LEGNAGYOBB TANANYAG ADATBÁZIS
MAGYARORSZÁGON

Dokument keresése a további nyelveken: SK CZ HU

Összes beszámoló: (5793)

Külföldi nyelvtanfolyamok és középiskolai tanulmányok
Belépés Belépés Regisztráció
Töltse fel munkáját

Beszámoló Peter Brook: Az üres tér

Küldje el ismerősének Letölteni Hiba jelentése Csatlakozz a beszélgetéshez (5)

Doplnkové informace o referáte:

Kategória:Esztétika

Szerző: antiskola@antiskola.eu

Szavak száma:1995

Karakterek száma:12,145

Nyelv:Magyar nyelv

Oldalszám (A4):6.75

Megtekintések / letöltések száma:7836 / 228

Méret:13.99 kB

A "Holt" színház

A "holt", a "szent" a "nyers" és a "közvetlen" színház létezik egymás mellett, vagy egyetlen eloadás, felvonás alkalmával keveredhet.

A holt színház megegyezik a rossz színházzal. A legközelebb áll a kommerszhez, ezzel találkozunk tehát a leggyakrabban. A Broadway és a West End válsága után egyértelmu, a színház halott üzlet. Arra gondol az ember, hogy a kultúra kötelezettségekkel jár. Történelmi kosztümökkel, és az unalom érzésével. Ez az általános megelégedés konzerválja a halott színházat.
A fennkölt pózban eloadott szerepek egyre üresebbnek és értelmetlenebbnek tunnek. Reakcióként realisztikus, oszinte hangon kísérli meg a színész a játékot, ám a szavak szertartásossága ellenáll az effajta megközelítésnek.
Akadnak, akik azt akarják, hogy a tragédia úgy kerüljön színre, ahogy az elo van írva. A nyomtatott szó azonban azt már nem árulja el, hogyan kelt valaha életre. A klasszikus stílusról csak utánzás formájában maradtak fenn emlékek, a hagyományos stílusú színészek révén, akik képzeletbeli forrásokból. idosebb színészek tapasztalataiból merítettek. Konzerválódott egy semmivel össze nem kapcsolható póz.
" Játszd, ami írva van."(Shakespeare) De mi van írva? Az írott szó életre keltése a drámaíráshoz hasonló alkotó folyamat.
Ha egy király, vagy egy szerelmes megszólal azonnal rásütjük a fennkölt vagy a romantikus bélyeget. Ha megkérünk egy színészt, játsszon romantikus stílusban, meg fogja próbálni. Azt játssza el, amit a szereprol gondol, alakítása pedig konvencionális lesz. A romantika és a fennköltség, mint szubsztancia nem létezik.
A gyakorlatban: egy no, aki nem ismerte a Lear királyt, Goneril eso monológját egyszeruen olvasta fel, így a szöveg a maga egyszeruségében teljesedett ki. Mikor megkérték, hogy olvassa fel a részletet álszenteskedve, természetellenes küzdelemnek bizonyult próbálkozása. Goneril szörnyeteggé válásának folyamata valósul így meg, eltekintve a gyakorlat alkotta póztól.
A hol színház arról az álláspontról közelíti meg a klasszikusokat, hogy valahol, valakik rájöttek, hogyan is kellene színpadra állítani az adott drámát.
A stílus problémájával kerülönk szembe. Minden munek megvan a maga stílusa, ahogyan minden kornak is megvan. Amint a stílust rögzíteni próbáljuk, elveszünk. Az örökség lerombolása tragikus, azonban a színház önromboló muvészet, és mindig az elröppeno pillanaté is. Egy rendezés nem élhet örökké. Esetleg öt évig, hiszen az élet megy tovább. Az élo színház lépést kell, hogy tartson a divattal. Minden formát újra ki kell találni, és az új elképzelésnek magán kell viselnie a környezet összes hatásának jegyeit. ( színház, mint relativitás)
A jó színháznak ezek mellett vannak visszatéro jegyei, az örök kérdések ott feszülnek a formák változatosságában.
A nagyopera az abszurdumig vitt holt színház. az operában mindennek meg kell változnia, mégis sorompó védi a változástól.
A holt színházon belül gyakran villannak fel az élet gyötrelmes, vagy apró kielégülést hozó mozzanatai. New Yorkban az ilyen színház legfobb eleme gazdasági természetu. Az eloadás, mint áru jelenik meg. A Berliner Ensemble jól bánik az idovel. Az Amerikában összetákolt kapitalista darabokkal szemben, kidolgozott repertoárral szolgálnak.
