LEGNAGYOBB TANANYAG ADATBÁZIS
MAGYARORSZÁGON

Dokument keresése a további nyelveken: SK CZ HU

Összes beszámoló: (5793)

Külföldi nyelvtanfolyamok és középiskolai tanulmányok
Belépés Belépés Regisztráció
Töltse fel munkáját

Beszámoló Az intim kapcsolatok

Küldje el ismerősének Letölteni Hiba jelentése Légy az első, aki hozzászól!

Doplnkové informace o referáte:

Kategória:Egészségtan

Szerző: antiskola@antiskola.eu

Szavak száma:1960

Karakterek száma:12,281

Nyelv:Magyar nyelv

Oldalszám (A4):6.82

Megtekintések / letöltések száma:7269 / 164

Méret:15.24 kB

Bevezetés

A szerelem, a jó barátok, a harmónikus kapcsolat szüleinkkel, és testvéreinkkel rendkivül fontosak valamennyiünk számára. A legtöbb ember mindennél fontosabbnak tartja, saját boldogsága szempontjából, hogy jó kapcsolatban legyen társaival. Campbell, Converse és Rotgers kutatásai szerint, az embereknek az anyagi és a munkasikerek kevsbé fontosak, mint a boldog házasság és a jó barátok. Az Életbiztosítók Amerikai Tanácsa szerint magányos vagy társtalan emberek esélye sokkal nagyobb a szívrohamra, tüdobajra, rákra, alkoholizmusra, gyakrabban szenvednek balesetet, nagyobb a halandóságuk, mint az intim kapcsolatok hálójában élo embereknek. Az intim kapcsolatok bevégzodése (pl.: válás, halálozás) egyike a legborzasztóbb élményeinknek, amit valaha is átéltünk.

A szerelem

Legértékesebb kapcsolataink közös jellemzoje a partner iránti pozitív attitud, szeretet, tisztelet vagy megbecsülés. (Attitud: tárgyak, emberek, események rokonszenvesnek vagy ellenszenvesnek értékelése.) Egyes kapcsolataink azonban ennél sokkal tovább mennek: sokkal intenzívebb érzelmek vesznek részt benne. A szerelmi kapcsolatok a legnagyobb hatású, legintenzívebb és legemlékezetesebb emberi élmények közé tartoznak. A szerelem szubjektív élményét azonban rendkívül nehéz mérni. Ezért is vizsgálják inkább a társadalmi és pszichológiai tényezoket, amik befolyásolják a szerelem kialakulását, mintsem a szerelem élményének természetét.

Szeretet és szerelem

Rubin szerint a szerelem és a szeretet -mérsékelt összefüggésben álló, mindazonáltal elkülönült dimenziói egy ember attitudjének egy másik ember iránt. (1973) Rubin kialakított egy olyan skálát, amelyet a szeretet és a szerelem mérésére szánt. Feltételezte, hogy a szerelemnek 3 olyan tulajdonsága van, amely megkülönbözteti a puszta szeretettol:

törodés: gondoskodás a másik személy jólétérol, boldogságáról

kötodés: igény arra, hogy a partnerrel együtt legyünk, és az gondoskodjon rólunk

intimitás

Ezzel szemben a szeretetre jellemzo:

pozitív értékelés és tisztelet, valamint megbecsülés a partner iránt

az a feltevés, hogy a partner, hasonló hozzánk.

/1. Melléklet következik/

A szerelem másik jellemzoje, hogy van szexuális összetevoje, amely a puszta szeretet-kapcsolatokbó hiányzik. Dermer és Pyszczynski (1978) azt vizsgálták, hogy a szeretet- és szerelemskálán elért pontok milyen összefüggésben vannak a szexualitással. A szexuális izgalom növelte a férfiak szerelmi vonzalmát partnerük iránt, melyet a szerelem skálán lehetett mérni, de nem növelte partnerük iránt érzett szeretetüket.

1. Melléklet

Szeretet és szerelem

/Gyakorlat/

Mennyire tükrözik az alábbi kijelentések az érzéseidet? A; jelenlegi vagy legutolsó szerelmi partnered iránt és B.; legjobb barátod iránt. Minden ítélet esetében 7 fokú skálát használj, ahol 1=egyáltalán nem értek egyet a kijelentéssel, és 7=teljesen egyetértek a kijelentéssel.

Legjobb barátom neve:_________________________ Szerelmi partnerem neve:_______________

Ha szomorú volna kötelességemnek érezném, hogy felvidítsam.

Szerintem nagyon kiegyensúlyozott.

Elmondhatok neki mindent, ami velem történik.

Szerintem nagyon jól végezne el egyfelelosségteljes munkát.

Szinte nincs olyan dolog, amit ne tennék meg érte.

Úgy vélem szokatlanul érett személyiség.

