LEGNAGYOBB TANANYAG ADATBÁZIS
MAGYARORSZÁGON

Dokument keresése a további nyelveken: SK CZ HU

Összes beszámoló: (5793)

Külföldi nyelvtanfolyamok és középiskolai tanulmányok
Belépés Belépés Regisztráció
Töltse fel munkáját

Beszámoló A KÖLTSÉGGAZDÁLKODÁS KÉRDÉSEI

Küldje el ismerősének Letölteni Hiba jelentése Légy az első, aki hozzászól!

Doplnkové informace o referáte:

Kategória:Idegenforgalom

Szerző: antiskola@antiskola.eu

Szavak száma:1996

Karakterek száma:14,074

Nyelv:Magyar nyelv

Oldalszám (A4):7.82

Megtekintések / letöltések száma:10750 / 230

Méret:15.82 kB

A KÖLTSÉGGAZDÁLKODÁS KÉRDÉSEI

Szállodai költségek

Költségek fogalma
Költség fogalma: hasznos vagyon csökkenés, amely a tevékenység érdekében merül fel.
Költségek és ráfordítások elhatárolása: A ráfordítás szélesebb köru fogalom, mint a költség, magában foglalja az olyan eszközfelhasználásokat is, amelyek nem jelennek meg költségként.
Egyéb ráfordítások: olyan vagyoncsökkenések, amelyek ugyan az üzletmenethez kapcsolódnak, de a bevétel elérése szempontjából nem tekinthetok hasznosnak a fizetett késedelmi kamatok, kötbérek és bírságok, helyi adók.
Kiadás: alapvetoen pénzügyi fogalom, eltérhet a költségektol. Mindig a vállalkozás által ténylegesen kifizetett összeg, mint pl.: munkabér, adók, illeték.

Költségek csoportosítása:
• Költség jellege szerint
• Költségnem szerint
• Költséghely szerint
• Költségviselo szerint
• Jövedelmezoségi szempont szerint
• Bevételhez való kapcsolata alapján
• Jövedelem elvonás szempontjából

1. Költség jellege szerint: Egyszeru, (elemi) és összetett költséget különböztetünk meg
• Egyszeru költség: ami további költségekre nem bontható, pl. munkabér, ÉCS
• Összetett költség: több egyszeru költségbol tevodik össze, ilyenek az egyes költség csoportok, aminek a gazdasági tartalmuk azonos, pl. élomunka költsége, a szálloda energia költsége.

A szállodai gazdálkodásban általában költségcsoportokkal dolgoznak.

2. Költségnemek szerint
A költségek megjelenési formáját, az üzletmenet során felhasznált élo és holt munka költségét foglalja magába.
A költségnemek a felmerült éves összköltséget ölelik fel.

Anyagi jellegu ráfordítások:
• az anyagköltség
• igénybevett szolgáltatások
• egyéb szolgáltatások
• eladott áruk beszerzési értéke
• eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

Személyi jellegu ráfordítások:
• bérköltség
• személyi jellegu egyéb kifizetések
• TB járulék, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék

Értékcsökkenési leírás: az immateriális javak és a tárgyi eszközök után elszámolt amortizációs összeg. Az értékcsökkenési leírást a vállalkozás eredményének alakulásától függetlenül kell elszámolni.

3. Jövedelmezoségi szempont szerint megkülönböztetünk: közvetlen és közvetett, vagy általános költségeket.

Közvetlen költségek: már a felmerüléskor ezen költségek esetében pontosan meghatározhatók, hogy mely tevékenységek érdekében merültek fel, milyen szolgáltatást terhelnek.
A közvetlen költség mindig a szálloda profitorientált tevékenységeihez kapcsolódik.
Pl.: portások, szobaasszonyok élomunka költsége – szállás tevékenység
szobák takarítási költsége – szállás tevékenység
vendéglátó elábé – vendéglátás
szakácsok, felszolgálók munkabére – vendéglátás
gyógyászat gyógyszer költsége – gyógyászati tevékenység