Ha minden jó színház a közönségtol függ, akkor minden közönségnek olyan színháza van, amilyet megérdemel. A közönség befogadóképessége egy adott darabbal kapcsolatban függ hazája helyzetétol, a közhangulattól, attól, hogy mit érthetnek esetleg egy darabból (itt egy példát említ a Lear király európai és amerikai fogadtatásának különbségeirol- más hangsúlyokat kell választani egy angol anyanyelvu és egy európai közönség elott) A repertoár állandó ismétlése azonban szövegbeli pontosságot követel, ami csökkenti a közönséggel és a témával való közvetlenség lehetoségét, így ismét csak hol színházhoz vezet.
A közönség figyelme és a színész játéka kölcsönösen hat egymásra. ( Egy egyetemi eloadás során egy jelentkezonek Peter Weiss Auschwitzról szóló drámájából kellett felolvasnia. A téma komolysága az eloadóra, s rajta keresztül a közönségre is hatott. Egy másik diák az V. Henrikbol olvasott fennkölt, és történeti hangon egy hasonló témájú halottakról szóló monológot. Ügyetlen hangsúlyozása, és botlásai a közönség figyelmének lankadásához vezettek. Ám amikor felszólították a közönséget a figyelemre, az eloadó is összeszedett, ritmikus, egyszeru eloadásmódban folytatta a monológját.)
Szanyiszlavszkij Actor's stúdiója Amerikában színészeket a klisé szeru utánzás helyett új, valós tartalmak felkutatására ösztönözte. A színjátszás naturalista stúdium lett.
A világ számos részén a színháznak nincs meghatározott helye a társadalomban. , az egyik a pénzt, másik a dicsoséget, harmadik az érzelmeket hajkurássza. A színészt, ide- oda lökdösik. A színész problémája a továbbképzésben és a megújulás nehézségeiben keresendo.
Ki a felelos a holt színházakért?
A kritikus.
A kritikusnak a hozzá nem értés bunérol kellene írniuk, a szakértelem teljes hiányáról a tragédiában. ( hasonlítsuk össze a színházat a zenével- egy zenész tökéletesen képes eljátszeni egy Liszt muvet, míg a színház amator munkát végez) "Szükségünk van arra, hogy egymást felfaljuk, mint a tengeri halak, hogy a tenger élete fennmaradjon."A kritikusnak élveznie kell a színházat, belemerülni annak életébe, kell, hogy legyen elképzelése a színház feladatáról, és hogy ezt az elképzelést mindig megkérdojelezze.
A holt író dilemmája.
A drámaírónak bele kell illeszkednie egymással szemben álló jellemek lelkivilágába. A legjobb drámaírók rendezok, színészek és impresszáriók. A valóságutánzás, többnyire az utánzást jeleníti meg, a jellemábrázolás ritkán lép túl a sztereotípiákon, pontatlanok a problémák célba vételei, ritka az életszeruség. A drámaíró a világ egy töredéknek egyetlen aspektusát viszi színre, nem érdekli, hogy ez a töredék kapcsolódik-e valamilyen nagyobb egységhez.
Shakespeare sok és gazdag életanyagot surített ugyanabba az idoegységbe, mellyel korunkban is dolgoznak. Vers, és próza, izgalmas, mulatságos és zavarba ejto jelenetek, meghatározott tárasadalmi cél jellemezik muveit.
A mai drámaíró anekdoták, a következetesség, és a stílusok börtönének rabja. Össze kell kapcsolnia a megfigyelés és a tapasztalat szálait. Értékrendszerét a színház nyelvén kell közvetítenie.
A rendezo
A holt színház rendezoje ósdi formulákat, vicceket, módszereket használ. Szabvány jelenetnyitásokat és befejezéseket. Valódi kérdésfeltevésbol kellene kiindulnia: miért kellenek ruhák? Miért kell zene? Mire való? A holt színház rendezoje nem provokálja a feltételes reflexeket. A színház egységében a külso elemek diszharmóniája fontos szerepet kap. / stílusok összehangolása

A holt színház képes a változásra. olyan értelemben holt, hogy lehetoségeinek minimumát használja ki. Fel kellene tennünk a kérdéseket: miért kell színház? Miért tapsolunk és mihez? Van-e valódi helye a színháznak az életünkben?

