképpen az egyszeru sírhalom nagyra növelt mása. Óriási padra emlékezteto formájáról kapta a nevét: a masztaba arab szó, padot jelent. Az anyaga tégla vagy ko. A talaj fölötti rész majdnem teljesen tömör. A belso terek az ajándékok elhelyezésére, az áldozatok bemutatására az épület egész tömegéhez képest elenyészoen kis méretuek. A sírkamra mélyen ezek alatt van, a hozzá vezeto függoleges akna bejáratát az építmény rejti.

Az egyiptomi templom
Az Újbirodalom korában, a vallási élet követelményeinek megfeleloen, gazdagabbakká váltak a templomok, ekkor nyerték el végleges formájukat is. Hosszú felvonulási út vezetett - gyakran szfinxek sorfala között - a templomhoz, amelynek kapuját hatalmas pülonok (döntött falsíkú, toronyszeru tömeg) keretezték. A bejárat elé rendszerint obeliszkeket és fáraók üloszobrait állították. A kapu mögött oszlopcsarnokkal körülvett nagy belso udvar nyílt a hívok befogadására, ehhez csatlakozott a papság számára fenntartott zárt oszlopcsarnok. A templom belsejét kápolnák vették körül: itt volt az istenszobrot rejto szentély is, melybe csak a papok és elokelok szuk köru csoportja léphetett be. A felvonulási út és az oszlopos udvar jelentos szerephez jutott a kultikus cselekményeknél és a körmeneteknél, amelyekkel a kisebb-nagyobb istenségek ünnepeit megülték. A templomkerületben helyezkedtek el a papok lakásai, valamint az áldozati ajándékokat orzo raktárépületek is. Kialakításuk módja, ill. rendeltetésük szerint a templomok külön típusait képviselik a sziklába faragott barlang-templomok és a síregyüttesekhez tartozó halotti templomok.
Az obeliszk
Az egyiptomi építomuvészet jellegzetes motívuma az obeliszk. A monolit emlékmu oldalába vésett hieroglifa felirat megnevezi a megbízást adó uralkodót és az eseményt, amelynek tiszteletére emelték. Az obeliszk eredete osi idokre nyúlik vissza, amikor a függolegesen álló kotömbnek mágikus erot tulajdonítottak és kultikus tárgynak számított. Az egyiptomi kultúrában az obeliszk arra emlékeztetett, hogy a Napisten teremtette a világot, és ezért úgy állították a templomok elé, hogy a felkelo nap elso sugara ráeshessen. De egyúttal az uralkodót, mint Amon-Rét, az istenek királyát megilleto tiszteletadást is szolgálta. Az obeliszkek alapanyaga rendszerint Asszuánból hozott gránittömb volt. A köveket hatalmas teherbárkákon szállították felfelé a Níluson, felállításukhoz rámpákat építettek. A ránk maradt legnagyobb egyiptomi obeliszk - amely III. Thotmesz megbízásából készült - ma Rómában áll; közel 32 méter magas, és 460 tonnát nyom. Egyetlen vörös asszuáni gránittömbbol vésték ki.
Lakóházak
Az ókori Egyiptom lakóházait napon szárított vályogtéglából és nílusi iszapból készült téglából építették, ezért nem tudtak ellenállni az évezredek viszontagságainak. Azonban a fennmaradt lakóházmodellek alapján tudjuk, hogy voltak közöttük egy, sot kétemeletesek is, a száraz éghajlatnak megfelelo lapos tetovel, és tetoteraszuk, esetenként erkélyük is lehetett. Minden ház szabályosan elrendezett helyiségek együttesébol állt. A legáltalánosabb típusnak három lakóhelyisége, egy konyhája és leghátul egy éléskamrája volt. Egyes épületek pincével is rendelkeztek. A ház legelso, fo helyiségének mennyezetét középen néha faoszlop támasztotta alá. Méretük és elrendezésük a tulajdonos vagyoni helyzetétol, társadalmi rangjától függoen változott.
A palota feltehetoen csak nagyobb kiterjedésével s gazdagabb díszítésével különbözött a lakóházaktól, az anyaga azokhoz hasonlóan agyagtégla és fa. Kobol épült uralkodói palotákat az újbirodalom korából ismerünk, de azok valószínuleg nem állandó lakóhelyek voltak, hanem szertartásos ünnepi események színterei.
Az egyiptomi építészet emlékei
Az egyiptomi történelem egyes korszakainak fontosabb építészeti emlékei:
• az Óbirodalom korából a szakkarai és a gizehi piramisegyüttesek;
• a Középbirodalom korából a beni-hasszáni sziklasírok s Kahun városának maradványai;
• az Újbirodalom korából a terasztemplom Deir el-Bahariban, a luxori Amon templom, a karnaki Amon templom, a thébai Ramesszeum s Abu Szimbelben 11. Ramszesz sziklatemploma.
• A késoi birodalom korából az edfui Hórusz templom.
Stiahnuté z www.antiskola.sk