Gyakran úgy érzem, hogy kisajátítom ot.

Ítéletei általában helyesek.

Nagyon szomorú lennék, ha nem találkozhatnék vele.

Úgy érzem, nagyon hasonlítok hozzá.

Könnyen megbocsátok neki bármit.

Nagyon intelligens ember.

A pontszámok elemzése úgy történik, hogy a páros és a páratlan kérdésekre adott pontszámokat külön a legjobb barát és külön a szerelmi partner esetében összevonjuk. Írd le ezeket a számokat az álabbi üres helyekre:

A páratlan számú kérdések összpontszáma:

A páros számú kérdések összpontszáma:

A páratlan számú kérdések nagyon hasonlítanak Rubin (1973) szerelemskálájához, a páros számú kérdések pedig Rubin szeretet skálájához, melyeket a kapcsolatok e két típusának megkülönböztetésére tervezett.

/2. Oldal következik/

-2-

A kizárólagosság a szerelem összetevoje, mely általában hiányzik az egyszeru szeretetbol. Ez néha azt jelenti, hogy egy intenzív szerelmi kapcsolat egy személy egész társas életén uralkodhat, és minden egyéb kapcsolat gyengüléshez vezet. Milardo és társai (1983) azt az eredményt kapták, hogy a szerelmespárok az udvarlás késoi, nagyobb érzelmi bevonódással jellemezheto szakaszában kevesebb emberrel, ritkábban és rövidebb ideig érintkeznek, mint az érzelmileg kevésbé elkötelezett párok. Tapasztalatból valamennyien tudjuk, hogy szerelmünk iránti érzelmeink is hullámzanak, és a kezdeti intenzív érzelmi élmény idovel a kötodés egyenletesebb, talán mélyebb érzéseivé alakul át. A szerelem e két típusát Walster és Walster (1978) szenvedélyes szerelemnek és partnerjellegu szerelemnek nevezte el. A szenvedélyes szerelem intenzív és teljesen áthatja a partnereket, míg a partnerjellegu szerelem kiegyensúlyozottabb, ragaszkodás jellegu érzelem, amely gyakran jellemzi tartós szerelmi kapcsolatokat.

A szerelem elméletei

Ha a szerelem egy érzelem, akkor valószínuleg ugyan azok a folyamatok befolyásolják, mint a többi érzelmet.

- Szerelmesnek lenni nem alapveto formája az emberi élményeknek. Meg kell tanulnunk felismerni azokat a jelzéseket, amelyek alapján helytállóan címkézhetjük érzelmi izgalmunkat szerelemnek. Kultúránkban, pl.:ilyen jelzésnek számit egy meghatározott ellenkezo nemu partner ottléte és hozzáférhetosége, aki másnak nem hozzáférheto (kizárólagosság). Nehéz elfogadnunk ezt a címkézési elméletet, mivel legtöbbünk szívesen dédelgetett eszméje, hogy a szerelem valami egyedi, könnyen azonosítható élmény. Egyszeruen tudjuk, mikor vagyuk szerelmesek anélkül, hogy alkalmas jelzéseket kellene keresnünk izgalmi állapotunk értelmezésére. Bármilyen izgalmi állapot eredményezheti a szerelmi érzés fokozódását, ha az izgalmi állapotot szerelmi forrásnak tekintjük. Persze az izgalmi szint megnövekedése megfelelo céltárgyesetén szerelmi vonzalomhoz vezet, de ez az ellenkezojét is eloidézheti: az izgalmi állapotba került emberek sokkal negatívabban ítélik meg az ellenszenves célszemélyt, mint azok, akik nincsenek izgalmi állapotban.

Frusztráció és vonzalom: a Rómeó és Júlia hatás

A hétköznapi életben az izgalom egyik leggyakoribb forrása a frusztráció. Ha a szerelmesek azt tapasztalják, hogy akadályok keresztezik útjukat, hogy anyagi, vallási vagy szüloi nyomás hat kapcsolatuk ellen, akkor gyakran szerelmük és kötodésük fokozásával reagálnak. Erre a Rómeó és Júlia a legismertebb példa. Kétségtelen, hogy sok ígéretes kapcsolatnak nincs lehetosége elmélyülni ahhoz, hogy ilyen Rómeó és Júlia hatás kialakulhasson. Talán a -Montague és Capulet hatás kifejezéssel írhatjuk le a szerelmi kapcsolatot éro olyan külso hatásokat, amelyek sikeresen szakítanak szét egy kapcsolatot, mielott mégis a valóban eros szálak kialakulhatnának. Ha viszont a kapcsolat túléli a kezdeti támadást, valószínunek tunik, hogy a külso akadályok erosítik, nem pedig gyengítik a kapcsolatot.