A "szent" színház

- a láthatatlant láthatóvá tevo színház/ a színpad olyan tér, ahol a láthatatlan testet ölt
A 40-es évek végén a színházat glória övezte. Jouvet, Bérard és Jean -Louis Barrault színháza a színek, mozdulatok, árnyalatok, titkok és meglepetések színháza volt. A szétzúzott Európában a szépség feltámasztása volt a céljuk. A háború utáni Németországban a színház éhséget csillapított. Az emberek a hétköznapoknál mélyebb valóságra, az élet hiányzó dolgaira voltak kiéhezve.
" a színházban mindnyájan újra gyerekek leszünk"
Ez a gondolat azonban hamarosan eltunt, a vad mágia behódolt a józan észnek. Elvesztettük a rítusok iránti érzékünket, mégis szükségünk van rájuk, mégsem tudunk semmit a rítusról. Tetopontjai az ujjongás és a csend.
A polgári értékek elkoptattak mindenféle megszentelt muvészi formát.
Antoin Artaud szent színházában a dráma, vagyis az esemény áll a szöveg helyén. Létezik- e nyelve a cselekvésnek? Kísérletek sorát végezték el, hogy a színészi koncentrációban megleljék a láthatatlan lényeget. A színészeknek gyermekeket kellett játszaniuk. Gügyögtek, ingatagon jártak, stb. egyikük a színpad közepére állva szavak nélkül értette meg partnerével, hogy vegye az ölébe. Közvetlen közlés volt ez. A láthatatlan gondolat megnyilatkozása. A nézo olyan partner, akirol meg kell feledkezni, és állandóan szem elott kell tartani. A kérdés, amire a választ keresték, hogy a láthatatlan testet ölthet-e a színészben.
A naturalista drámák szövege természetesen hat, ugyanakkor felfedi, hogy a szerzo láttatni akar.
Az abszurd illogikusan használta a nyelvet, bevezette a nevetségeset, a cselekvésben a fantasztikusat./ zsákutca
Artaud a szent színház keresése során szolgaian elhivatott színész, és sokknak alávetett közönségideál lehetoségeit kutatta. (hétköznapi életünk formáitól csak a színházban szabadulhatunk meg- így lesz a színház szent hely-vallotta)
Artaud sosem valósította meg színházi elképzeléseit. Van öröm az eroszakos sokkban, de mi van az után? Tüzelhetünk pisztollyal a közönségre, de egy pillanat múlva fölocsúdik, visszazuhan tétlenségébe. Ezért találták ki a happeninget. A happening sokkjai és meglepetései felsértik a nézo reflexeit, ezért nyitottabbá válik. Lehetoségekkel és felelosséggel telivé, akárcsak az eloadó.
A szent színház nem csak bemutatja a láthatatlant, hanem megteremti a körülményeket, melyek között a láthatatlan érzékelhetové válik.
Beckett drámái jelképek. Az igazi jelkép kemény és világos. A szimbólum bizonyos igazság egyetlen megjelenési formája. A becketti közönség nem akar minden áron értelmezni. Nevet, kiabál, és végül együtt ünnepel. Gazdagodva hagyja el a színházat.
Lengyelországban Jerzy Grotowski színházának ugyancsak szent céljai vannak. Szerinte a színház nem végcél, hanem az önképzés eszköze, az üdvözülés lehetosége. A színész, ha átadja magát a szerepnek eloször saját maga a gát a szerep eljátszásában, a szerep teljes kitárulkozást igényel, a belso titkok fölfedését. Az eloadás így lesz áldozat., melyben azt áldozzák fel, amit inkább elrejtenének. (színész- nézo/pap-hívo kapcsolat)
Ez a színház feltárja azt, amit a mindennapi élet elfed az emberben, célja így lesz szent. Grotowski színészei mindent feladtak, eszménnyé tették a szegénységet, mégis úgy érezték, övék a világ leggazdagabb színháza.
Kevés eszköz, intenzív munka, pontos figyelem e színházak közös vonásai. szinte feltétel az is, hogy az élite-nek játszanak. Kevés közönségnek tehát.
Fenn áll a veszély, hogy az objektív valóság helyett szubjektív képi világot kapunk. A túlzottan egyedi nyelv a nézo hitének megingásához vezethet. Shakespeare mesterien oldotta meg ezt a kérdést. Tudta, hogy nem idozhet sokáig a legmagasabb síkon. akkor sem, ha céljai szentek. Állandóan visszalök a földre, mert nehezen tudunk lépést tartani az abszolútummal. Ezt ismeri fel Grotowski, mikor kimondja, sosem láthatunk mindent abból, ami láthatatlan. ( apoteózis és gúny)
A Living Theatre sajátos a szó minden vonatkozásában. Ez a közösség ez egész életet jelenti annak a kb. 30 férfinak és nonek, akik együtt élnek, és dolgoznak. Igazi közösséget alkotnak, melynek feladata a színjátszás. az emberi szentséget kutatja hagyományok, forrás nélkül, mégis mindig ezekhez folyamodik.