Véleménycsere

REAGOVAT

shenyuhang írta - 28. 7. 2018 - 07:14

shenyuhang20180728

ralph lauren outlet

pandora charms

polo shirts

true religion outlet

coach factory outlet

coach outlet

coach factory outlet

canada goose outlet store

coach outlet

canada goose

michael kors outlet clearance

ralph lauren polo shirts

uggs outlet

nike factory outlet

polo outlet

michael kors outlet online

adidas nmd shoes

pandora outlet

nike outlet

polo outlet

pandora jewelry

pandora outlet

tory burch outlet

nfl jerseys

pandora outlet

kate spade bags

birkenstock shoes

polo outlet

christian louboutin

ugg outlet store

true religion jeans

coach factory outlet

off-white clothing

longchamp outlet

prada outlet

polo ralph lauren sale

cheap jordan shoes

pandora charms

kate spade outlet online

uggs outlet

christian louboutin shoes

michael kors outlet clearance

kate spade handbags

coach outlet

oakley sunglasses

michael kors outlet

true religion jeans

christian louboutin outlet

michael kors outlet

nike shoes

fitflops sale clearance

coach outlet online

longchamp handbags

kate spade handbags

true religion outlet

coach factory outlet

coach outlet

yeezy boost 350

hermes outlet

oakley sunglasses

fitflops clearance

uggs canada

pandora outlet

ralph lauren

supreme clothing uk

tory burch outlet

coach factory outlet

moncler outlet

true religion

pandora charms sale clearance

kobe bryant shoes

nba jerseys wholesale

ray ban sunglasses

canada goose outlet

polo ralph lauren

true religion outlet

ralph lauren outlet

mulberry bags

coach factory outlet

ralph lauren polo shirts

michael kors outlet clearance

michael kors outlet clearance

hermes belts

valentino outlet

ray ban sunglasses outlet

canada goose jackets canada

tory burch outlet stores

ralph lauren uk

longchamp handbags

cheap nfl jerseys

polo ralph lauren

mbt shoes

nike shoes outlet

lacoste shoes

christian louboutin

canada goose outlet store

christian louboutin shoes

adidas yeezy shoes

ralph lauren

coach outlet online

REAGOVAT

xiaoke írta - 19. 6. 2018 - 10:46

20180619xiaoke

nike revolution

san antonio spurs jersey

uggs outlet

dsquared2 jeans

golden state warriors jersey

tory burch outlet store

bally shoes

canada goose jackets

brequet wathes

michael kors outlet clearance

canada goose uk

light up shoes

kate spade purses

canada goose outlet store

pandora jewelry

cheap jordan shoes

ugg boots clearance

canada goose outlet store

michael kors outlet clearance

michael kors outlet

coach factory outlet

true religion jeans for men

kate spade handbags

givenchy jewelry

pandora charms sale clearance

nike outlet online

christian louboutin sale

cheap oakley sunglasses

ugg boots outlet

coach handbags online outlet

balenciaga sandals

nfl jerseys

canada goose uk

uggs outlet

michael kors outlet clearance

cheap ray ban sunglasses

michael kors uk

cheap oakley sunglasses

karen millen dresses

ugg outlet store

ugg boots on sale

pandora jewelry

coach outlet store online

ugg outlet online

cheap jordan shoes

kate spade new york

cheap jordan shoes

jordan shoes

ugg boots

pandora jewelry

coach outlet online coach factory outlet

polo pas cher

oakley sunglasses wholesale

coach outlet store online

polo ralph lauren shirts

canada goose jackets clearance

barbour jackets outlet

jordan shoes

audemars piguet watches

pandora outlet

pandora jewelry

michael kors

coach outlet online

air max 90

ralph lauren polo outlet

christian louboutin sale

cheap jordan shoes

coach factory outlet

arcteryx jacket

kate spade purses

ralph lauren outlet online

christian louboutin

christian louboutin

gucci outlet online

lacoste outlet

nike outlet store

polo ralph lauren shirts

basketball jerseys

michael kors outlet online

coach factory outlet

ugg outlet online

chrome hearts clothing

alexander mcqueen shoes

coach factory outlet

mulberry bags

oakley sunglasses wholesale

bape clothing

jordan shoes

ugg outlet,ugg outlet stores

michael kors outlet clearance

g-star jeans

off white outlet

air jordan shoes

cheap ugg boots

canada goose jackets

jordan shoes

air jordan shoes

christian louboutin sale

burberry outlet stores

polo ralph lauren

hermes online

polo ralph lauren outlet online

canada goose outlet online

michael kors handbags