/3. Oldal következik/

-3-

Az intim kapcsolatok általános modellje

A szerelem mellett sok más szoros kapcsolatunk is meghatározó szerepet tölt be életünkben: a barátságok, az anyai, apai szeretet. Hogyan mérhetjük a kölcsönös függés fokozatait? - tette fel a kérdést Lewinger 1980-ban. Feltételezhetjük, hogy a szoros kapcsolatokat nagyjából 3 tulajdonság jellemzi:

Intenzív lelki állapotok pillanatai

A viselkedés kölcsönös függése sok területen

És a tartósság

Ezt összegezve: Egy kapcsolat annál szorosabb, minél több és változatosabb együttes viselkedési tevékenységet folytatnak a partnerek, és minél nagyobb az érzelmi bevonódás és kölcsönös függés a partnerek között.

A kölcsönös kritika, az idoszakos ellenségeskedés is fontos része az intim kapcsolat kialakulásának. Levinger a hosszú távú kapcsolatok 5 szakaszos modelljét állította fel, amit A, B, C, D, E, modellnek nevezett.

/2. Melléklet következik/

Az ábrán néhány kapcsolat lehetséges fejlodési útja látható.

A kapcsolati -forgatókönyvre gyakorolt kulturális hatások

A szerelmi kapcsolatok más intim kapcsolatokhoz hasonlóan, különbözo típusokba sorolhatók. Az olyan típusokban, mint az -egy éjszakára szóló kapcsolat, vagy a -húsz éves házasság nagyon különbözo elvárások és jelenetek vannak. Minden kultúrában meghatározott számú általánosan elismert kapcsolattípus van. Amikor valakivel eloször találkozunk, nagyon gyorsan kialakul bennünk a vele való kapcsolat lehetséges lefolyására vonatkozó elképzelés. Huston és Levinger (1978) megjegyezte, hogy -a kapcsolatokról nincs átfogó osztályozás, és ezt csak most kezdjük felismerni.

A különbözo kapcsolattípusok közötti eltérések megértése fontos kérdés. Forgash és Dobosz (1980) nagy számú kísérleti személytol azt kérte, hogy sorolják fel a heteroszexuális kapcsolatok számukra ismeros valamennyi típusát. Ebbol kiválasztották a 25 leggyakoribbat egy további vizsgálathoz. /3. Melléklet/ Akísérleti személyek a 25 féle kapcsolattípust 3 fo jellemzo mentén csoportosították:

Társadalmi kiváltságok és a kapcsolat egyensúlya

A partnerek közötti szerelem és elkötelezettség

A kapcsolat szexuális jellegu e vagy sem.

Ezeknek a külünbségeknek az ismerete lényeges, ha azt akarjuk vizsgálni, hogy az ilyen észlelések milyen szerepet játszanak a kapcsolatok fejlodésében. A különbözo típusú kapcsolatok képeivel összhangban választják meg az emberek azt is, hogy milyen interakciót folytassanak az emberek egymással. A kulturális forgatókönyvek és az egyéni észlelések különösen fontosak az olyan kapcsolatban, mint pl.: a jegyesség, amely nagyfokú változékonysággal és alkalmazkodással jellemezhetok. A jegyesség a legtöbb jegyespár részére a nagy változások idoszaka. Az együttélés során elérkezik az ideje annak, hogy szembenézzenek a valósággal, felismerjék partnerük személyiségének és szokásainak minden kellemes és kellemetlen oldalát.

/4. Oldal következik/

-4-

Konfliktus a szoros kapcsolatban

Kevés intim kapcsolat követi az ábrán látható "ideális" görbét. Levinger (1980) szerint különösen a kapcsolatok korai alakuló és hanyatló szakaszaiban érzékenyek a partnerek a kapcsolatukból származó jutalmuk és költségük egyenlegére. Az emberek gyakran kitartanak a nem kielégíto kapcsolatuk mellett, ha nincs kedvezobb választási lehetoség a láthatáron. Amikor az elégedettség mértéke gyengülni kezd egy intim kapcsoltban, az általában véve lehetséges 4 reagálás közül az egyik mindig bekövetkezik:

Kilépés: a kapcsolat formális elhagyása

Hangadás: a problémák megbeszélése, külso segítségkérés, kísérlet a változtatásra

Lojalitás: kivárás és reménykedés a javulásban

Mellozés: a partner és a problémák semmibevétele, a partner kritizálása, önmegvalósítás.

Foképpen 3 körülmény határozza meg, hogy e négy válaszlehetoség közül melyik lesz a tényleges reakció az elégedettlenségre:

Mennyire voltak elégedettek a partnerek a kapcsolatukkal még a problémák megjelenése elott

Mekkora volt a beruházás a kapcsolatba (pl.: együtt töltött ido)

A rendelkezésre álló legjobb alternatíva minosége.