A "nyers " színház

A populáris színházak közös jellemvonása a nyerseség. A színházépítés vezérelvének annak kellene lennie, hogy felkutassák, mi hozza létre az emberek közt a legelevenebb kapcsolatokat. A nyers színház közel álla a néphez. Gyakran játszanak nem színházi épületekben, templomokban, pincékben vagy pajtákban.A populáris színház stílusegység nélkül is nagyon stílusos nyelven beszél. Az ilyen színház társadalmi, felszabadító szerepet vállal magára. (trágárság, vulgaritás)
Tekintély-, hagyomány,- pompa-, és látványellenes. Ez a zaj és a taps színháza. Elfelejtjük a tragédia és komédia egyenértékuségét.
Mejerhold az egész életet kívánta színre vinni. a cirkusz és a varieté voltak igazi gyökerei munkásságának. Brecht színháza a kabaréban gyökerezik. Cocteau, Artaud, Vahtangov is visszatérnek a néphez, a totális színház pedig ezen alkotóelemek keveréke.
Az élvezet színháza ez. Könnyedséggel és vidámsággal dolgozik
Brechtre tér át./ elidegenítés
Soha nem hagyta figyelmen kívül a társadalmat, melyet szolgált. A színészek feladata az volt, hogy a közönségbol a pontosan meghatározott reakciót kiváltsa. Az elidegenítés: megállj! Megvilágosítja azt, hogy valamit szemügyre kell vennünk, és bírálat alá vetnünk. Arra ösztönöz, hogy teljes intellektusunkkal vegyünk rész a játékban szemben a happeninggel, aminek célja az ész által állított gátak szétfeszítése. Az elidegenítés eszközei lehetnek: az antitézis, a kritika, a paródia, az utánzás.
Az intelligens színész fogalma is összefügg Brechttel. Darabjait a holt rabszolgák teszik tönkre. A színészeknek érteniük kell tehát a feladatukat, de nem értelmezések, hanem a próbák révén. a próbák nyelve olyan, mint az élet, egy darab színre vitele játék.
" Minden érintkezés során illúziók öltenek testet és szunnek meg" Az illúziók sorozata lehet hasonló elidegeníto effektusok sorozatával. Minden egyes megszakítás provokáció, gondolkodásra való felhívás.
A színháznak a változás vágyát kell közvetíteni. nem azt, hogy a változás egy meghatározott módon végrehajtható.
A marxistákat az különbözteti meg a nem- marxistáktól, hogy nem az egyéniségre, hanem a társadalom elemzésére helyezik a hangsúlyt. Dialektikusan és tudományosan közelítik meg az adott helyzetet. A marxista író összefüggéseiben és teljességre törekedve próbál ábrázolni egy történelmi figurát. A marxizmus struktúrával, eszközzel és céllal látja el az írót.
Angliában a pop- hagyománynak nagy a vonzereje. A színházaknak szembe kell nézniük koruk mozgalmaival, és meg kell vizsgálniuk Artaud, Mejerhold, Sztanyiszlavszkij, Grotowsi és Brecht eredményeit. Meg kell keresni a színház célját az adott közösségben.
A shakespeare-i színházban a nyers és a szent ellentéte okozta a drámát. Az Erzsébet- kori színház legnagyobb szabadsága a díszletek mellozésében rejlett. ez a színház szabad átjárást biztosított a drámaírónak a cselekvés és a belso impressziók világa között. ( a nyers és a szent kettossége a Szeget szeggel c. darabban)
És itt ég sorol néhány Shakespeare darabot ugyanezzel a céllal. /Vihar, Lear király, IV.Henrik, Téli rege