michael kors outlet clearance

nike factory shoes

fitflops sandals

canada goose outlet store

kate spade outlet store

michael kors outlet clearance

cheap jordan shoes

christian louboutin

ugg boots

coach factory outlet

armani exchange

james harden jerseys

air jordan shoes

ray ban sunglasses outlet

baltimore ravens jersey

ugg outlet

coach factory outlet

christian louboutin

polo ralph lauren

true religion outlet store

coach outlet store online

furla handbags

ugg boots

jordan shoes

polo outlet

air max 1

10 deep clothing

cheap jordan shoes

michael kors bags

cheap jordan shoes

michael kors outlet clearance

tory burch outlet store

michael kors outlet online

moncler coats

coach outlet store

coach outlet store

jerseys wholesale

canada goose outlet store

air jordan shoes

canada goose outlet store

fossil watches

ralph lauren

houston texans jersey

a bathing ape

kate spade sale

canada goose jackets for women

cheap ray ban sunglasses

isabel marant outlet

longchamp pliage

coach factory outlet

ugg outlet online

kate spade outlet store

canada goose outlet

alife clothing

ralph lauren outlet

canada goose uk

michael kors outlet clearance

harry winston jewelry

michael kors outlet clearance

jordan shoes

oakley sunglasses wholesale

cheap jordans

pandora jewelry

barbour mens jackets

cheap air jordans

nhl jerseys for sale

coach factory outlet

ralph lauren polo shirts

suicoke sandals

diesel jeans

christian louboutin

ray ban sunglasses outlet

michael kors outlet clearance

coach outlet store online

jordan shoes

ralph lauren polo

kate spade new york

kate spade purses

gentle monster sunglasses

coach factory outlet

guess factory

christian louboutin

coach outlet store online

coach factory outlet

coach outlet store online

uggs outlet online

polo ralph lauren outlet online

cheap ray ban sunglasses

uggs outlet online

michael kors outlet clearance

canada goose jackets

nike shoes on sale

louboutin shoes

canada goose outlet store

pandora jewelry

cheap oakley sunglasses

coach factory outlet

uggs outlet online

polo ralph lauren

nike nba jerseys

pandora jewelry

swarovski crystal

ugg boots clearance

chopard jewelry

michael kors online

coach outlet online

canada goose outlet sale

nfl jersey wholesale

cheap jordans

canada goose outlet

longchamp pas cher

kate spade outlet online

kate spade new york

michael kors outlet clearance

polo ralph lauren outlet

oakley sunglasses wholesale

coach outlet store online

ray ban sunglasses outlet

coach factory outlet

coach outlet store online

harden vol 2

pandora outlet

ralph lauren shirts

ray ban sunglasses outlet

coach outlet online

swarovski crystal

air jordan shoes

canada goose outlet online

givenchy handbags

pandora outlet

pandora jewelry outlet

49ers jerseys

cheap air jordans

air max 2018

michael kors outlet clearance

cheap uggs

cheap air jordans

coach factory outlet

cheap oakley sunglasses

canada goose jackets sale

canada goose outlet online

michael kors outlet online

polo ralph lauren outlet

mlb jerseys wholesale

jordan 32

moncler outlet

tory burch sandals

michael kors outlet online

longchamp outlet online

miu miu outlet

canada goose

tag heuer watches

carrera sunglasses

nike outlet

kd 9

cheap air jordans

coach factory outlet

ugg outlet

adidas shoes

pandora outlet

adidas outlet store

canada goose jackets outlet

cheap jordans

michael kors outlet clearance

longchamp pas cher

canada goose

christian louboutin sale

coach outlet

cheap ray ban sunglasses

coach factory outlet

coach factory outlet online

cheap oakley sunglasses

nhl jerseys wholesale

kate spade

coach factory outlet

canada goose outlet online

air jordan retro

colts jersey

ralph lauren

polo ralph lauren outlet online

ralph lauren factory store

cheap jordans

jimmy choo sunglasses

ralph lauren outlet

kate spade handbags

cheap jordans

kyrie 4

pandora charms outlet

polo ralph lauren shirts

coach outlet store online

canada goose

tory burch outlet online

polo ralph lauren outlet

ralph lauren polo

michael kors outlet clearance

coach outlet

ugg boots

michael kors outlet

ugg boots for women

chrome hearts sunglasses

fingerlings monkey

coach outlet online

polo ralph lauren factory store

coach outlet store

mac outlet