Általános, vagy fel nem osztott költségek: e költségek nélkül nem létezik szállodai tevékenység végzése, de nem kapcsolhatók pontosan egy adott tevékenységhez, vagy éppen nem bonthatók meg, mivel a teljes szálloda muködését biztosítják. Az általános költségek tartalmazzák a profitközpontok, üzemegységek összes nem közvetlen költségeit. Így az általános költségek a közvetett költségek.
Ezek: igazgatás, személyügyi vezetés (humán eroforrás) értékesítés, (marketing) muszaki tevékenység, energia
A szállodaiparban a jövedelmezoség elemzésénél, az eredménykimutatásban az általános költségeket nem osztjuk fel a szolgáltatásokra.
Bizonyos esetekben szükség van a bevételt kitermelo tevékenységek teljes önköltségére, pl. árképzésnél.
Ilyen esetekben szükséges a közvetett költségek vetítéssel történo felosztása.
Teljes önköltség = közvetlen költség + vetített általános költség.

4. Bevételhez való kapcsolata alapján

Ez mutatja meg, hogy hogyan reagál a bevétel változására az adott költség.
Így megkülönböztetünk állandó, változó, és vegyes (részben állandó, részben változó) költségeket.

Állandó vagy fix költségek a bevétel alakulására nem vagy csak hosszabb ido eltelte után reagálnak. A bevétel változásától független például az amortizáció, vagy a bérleti díj. Természetesen áremelkedés alkalmával ezek is változhatnak.

Viszonylag állandó költség: ami a bevétel változásra azonnal nem, vagy csak bizonyos mértékben reagál, ilyen például a bevételhez kötött prémium.

Változó költség: a bevétel változás hatására változik a költség is. Ha a költség nem a bevétellel arányosan változik, megkülönböztetünk progresszív és degresszív költséget.
• Progresszív költség: ¨bevételnél gyorsabban változik
• Degresszív költség: bevételnél lassabban változik.
• Lineáris (proporcionális) költségek: azonos irányban arányosan változnak a bevétellel Pl. fizetett jutalék,

Vegyes költségek: egy részük állandó, másik részük változó. Pl.: energia költség Ha a szállodában egy szoba nincs kiadva, akkor is felmerül egy bizonyos nagyságrendu, áram, víz, gáz felhasználás. Ahogyan no a kiadott szobák száma, lineárisan emelkedik az energia felhasználás. Hasonlóan reagál a karbantartás – javítás költségcsoport is.

Diszkrecionális költségek: A diszkrecionális költségek olyan költségek, melyek a vezetok döntése alapján rövid távon elkerülhetok, hosszú távon azonban hiányuk jelentos problémát okozhat a muködésben. Nézzünk erre egy konkrét példát: a szállodai eredmény nem az elvárt mértékben alakul, mert kevesebb az országba a beutazó turista, az eredmény megtartása, esetleges növelése érdekében átmenetileg a PR költségeket csökkentik. Az akciónak az eredményre esetleg azonnali pozitív hatása van, míg a muködésre csak késobb gyakorol hatást, de negatív értelemben.
A diszkrecionális költségek az üzemeltetés szempontjából közvetett költségek, így minden esetben a felso vezetés, a management dönt.

5. Költségviselok szerinti csoportosítás

Ez alapvetoen elszámolási és elszámoltatási módot jelent. Kifejezi, hogy egy adott tevékenységhez, hogyan kapcsolódik egy adott költség. Tehát, mi az a tevékenység, amire a költség közvetlen elszámolható.
Költségviselo csak árbevételt kitermelo tevékenység lehet, hiszen az árbevétel fedezi a költségeket.
A költségek ilyen csoportosítása igazodik a bevételt kitermelo tevékenységekhez.