Stiahnuté z www.antiskola.sk

Véleménycsere

REAGOVAT

wwwww írta - 28. 11. 2018 - 08:18

www11.28

ugg boots clearance

ralph lauren polo

christian louboutin

pandora charms

air max 90

ugg outlet

coach outlet

pandora outlet

coach outlet

moncler outlet

canada goose outlet

air max 90

kate spade outlet

canada goose jackets

jordan 4

jordan shoes

coach outlet

soccer shoes

longchamp outlet

nike blazers

asics shoes

louboutin shoes

oakley sunglasses

kate spade outlet

champion sportswear

off white shoes

fitflops clearance

clarks outlet

christian louboutin outlet

ralph lauren polo

christian louboutin shoes

coach outlet

christian louboutin outlet

hermes belt

hogan shoes

moncler outlet

nike huarache

canadian goose

coach outlet online

adidas shoes

nike outlet

ralph lauren polo

supreme

nike shoes outlet

fidget spinner

salomon shoes

coach outlet factory

clarks shoes

adidas clothing

ugg boots

red bottom shoes

bottega veneta

coach factory outlet

reebok outlet

kate spade handbags

ultra boost 3.0

jordans

off white outlet

coach outlet

canada goose outlet

coach outlet

ugg outlet boots

nike shoes

ralph lauren uk

coach outlet

canada goose outlet

christian louboutin shoes

valentino shoes

canada goose outlet

giuseppe zanotti

adidas yeezy

mbt shoes

kate spade

converse trainer

jordan shoes

ugg outlet

moncler jackets

prada handbags

pandora jewelry

off white jordan

canada goose outlet

coach outlet

louboutin shoes

canada goose

michael kors outlet

pandora

nike shoes

louboutin shoes

ugg boots outlet

pandora jewelry

moncler outlet

hugo boss

canada goose outlet

louboutin shoes

tory burch outlet

canada goose

champion clothing

true religion jeans outlet

ralph lauren polo

mlb jerseys

pandora jewelry

yeezy boots 350

manolo blahnik

mbt shoes

coach outlet online

coach factory outlet

lacoste polo

north face

longchamp outlet

ray ban sunglasses

canada goose outlet

canada goose outlet

canada goose clothing

new balance shoes

christian louboutin shoes

true religion

christian louboutin

true religion jeans

clarks shoes

fitflops clearance

ray ban sunglasses

ralph lauren uk

true religion jeans

true religion jeans outlet

supreme clothing

coach outlet

coach outlet online

vibram five fingers

moncler outlet

ecco shoes

adidas yeezy

ray ban sunglasses

nike air max

birken stock

nike outlet factory

coach outlet

hogan shoes

tod's outlet

ralph lauren

nba jerseys

jordan uk

clarks outlet

issey miyake

skechers shoes

coach outlet

moncler outlet

james harden shoes

jordans

fitflops clearance

nike tn

nike shoes

true religion jeans

pandora outlet

ralph lauren polo

adidas nmd

north face

coach outlet

true religion

ralph lauren uk

dsquared2

jordan shoes

christian louboutin outlet

off white clothing

kate spade outlet

ralph lauren polo

hermes belt

jordan shoes

moncler jacket

mbt shoes

salomon shoes

pandora charms

ugg outlet clearance

asics shoes

canada goose outlet

louboutin shoes

pandora charms

ugg boots clearance

ray ban sunglasses

coach factory outlet

jordan 8

red bottom shoes

coach outlet

coach outlet online

christmas presents

nike shoes

ralph lauren polo

ugg boots

christian louboutin outlet

kate spade outlet

adidas clothing

air max 90

hugo boss

jordan clothing

adidas superstar

michael kors outlet

coach factory outlet

michael kors outlet

moncler outlet

adidas outlet

coach handbags

pandora charms

ugg boots

pandora outlet

ugg outlet

canada goose outlet

ferragamo belt

dsquared2

fitflops clearance

red bottom shoes

longchamp

nhl jersey

michael kors outlet

moncler jackets

ralph lauren polo

ugg boots

ed hardy uk

ecco shoes

christian louboutin shoes

nike clothing

canada goose jackets

superdry uk

nike shoes

basketballl shoes

canada goose

christian louboutin outlet

red bottom shoes

supreme clothing

christian louboutin

kate spade outlet

christian louboutin

canada goose jacket

stussy

canada goose outlet

ray ban sunglasses

ugg outlet

louboutin shoes

coach outlet

prada shoes

michael kors outlet

christian louboutin outlet

coach outlet

ferragamo shoes

wwww11.28

REAGOVAT

wwwww írta - 28. 11. 2018 - 08:15