Az intim kapcsolatok lezáródása

Tekintet nélkül arra, hogyan viszonyul valaki a felmerülo problémákhoz, a kapcsolatokat néha nem lehet megjavítani. Az Egyesült Államokban becslések szerint a házasságok kb. 40%-a végzodik válással.

Szinte elkerülhetetlen, hogy minél nagyobb egyéni szabadságot élveznek az emberek, annál kevésbé valószínu szoros kapcsolataik sértetlenül maradása. Ami a szerelmi kapcsolatokat illeti, Hill, Rubin és Peplan (1976) adatai szerint az általuk vizsgált 231 egyetemista pár közül 103 (45%) szakított két éven belül. Legnagyobb valoszínüséggel akkor került sor a szakításra, amikor a partnerek életmódjában kritikus változások történtek. Az egyetemi év kezdete vagy vége -népszeru idopontok voltak, különösen akkor, ha szakítást az érzelmileg kevésbé elkötelezett partner kezdeményezte. A legtöbb szakítás nem volt kölcsönös, hanem a partnerek egyike, általában a nok kezdeményeztek. Ha a szakítást férfiak kezdeményezték, nagyobb volt a valószínüsége, hogy a pár tagjai barátok maradtak.

A házasságok felbomlása komolyabb társadalmi gond, mivel nem csak egyéneket, hanem egy egész családot érint. A negatív körülmények nem mindig nyilvánvalóak, és a pszichológiai károsodást sokkal nehezebb felmérni, mint a fizikai vagy anyagikárokat.

Úgy tunik, sokkal többet tudunk arról, miért jön létre egy kapcsolat, mint azokról az okokról, amiért lemondunk róla. Mivel az intim kapcsolatok lezárulása társadalmunkban egyre gyakoribb jelenség, ennek a kérdésnek nyilvánvalóan további kutatásokat kell szentelni.

/5. Oldal következik/

/3. Melléklet /

25 féle szerelmi kapcsolat listája

1. Folytatás nélküli szóbeli és testi széptevés egy bulin.

2. Több hónapos együtt járás utáni együttélés egy fiú és egy lány között.

3. Nem törvényesített kapcsolat két elvált ember között.

4. Nem kívánt terhesség utáni fiatal korban kötött házasság.

5. Tartós, de nem testi kapcsolat két vallásos fiatal között.

6. Tartós együtt járás, foleg a kortársakra való hatás kedvéért.

7. Hosszú és meghitt plátói kapcsolat.

8. Tartós együtt járás, ahol mindkét felet más kapcsolatok is fuzik az ellenkezo nemhez.

9. Két megözvegyült ember házassága többévi magány után.

10. Egyetlen éjszakára szóló testi érintkezés.

11. 25 évi házasság.

12. Foként testi kapcsolat egy idosebb és tapasztaltabb személlyel.

13. Tanár- diák szerelmi viszony.

14. Rövid, gyorsan felizzó kapcsolat egy összeszokott társaság tagjai között.

15. Hosszú érzelemteli udvarlás után fiatalon kötött házasság.

16. Kapcsolat, ahol csak az egyik fél érintett igazán.

17. Viszony egy házasságban élo emberrel.

18. Rövid, foként testi viszony két diák között.

19. Két fiatal rendszertelen, alkalomszeru randevúzása, melynek célja pusztán egymás szórakoztatása.

20. Régebbi személyes kapcsolat folytatása külföldrol, levélben vagy telefonon.

21. Rövid viharos ereju egy nyaralás alatt.

22. Hosszú, érzelemgazdag diákszerelem.

23. szerelem az elso látásra: rövid de intenzív kapcsolat, melyet eljegyzés követ.

24. Rövid, kölcsönös elso szerelem.

25. Egy régi, annak idején kiteljesedni nem tudó kapcsolat fellángolása.

Véleménycsere

Légy az első, aki hozzászól!

Hasonló dokumentumok

Megnevezés Dátum A4 Szavak Értékelés
 
hu Fejlődéspszichológia 18. 12. 2013 1356 -- --
 
hu A KISEBBSÉGEKKEL… 30. 7. 2007 2050 -- --
 
hu Az emberi… 30. 4. 2009 6034 4.8 1334
 
hu Tanító államvizsga… 20. 5. 2013 4254 -- --
 
hu Szociólógia… 11. 3. 2011 7306 17.1 4467
 
hu Szociálpsichológia 3. 1. 2008 1058 -- --
 
hu Üzleti Kommunikáció 2. 1. 2008 1757 -- --
 
hu A közigazgatás… 10. 4. 2014 2354 -- --
 
hu A közigazgatás… 4. 4. 2014 1476 -- --
 
hu Kidolgozott tételek 3. 1. 2011 30625 125.7 32557