6. Költséghelyek szerinti csoportosítás

Általában a költségek felmerülési helye területileg elhatárolt, külön-külön vezetés alatt álló szervezeti egységek, üzemegységek, vagy tevékenységek. A költséghelyenkénti költségelszámolás célja az önálló üzemegységek költséggazdálkodásának figyelemmel kísérése.
A költséghelyek kijelölése a szállodán belül mindig döntés kérdése. Azokat a költségcsoportokat jelenti, ahol elemzés, gazdálkodás céljára gyujtjük a költségeket.

Kijelölt költséghelyek egy szállodában:
• Szállás közvetlen bérköltsége és annak járulékai
• Szállás egyéb közvetlen költsége
• Vendéglátás elábé
• Vendéglátás közvetlen bérköltsége és annak járulékai
• Vendéglátás egyéb közvetlen költsége

• Vendégtelefon telefontársaság által számlázott összege

• Gyógyászat alvállalkozói
• Gyógyászat bérköltsége és annak járulékai
• Gyógyászat egyéb közvetlen költsége

• Egyéb szolgáltatás elábé és alvállalkozás
• Egyéb szolgáltatás bérköltsége és annak járulékai
• Egyéb szolgáltatás egyéb közvetlen költsége

• Igazgatási és egyéb általános költségek
• Értékesítési (marketing) költségek
• Karbantartás, javítás (muszaki) költségek
• Energia költségek
• Értékcsökkenési leírás
• Vagyonbiztosítás
• Szálloda bérleti díja

Költség standardok

A standard költségek azok, amelyek a tervezett bevétel esetében, mint aktuális költségek jelentkeznek. Ezek a standard költségek szolgálnak a termelékenység értékelésére.
Így pl: a vendéglátásban van az ételeknek, italoknak felszolgálási értéke, amit a munkabér, elkészítési ido alapján ki tudunk átlagosan számolni és ha ez a valóságban jelentosen több, illetve nagy eltérés mutatkozik, akkor szükséges a tevékenységet alaposan átvizsgálni és a szükséges korrekciókat végrehajtani.

Költségelemzési módszerek
Önköltségszámítás: alkalmazása a szállodai szobaár képzés területén, az áralkalmazás elméleti megalapozására történo számítás.
Alkalmazási területei: Yield Management, megtérülési számítások, tervezés.

Egy kiadható szobára jutó közvetlen költség
Teljes önköltség

Egy kiadott szobára jutó közvetlen költség
Teljes önköltség
Szintmutatók: szakmai összehasonlítás a tervezés és a tény idoszakban az árbevétel százalékában.
Mint például a vendéglátó árbevétel 25 % ELÁBÉ.

Megoszlási viszonyszámok: A teljes költségeken belül az egyes költségek milyen súllyal szerepelnek. Így pl.: a bérköltség a teljes költségek 33%-át teszi ki.

Fedezet számítás: A szobaár képzéshez használják elsosorban, a számítás alapját minden esetben a tervezett átlagár képezi. Meg kell állapítani, hogy
Mennyi szobát kell kiadni ahhoz, hogy a fix költségekre fedezet legyen
Mennyi szobát kell kiadni ahhoz, hogy fedezet legyen az összes költségekre

Szakmai mutató számok: e mutató számok segítik a management tervezési feladat teljesítését.
Egy vendégre jutó anyag értéke
Egy kiadott szobára jutó tisztítószer értéke
Egy kiadott szobára eso karbantartási, javítási költség
Egy kiadott szobára eso energia költség
Egy kiadott szobára eso marketing költség
Egy kiadott szobára eso élomunka költség és így tovább…

Viszonyszámok, bázis, lánc indexek
Költséggazdálkodás
A költségekre az árrés nyújt fedezetet. Így tehát az árrésnek két része van:
• Költség fedezeti hányad
• Nyereség fedezeti hányad.

A költségekkel történo takarékosság, tehát az eredményességet növeli. Természetesen a takarékosságnak az ésszeru határokon belül kell maradnia, a költségek a színvonal rovására a végtelenségig nem csökkenthetoek.