www11.28

ugg boots clearance

ralph lauren polo

christian louboutin

pandora charms

air max 90

ugg outlet

coach outlet

pandora outlet

coach outlet

moncler outlet

canada goose outlet

air max 90

kate spade outlet

canada goose jackets

jordan 4

jordan shoes

coach outlet

soccer shoes

longchamp outlet

nike blazers

asics shoes

louboutin shoes

oakley sunglasses

kate spade outlet

champion sportswear

off white shoes

fitflops clearance

clarks outlet

christian louboutin outlet

ralph lauren polo

christian louboutin shoes

coach outlet

christian louboutin outlet

hermes belt

hogan shoes

moncler outlet

nike huarache

canadian goose

coach outlet online

adidas shoes

nike outlet

ralph lauren polo

supreme

nike shoes outlet

fidget spinner

salomon shoes

coach outlet factory

clarks shoes

adidas clothing

ugg boots

red bottom shoes

bottega veneta

coach factory outlet

reebok outlet

kate spade handbags

ultra boost 3.0

jordans

off white outlet

coach outlet

canada goose outlet

coach outlet

ugg outlet boots

nike shoes

ralph lauren uk

coach outlet

canada goose outlet

christian louboutin shoes

valentino shoes

canada goose outlet

giuseppe zanotti

adidas yeezy

mbt shoes

kate spade

converse trainer

jordan shoes

ugg outlet

moncler jackets

prada handbags

pandora jewelry

off white jordan

canada goose outlet

coach outlet

louboutin shoes

canada goose

michael kors outlet

pandora

nike shoes

louboutin shoes

ugg boots outlet

pandora jewelry

moncler outlet

hugo boss

canada goose outlet

louboutin shoes

tory burch outlet

canada goose

champion clothing

true religion jeans outlet

ralph lauren polo

mlb jerseys

pandora jewelry

yeezy boots 350

manolo blahnik

mbt shoes

coach outlet online

coach factory outlet

lacoste polo

north face

longchamp outlet

ray ban sunglasses

canada goose outlet

canada goose outlet

canada goose clothing

new balance shoes

christian louboutin shoes

true religion

christian louboutin

true religion jeans

clarks shoes

fitflops clearance

ray ban sunglasses

ralph lauren uk

true religion jeans

true religion jeans outlet

supreme clothing

coach outlet

coach outlet online

vibram five fingers

moncler outlet

ecco shoes

adidas yeezy

ray ban sunglasses

nike air max

birken stock

nike outlet factory

coach outlet

hogan shoes

tod's outlet

ralph lauren

nba jerseys

jordan uk

clarks outlet

issey miyake

skechers shoes

coach outlet

moncler outlet

james harden shoes

jordans

fitflops clearance

nike tn

nike shoes

true religion jeans

pandora outlet

ralph lauren polo

adidas nmd

north face

coach outlet

true religion

ralph lauren uk

dsquared2

jordan shoes

christian louboutin outlet

off white clothing

kate spade outlet

ralph lauren polo

hermes belt

jordan shoes

moncler jacket

mbt shoes

salomon shoes

pandora charms

ugg outlet clearance

asics shoes

canada goose outlet

louboutin shoes

pandora charms

ugg boots clearance

ray ban sunglasses

coach factory outlet

jordan 8

red bottom shoes

coach outlet

coach outlet online

christmas presents

nike shoes

ralph lauren polo

ugg boots

christian louboutin outlet

kate spade outlet

adidas clothing

air max 90

hugo boss

jordan clothing

adidas superstar

michael kors outlet

coach factory outlet

michael kors outlet

moncler outlet

adidas outlet

coach handbags

pandora charms

ugg boots

pandora outlet

ugg outlet

canada goose outlet

ferragamo belt

dsquared2

fitflops clearance

red bottom shoes

longchamp

nhl jersey

michael kors outlet

moncler jackets

ralph lauren polo

ugg boots

ed hardy uk

ecco shoes

christian louboutin shoes

nike clothing

canada goose jackets

superdry uk

nike shoes

basketballl shoes

canada goose

christian louboutin outlet

red bottom shoes

supreme clothing

christian louboutin

kate spade outlet

christian louboutin

canada goose jacket

stussy

canada goose outlet

ray ban sunglasses

ugg outlet

louboutin shoes

coach outlet

prada shoes

michael kors outlet

christian louboutin outlet

coach outlet

ferragamo shoes

wwww11.28

Csatlakozz a beszélgetéshez (5)

Hasonló dokumentumok

Megnevezés Dátum A4 Szavak Értékelés
 
hu Csehov - A Sirály 13. 10. 2007 4339 7.8 2144