christian louboutin

coach outlet store online

coach factory outlet

cheap oakley sunglasses

uggs outlet online

polo ralph lauren outlet online

fitflops shoes

christian louboutin sale

ralph lauren outlet

michael kors uk

canada goose outlet store

cheap ray bans

supreme clothing uk

cheap jordan shoes

ugg boots clearance

kate spade handbags

polo ralph lauren shirts

coach factory outlet online

pandora charms

michael kors handbags

canada goose outlet

michael kors outlet

canada goose jackets

true religion outlet store

balmain jeans

coach factory outlet

cheap air jordans

lacoste pas cher

kate spade outlet online

kevin durant shoes

ugg boots

coach outlet store online

under armour outlet

coach factory outlet

nike shoes on sale

cheap michael kors handbags

cheap jordans

canada goose outlet online

fendi handbags

denver broncos jersey

michael kors factory outlet

burberry outlet sale online

kate spade

oakley sunglasses wholesale

canada goose coats

coach factory outlet

polo ralph lauren outlet

ray ban sunglasses outlet

canada goose jackets

adidas outlet store

cheap jordan shoes

bulgari jewelry

cheap oakley sunglasses

huf clothing

freshjive clothing

basketball sneakers

canada goose

ray ban outlet

supreme clothing

cheap ugg boots

pandora jewelry

ugg outlet store

michael kors outlet clearance

ray ban sunglasses on sale

kate spade new york

malone souliers

moncler

michael kors outlet store

longchamp solde

pandora outlet

oakley sunglasses wholesale

manolo blahnik

stuart weitzman shoes

champion clothing

michael kors outlet

polo outlet

jerseys from china

kate spade

ray-ban sunglasses

ray ban sunglasses sale

polo ralph lauren outlet

supreme shirts

michael kors outlet store

kate spade handbags

moncler coats

air max 97

air jordan shoes

kate spade purses

kate spade

kate spade handbags

cheap ray ban sunglasses

chloe sunglassess

chloe outlet

michael kors outlet clearance

air more uptempo

isabel marant shoes

ugg boots on sale

air jordan shoes

broncos jerseys

swarovski jewellery

michael kors outlet online

air jordan shoes

coach outlet store online

coach outlet store online

brequet wathes

canada goose

kate spade handbags

nike trainers

jordan shoes

coach outlet online

michael kors outlet online

ralph lauren

adidas crazy

cheap jordan shoes

christian louboutin sale

canada goose jackets

michael kors outlet clearance

canada goose outlet store

oakley sunglasses wholesale

oakley sunglasses wholesale

ray ban sunglasses outlet

jordan shoes

michael kors outlet clearance

canada goose

kevin durant jerseys

cheap jordan shoes

uggs on sale

tory burch handbags

adidas soccer shoes

cheap jordan shoes

coach factory outlet

coach outlet online

uggs outlet

pandora charms

ugg boots

adidas shoes

christian louboutin

nba jerseys wholesale

cheap oakley sunglasses

cheap jordan shoes

ugg outlet

true religion jeans

michael kors outlet clearance

ray ban sunglasses outlet

true religion jeans sale

pandora jewelry

michael kors outlet clearance

uggs outlet online

true religion jeans sale

polo ralph lauren outlet

prada shoes on sale

bcbg dresses

pandora outlet

uggs canada

canada goose outlet store

michael kors outlet clearance

polo outlet online store

michael kors outlet clearance

coach outlet

mbt shoes outlet

coach outlet store online

pandora charms

canada goose outlet online

jimmy choo shoes

michael kors uk

ugg boots

polo ralph lauren outlet online

nike pegasus

ugg boots clearance

oakley sunglasses wholesale

pandora charms sale clearance

belstaff jackets

ugg outlet online

air max 90

ralph lauren

oakley sunglasses sale

ralph lauren outlet

calvin klein jeans

nfl jerseys wholesale

kd 10 elite

broncos jersey

Csatlakozz a beszélgetéshez (4)

Hasonló dokumentumok

Megnevezés Dátum A4 Szavak Értékelés
 
hu Az égei és a görög… 12. 11. 2013 5146 17.1 4321
 
hu Kultura 4. 2. 2009 3381 3.3 885
 
hu Egyiptom 5. 8. 2010 2943 0.9 266
 
hu Építészet, művészet… 23. 8. 2010 3300 1.1 298
 
hu filozofia 21. 1. 2009 9509 84.9 23237
 
hu Peru földrajzi… 26. 1. 2007 8323 45.9 13277
 
hu Filozófia tételek 2. 5. 2013 3120 -- --
 
hu Mindenbol valami 22. 4. 2007 3703 5.8 1434
 
hu Az ókori Róma… 16. 8. 2007 6871 5.8 1702
 
hu Az ókor és kultúrája 14. 10. 2013 1751 2.9 737