A költség gazdálkodás során több tényezot kell vizsgálni:
Költség fajták vizsgálata: fontos az egyes költségek alakulásának vizsgálata, elemzése, nagysága, mint például: az energia tarifák változása.
Vizsgálni kell, hogy esetlegesen milyen módszerekkel csökkentheto az energiák fogyasztása és ezzel a színvonal csökkenése nélkül, milyen mértéku megtakarítás érheto el, illetve ez az összeg nyújt – e fedezetet a növekvo energia árakkal szemben.
Ennek módszere lehet az, hogy energiatakarékos készülékeket vásárolunk, vagy energia szabályozó beépítése mellett döntünk, ezen esetekben azonban a beruházás összegét is figyelembe kell venni.
A vállalkozás vezetés hozhat olyan egyszeru intézkedéseket is a takarékosság fokozására, amelyek nem igényelnek további beruházást, mint pl. „az utolsónak távozó ne felejtse el a villanyt lekapcsolni”.

Költség összetétel vizsgálata: ennek statisztikai eszköze a megoszlási viszonyszám számítása.
Vizsgálni szükséges, hogy az egyes költségek milyen arányban vannak jelen az összes költségen belül.
Ennek az összehasonlító elemzésnek két irányban szükséges vizsgálódnia, egyrészrol az elozo évi terv és tényszámok összehasonlítása célszeru a vizsgált idoszakkal. Amennyiben jelentos eltérés mutatkozik, tételes vizsgálat szükséges.
Másrészrol pedig érdemes a nemzetközi és hazai elemzéseket tanulmányozni és az összehasonlításokat elvégezni.

Költséghely vizsgálata: a nagy szállodáknál, különösen ott, ahol több értékesítohely (költséghely) van a közvetlenül a szolgáltatás érdekében felmerülo költségek vizsgálata elengedhetetlen. Ebbol világosan látható, hogy a nyújtott szolgáltatás és a költségek arányban állnak – e egymással. A költséghely számítást a költségfajta és költségviselo közé kell beállítani. E számítással könnyen megállapítható, hogy egy értékesíto egység költség felhasználása indokolt, vagy sem a bevétel elérése érdekében, illetve milyen intézkedések szükségesek a költség megtakarításhoz az eredményesebb muködés eléréséhez.
A költséghely vizsgálatát nem csak a szállodai értékesíto helyeknél célszeru elvégezni, hanem azon területek esetében is, ahol ugyan bevétel nem realizálódik, de amely tevékenység nélkül nem szálloda a szálloda, pl.: muszaki karbantartás.
A költséghely számítás vizsgálata, akkor valósítható meg, ha a költséghely egyben felelosségi terület is, tehát a vezeto felel a terület költségeiért és rendelkezik ehhez megfelelo hatáskörrel is.

Költségek és bevétel viszonyának vizsgálata: ez a költség szintmutatóval határozható meg. A költségszint megmutatja, hogy a költségek összege hány százaléka a bevételnek.

költség
Költségszint = x 100
bevétele

Miután a bevétel – költség = eredmény százalékos arányában a következoképpen függnek össze: pl. 100% - 70% = 30% nagyon fontos, hogy a bevételbol milyen arányt képviselnek a költségek.

Ennek a számításnak is alapját képezheti a hazai és nemzetközi összehasonlító adatok, valamint az elozo idoszak tapasztalati számai.
A költségszint elemzésekor fontos tehát tudni, hogy az egyes költségek milyen arányban állnak egymással és hogyan reagálnak a bevétel változására.
Így például: az állandó költségeknél a bevétel növekedésével a költségszint
csökken
a proporcionális költségek nem változnak a bevétel növekedése ellenére sem
progresszív költségek együtt nonek a bevétellel
a degresszív költségeknél csökkenés várható a bevétel növekedése esetén
A pontos elemzéshez szükséges azonban kiszámolni a költségek összetételét mutató megoszlási viszonyszámokat.

A döntések meghozatalakor, úgymint ár kialakítás, marketing politika, vagy szállodai bovítés szükséges meghatározni a vegyes költség állandó és változó elemét.
Három módszert ismerünk erre:
a.) Szélsoérték számítás
b.) Szórás grafikon
c.) Regresszió elemzés


Utazási vállalkozások

Az utazási vállalkozások költségszerkezete, szakmai költségcsoportok

A számviteli költségnemek csak korlátozottan használhatóak a szakmai elnevezésekre.
Szakmai költségcsoportok:

1. Élomunka költségek:
• Bérköltség
• Egyéb személyi kifizetések
• Pénzbeli juttatások
• Természetbeli juttatások
• Közterhek
2. Helységek költségei:
• Irodahelyiség muködtetés költségei
• Bérleti díj
• Helyiség biztosítás díja
• Karbantartás, javítás
• Takarítás
• Energia: víz, villany, gáz, csatorna
3. Kommunikációs költségek
• Posta
• Telefon
• Fax
• E-mail
4. Muködési költségek:
• Irodai anyagok, eszközök
• Nyomtatványok
• Szakkönyvek
• Bútorjavítás
• Szoftverkarbantartás
• Számítógép javítás
5. Reklámköltségek:
• Reklámanyagok
• Prospektusok
• Hirdetések
• Szponzorálás
• PR terv
6. Fizetett jutalékok
• Utazásszervezésnél
7. Üzletszervezési költségek:
• Bel és külföldi napidíjak
• Közlekedési számlák
• Szálloda számlák
• Vendéglátás számlák
• Üzleti ajándékok
• Reprezentációs költségek
• Idegenforgalmi vásárok
8. Igazgatási és egyéb költségek
• Könyvelés
• Jogi tiszteletdíj
• Szakértoi díj
• Általános célú személygépkocsi tisztítás, javítás, üzemanyag
• Napilap, folyóirat elofizetés
• Szakmai konferenciák költségei
• Kamarai tagdíjak
9. Értékcsökkenési leírás
10. Nem szakmai ráfordítások
• Hatósági díjak
• Illetékek
• Kártérítés
• Kamat
• Késedelmi pótlék
• Bírság
• Önkormányzati adó
• Bankköltség
• Céleloirányzatra befizetés
• Központi alapokra befizetések (munkaadói járulék)

Költséghatékonyság mérése, mutatók tartalma

Költségszint: adott költséget, költségcsoportot az árbevétel százalékában adjuk meg

költség
Költségszint = x 100
bevétele

Költségszerkezet, költségösszetétel: a költség súlyát mutatja az összes költségen belül

költség
Költségszint = x 100
Összes költség
Az élomunka költség 50-60% az összes költségnek

Idobeli elemzés: a költségek változását mutatja meg évrol-évre
• Bázisindex: adott évet az elozo évvel hasonlítjuk össze

Adott év költsége
Költségszint = x 100
Elozo év költsége
• Láncindex: ha több évet hasonlítunk össze
• Trendszámítás: ha törvényszeruség van az idobeli adatok között
Tervteljesítés százaléka

terv
= x 100
tény

Összehasonlító elemzés: saját költségmutatókat más utazási irodák mutatóihoz, vagy az átlaghoz hasonlítjuk

Fedezetszámítás
• Mennyi bevétel kell ahhoz, hogy fedezet legyen az állandó költségekre
• Mennyi bevétel kell ahhoz, hogy fedezet legyen az összes költségre
• Mennyi bevétel kell ahhoz, hogy a tervezett nyereséget is elérjük

Az ésszeru költségtakarékosság lehetoségei


Stiahnuté z www.antiskola.sk

Véleménycsere

Légy az első, aki hozzászól!

Hasonló dokumentumok

Megnevezés Dátum A4 Szavak Értékelés
 
hu A TURIZMUS… 28. 1. 2011 8299 22.1 5877
 
hu Szigorlati tételek… 25. 6. 2007 3488 -- --
 
hu Üzleti vállalkozás… 18. 7. 2009 11288 99.3 23741
 
hu Kollokviumi kérdések 16. 8. 2007 1922 -- --